Vácon is vannak tiltakozók a NAT módosítása ellen

Vác több iskolájából – főként a Madáchból, a Boronkayból és a piaristáktól – többen is csatlakoztak a NAT visszavonását kérő különböző állásfoglalásokhoz. Váci Madách Imre Gimnázium tanárai
Asbóth Balázs
Bednárikné Kiss Krisztina
Benicsek Mihály
Benjamins Ilona
Binder Zsuzsanna
Boda Mária
Bodó Antalné
Csolák Veronika
Diószeghy Rita
Dobó Katalin
Dubniczky Zsuzsanna
Duhonyi Anita
Elek Nóra
Faragó Tünde
Gál Zoltán
Gubisová Mária
Horváthné Strommer Éva
Illés Barbara
Ivánszky Ágota
Kardos József
Kardos Tibor
Kikillainé Kohlmann Zsuzsanna
Kissné Molnár Katalin
Kovácsné Kóka Marianna
Kozma Edit
Krommer Márta
Lakatos Ádám
Lázár Kitti
Luterné Madár Ildikó
Müllerné Varga Fruzsina
Nagy Krisztina
Nemes Éva
Péntek Attiláné
Sajgó Emese
Strenner Anita
Szarvas Éva
Szőke László
Wagner Bálint
Weixelbaum Laura
 
Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziumának magyartanárai és a velük egyetértő kollégák
Dr. Behányi Rita
G.Teiszler Mária
Ősi János
Nagy Marianna
Havasi Ivett
Lippainé Géczi Dorottya
Gajdacsi Katalin
Sándor Ágnes
Váradi Ágnes
Juhász Erzsébet
Kónyáné Csirik Ágota
Czene Gábor
Mojzes Zsófia
Márczy Gábor Zoltán
Dr. Kenyeres Ambrusné
Trieb Márton
Dr. Tóth Eszter
Néveri-Szőnyi Katalin
Lengyel Dóra
Kállay Erzsébet
Rabné Hallai Judit
Kurucz Leventéné
Juhász Zita
Nagy Péter
Cs. Nagy András
Molnár Mária
Tóth-Körtefái Klára
Serfőzőné Juhász Adél
Szlobodnikné Kiss Edit
Ladányiné Balogh Szilvia
Döbrössyné Bergmann Katalin
Nervettiné Varga Zsuzsanna
Borosné Paku Beáta
Wachtler Viktor
Szász Csilla
Wiezl Csaba
Szigeti Ágota
Véglesiné Bíró Erzsébet
Lessné Srám Szilvia
Szlobodnik Mihály
Urbán Andrea Judit
Daróczi Éva
Trieb Veronika
Sípos Brigitta
Mauterer Zsuzsanna
Lengyel Csaba
 
A váci Piarista Gimnázium és Kollégium tanárai közül:
Babicz István
Barcza Csillag
Bereczky Dalma
Burgerné Horváth Luca
Chován István
Csongor-Kiss Rita
Dr. Hortoványi Judit
dr. Kásáné Meszlényi Lívia
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna
Gutbrod András
Horváthné Stumm Erzsébet
Kósa Klára
Lobmayer Imre
Palkó Balázs
Pistyúr Bence
Ribényi Mónika
Sík Péter
Südi Máté
Szabó-Pál Eszter
Szabó-Pál Tibor
Szentesi Imre
Szeri Eleonóra
Szóró Kata
Tobisch Adrienn
Varga Irina
Vass Ildikó
Viola Éva
További egy kolléga név nélkül
 
valamint:
Borsay Levente (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vác)
Kliment Hajnalka (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és AMI, Vác)
Németh Kamilla (Fabriczius József Esti Gimnázium / Váci Egyházmegye)