CSÍRÁJÁBAN KELL ELFOJTANI VÁROSUNKBAN A GENDER ESZMÉK TERJEDÉSÉT!

A pusztító gender ideológia immár békés kisvárosunk, Vác közéletének kedélyeit is felborzolta. Márpedig ahova a gendersemlegesség bármely alakban egyszer beteszi a lábát, ott megállíthatatlanul hozza magával az LMBT-propaganda és a gender ideológia szélesebb körű terjedését is. Hogy városunkban megálljt parancsoljunk e lopakodó szellemiség terjedésének, (látszódjék az bármily ártatlannak is!) egy petíció indult, amelynek támogatására ezúton is kérjük olvasóinkat. A petíció felszólítja Matkovich Ilona váci polgármestert, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a városháza anyagi támogatását nagyban élvező Váci Napló anyakönyvi híreiben a lányok újra lányok és a fiúk újra fiúk lehessenek, ne pusztán gyermekek, illetve a váci óvodákban ne lehessen a foglalkozások része az LMBT-mesekönyv!

Hosszas elemzést és tudományos értekezést kerülve, összefoglalóan annyit mindenképpen fontosnak érzünk leszögezni, hogy

bármely engedmény ezekben a kérdésekben olyan térnyeréshez juttatja az LMBT eszmét, amelyből a visszatérés már szinte lehetetlen.

Az eleinte az emberbarátság álarcában jelentkező gender fogalom az LMBT propagandistái – a radikális genderfeministák, a meleg szervezetek, a nyílt társadalomra agitáló NGO-k – által folyamatos finom, szinte észrevehetetlen torzuláson ment keresztül, így tudott ez az eszme szinte napról napra a törvények paragrafusai mögé bújva, lopakodva a hétköznapokban megjelenni és így vált képessé arra, hogy egyre nagyobb mértékben befolyásoló tényezővé váljék az EU és az ENSZ különböző testületeiben.

Szinte teljesen azonos a mesebeli helyzettel az, ahogy az LMBT álságos hazugságok és apró semmiségeknek tűnő engedmények által próbál a családi otthonainkba bekerülni. – Fotó: Kismalac meg a farkasok, 1975, diafilm

Tomka Ferenc szociológus, egyháztörténész, pap, egyetemi tanár egyik tanulmányában leírja ennek a folyamatnak a menetét. A „gender” ideológusai a jövőben beláthatatlan következményekkel járó emberkísérletük során egy teljesen új ember- és társadalom-modellt akarnak megvalósítani: szerintük a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke, az ember szerintük nem férfinak és nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé.

Ezért is veszélyes az újszülöttek megfosztása már az első híradásban a születési nemük megnevezésétől.

„A gender ideológia szerint – írja Tomka – az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. (Az utódok létrehozatalának pedig, szerintük nem egyetlen útja a hagyományos házasság.) A gender ideológia így eljut a nemek és a család tagadásáig. Pontosabban: szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése. (E modell érthetőbb, ha ismerjük a marxi felfogást: Marx és Engels is kijelentették, hogy az emberiség-, illetve a nő elnyomásának központi helye a család. A teljes egyenlőség elérése, szerintük is, a család megsemmisítése által, és kommunák létrehozásával volna elérhető.)

Ha egy hagyományos – mi több, ha keresztény – értékeken felnőtt ember először hall erről az ideológiáról, azt mondja: ez annyira abszurd, hogy nem lehet igaz. Viszont a gender gyakorlati sikerét jelzi, hogy mintegy 20 év óta úgy hódít, hogy sokan tudomást sem szereztek veszélyéről, miközben az ideológia világszerte szinte megállíthatatlanul terjedt.” Megjelent már filmekben, tv sorozatokban, a legkülönbözőbb újságokban és folyóiratokban, behatolt az intézményekbe, az iskolákba, az egyetemekre, és a legmagasabb törvényhozó testületekbe…

Kérjük, írják alá e petíciót, a világot nem tudjuk megállítani a szakadék felé való rohantában, de arra képesek lehetünk, hogy városunkban még csírájában elfojtsuk e káros ideológia lélekmételyező terjedését.

ITT ÍRHATÓ ALÁ