Nem térkép e táj – Wolfgang Eisen, az első olyan váci polgár, akinek az arcát is ismerjük

Vác Város Levéltára közölte nemrégiben ezt reneszánsz festményt, amelyről a legkorábbról ismert váci polgár, Wolfgang Eisen tekintete néz vissza ránk. Van valami megrendítő az 56 esztendős korában ábrázolt, tiszteletre méltó honfitársunk portréjában. Halála előtt egy esztendővel készült ez a festmény, egy feltehetően teljes és sikeres élet alkonyán. A szemlélő számára nem kétséges, hogy ez a kékszemű, elszánt tekintetű férfi, sokak szerint nem feltétlenül léleképítőnek tartott kereskedő szakmája ellenére, jó ember lehetett.

A váci születésű Wolfgang Eisen portréja Hans Brosamer 1523-ban készült festményén.

A bajorok életrajzai (Biografien Menschen aus Bayern) oldalról annyit tudhattunk meg róla, hogy a sikeres kereskedő családból származó Wolfgang Eisen szülővárosából fiatalon Nürnbergbe, a szabad, birodalmi kereskedelmi központba költözött.

A reneszánsz kori Vác egy sokkal később készült látképén balra a nagyobb kiterjedésű város, jobbra pedig a vár látható, közötte vizesárok volt, ami felett egy híd vezetett át. A város egyetlen körbástyája és az északi kapuja között volt csak kőfal, egyébként másutt palánk övezte körbe a várost. A városon belül állt a kisebb Szent Mihály és a nagyobb dominikánus („dömés”) templom, mellette volt a kolostor. A várban a négytornyú székesegyháztól jobbra a püspöki palota, balra a kanonoki épület állt.

Wolfgang hamarosan Nürnbergben vásárolt egy házat, és gyorsan vagyonra, elismerésre tett szert. Megnősült, Lorenz Beheim Ottilia nevű lányát vette feleségül (1497-1535), de házasságukból nem született gyermekük.

Wolfgang Eisen és felesége, Ottilia Beheim a nürnbergi Szent Egidien-templom Wolfgang-kápolnájában álló síremléken.

Miután a gyermektelensége bizonyossá vált, az egyik magyarországi kereskedelmi útjáról örökbe fogadott egy árvát, akinek a faluja leégett. A növekvő jóléttel és a vele járó presztízzsel átvette a császári város egyik állami hivatalát.

A nagyvonalú adományaival már életében kivívta sokak tiszteletét, amikor pedig meghalt, vagyonának egy részét a szegényeknek adta.

Az egykori büszke és tehetséges Waitzen-i síremléke a nürnbergi Szent Egidien-templom Wolfgang-kápolnájában áll.

Az 500 esztendővel ezelőtt élt, Vácon született férfi az a keresztény polgár, irgalmas, adakozó közösségi ember, akire ma is büszke lehet a város lakossága, akit mindannyian követendő embereszménynek tartunk.

Bal oldalon: Wolfgang Eisen – Középen: Eisen-Behaim bronz síremléke (1522) Krisztus keresztlevétele utáni siratását ábrázolja – Jobb oldalon: az epitáfiumon ábrázolt térdeplő Eisen házaspár.
Wolfgang Eisen – 1467 Waitzen/Vác – 1524. január 15., Nürnberg. E portrét Hans Brosamer 1523-ban készítette, a festmény ma a Karlsruhe-i Állami Kiállítóteremben található meg.

Kiemelt képünkön: a portré és a reneszánsz Vác látképe mellett korabeli, Vácon kiásott majolikapadló-töredék látható a Tragor Ignác Múzeum gyűjteményéből.