Elhunyt dr. Brusznyai József címzetes esperes, a Hit Pajzsa díjazottja, nyugalmazott lelkipásztor

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk dr. Brusznyai József címzetes esperes, a Hit Pajzsa díjazottja, nyugalmazott lelkipásztor 2020. augusztus 3-án, életének 98., papságának 75. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz – adta hírül megrendülten a Váci Egyházmegye honlapja.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2020. augusztus 13-án 15 órakor mutatjuk be a kállói templomban, majd a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1922. november 8-án született Derekegyházán. 1945. szeptember 8-án Vácon szentelték pappá. Hitoktató: Csongrádon 1945-1946, gimnáziumi hittanár: Mezőtúron 1946-47. Szemináriumi prefektus és dogmatica specialis tanár 1947-1950. 1947-ben fő-tanfelügyelői titkárrá és az egyházmegyei fegyelmi tanács jegyzőjévé nevezték ki. Plébános: Rádon 1948. 1949-ben a bécsi egyetem hittudományi karán doktorrá avatták. A békepapság szervezése ellenében kifejtett tevékenysége miatt 1950 augusztusában letartóztatták Oetter György irodaigazgatóval és Széll Kálmán prelátussal egy időben. 1950-1953 a kistarcsai internáló táborban raboskodott. Káplán: Cegléden a Magyarok Nagyasszonya Újplébánián 1953. Székesegyházi kántor Vácott 1954-ben. Adminisztrátor: Nagykökényesen 1954-1957. Plébános: Kállón 1957-1965. Szentszéki bíró 1961-ben. Plébános: Kiskundorozsmán 1965-1971. Címzetes esperes 1979. Plébános: Dunakeszi-Szent Mihály Főplébánián 1971-1992. 1992-ben vonult nyugdíjba.

Jelentős személy volt a Váci Hittudományi Főiskolán, ahol dogmatikát tanított. Az Úristen rendkívüli szellemi képességekkel és kiváló emlékező tehetséggel áldotta meg. Szellemi nyitottságát hosszú időn keresztül őrizte, kedves egyéniség volt. Derűjét, a sok megpróbáltatás ellenére mindig megőrizte.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

Váci Egyházmegye

***

A Hit Pajzsa-díjas Brusznyai Józseffel Tamási József beszélget a Bonum TV 2013. márciusi adásában. Többek között mesél az ártatlanul elítélt és meggyilkolt Árpád testvéréről, akinek nevét és emlékét utca őrzi Vácon.