A magyarság esélye  és a liberálisok valódi arca

A 2019-es Veni Sancte különösen emlékezetes marad a váci piarista diákoknak. A székesegyházban megtartott ünnepi szentmisét követően a diákok a piarista gimnázium előtt sorakoztak föl, hogy tisztelegjenek az iskola egykori tanára, a kulturális területek államtitkára, piarista szerzetes Kornis Gyula felavatásra váró szobra előtt.

Dr. Rétvári Bence az EMMI államtitkára, országgyűlési képviselő – maga is valamikori piarista diák – , Kornis Gyula pedagógiai, nemzetben gondolkozó szemléletére hívta fel a figyelmet:

 

„A magyarság jövője attól függ, hogy büszke magyarnak neveljük-e utódainkat. Ha büszkének – akkor reménykedhetünk a felemelkedésben.” – idézte az egykori államtitkárt Rétvári Bence. –  Trianon után Kornis Gyula úgy látta: az állam összeomlását a lelkek összeomlása, a nemzet szétesését a lelkek szétesése előzte meg. – Beszédében Vác országgyűlési képviselője a lelkek szétesésének veszélyeire, a liberalizmus, a baloldal okozta károkra és a rombolásra hívta fel a figyelmet:

„Azt szajkózzák nap mint nap, hogy legyünk semlegesek, ne legyen meggyőződésünk, ne alapítsunk családot és ha lehet, ne legyen keresztény hitünk sem – mert így „nem sértünk meg másokat”. „Világnézetileg semleges” iskolákba akarták terelni a magyar gyerekeket, amik eszmény nélküli, érték nélküli emberekkel árasztották volna el a társadalmat. Könnyen látható, hogy annak az útnak a vége zsákutca : a lelki összeomlás, a nemzet szétesése lehet csak a következménye.  Kornis Gyula öröksége ez, ezért állítunk most szobrot neki: hogy mindig emlékeztessen bennünket nemzetünk értékeire, hitünk követésére. Ez segíti megmaradásunkat, felemelkedésünket. Nem véletlen, hogy Vác és térsége fejlesztése érdekében létrehozott tervünket róla, Kornis Gyula tervnek neveztük el.”

Végül a diákokat szólította meg Rétvári Bence:  „Kornis Gyula nem arra tanít bennünket, hogy leszegett fejjel, behúzott nyakkal járjatok. Hanem arra, hogy legyetek büszkék a hazátokra, nemzetetekre, családotokra! Egyenes háttal, felemelt fejjel járjatok a világban!” –

 

Kornis Gyula tudós munkásságát ismertette a mikrofonhoz lépő dr. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

– „Kornis Gyula a dolgozószobájában évezredek gondolkodó embereinek eszméivel zárta magát össze. Őt a Gestapo, a Népbíróság és a kommunista államvédelmisek  zaklatták, száműzték, tették tönkre. Soha nem tagadta meg önmagát, piarista neveltetését. Mindig a nemzet érdekét nézte, példát adott mindenkinek, hogy nincs megalkuvás, nincs félelem – csak bátorság van és tisztesség!” Schmidt Mária hangsúlyozta: „Kornis Gyula igazi konzervatív volt. Konzervatívnak lenni annyit jelent: megőrizni mindent, amit érdemes, megújítani mindent, amit érdemes illetve elengedni  és meghaladni mindent, ami szükségtelenné, korszerűtlenné és haszontalanná vált. Erre a gondolkodásra nemcsak Trianon fájdalma után, de ma is nagy szükség van!” Majd Kornis Gyula ma is megfontolásra érdemes gondolatait idézte: „A magyar nemzet hivatását hozzá kell igazítani a megváltozott bel- és külpolitikai helyzethez.

Nem szabad teret engedni a kétségbeesés apostolainak! Nem feledkezhetünk meg az elcsatolt területek magyar kisebbségeinek érdekvédelméről, el kell hárítanunk a környező népek agresszív nacionalizmusát, és közben vissza kell vernünk azt az internacionalizmust, amit a szociáldemokrácia és a kommunizmus próbál terjeszteni. Ragaszkodjunk a hitünkhöz, mert csak az Isten-hit adhat nekünk erőt, vigasztalást, türelmet és reményt.” – emelte ki a piarista szerzetes főbb gondolataiból Schmidt Mária.

Az ünnepség végén leleplezték Juha Richárd Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrászművész alkotását, Kornis Gyula embernagyságú szobrát. Varga Lajos segédpüspök áldása után a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség.

 

Az ünnepségen elhangzott mondatok, gondolatok nem várt visszhangot váltottak ki. Szeptember 3.-án Sermer Ádám liberális ügyvivő antiszemitizmussal vádolta meg Kornis Gyulát, az őt méltató Rétvári Bencét és „a Horthy korszakot dicsőítő kormányzatot”! Rétvári Bence facebook közleményében utasította vissza a vádakat: „Az alaptalan vádakat történelmi tények cáfolják. Kornis Gyula nemhogy nem volt náci szimpatizáns, de éppen a Gestapo hallgatta ki huzamosan, majd később négy hétre be is börtönözte.”…” Kornis Gyula sem antiszemita, sem nácibarát nem volt, de hitt az erős magyar nemzetben, és a magyar nemzeti kultúra fontosságában, ezért balliberális oldalról ma is támadják. Szomorú, hogy a balliberális oldal politikája abban merül ki, hogy úton-útfélen antiszemitizmust kiáltanak, és számukra már mindenki nácinak számít, aki az erős és szuverén magyar nemzetben hisz.”…- szögezte le az EMMI államtitkára.

Sermer Ádám a tényekkel és a közleménnyel vitába nem szállva pénteken a Klubrádió műsorában Bolgár Györgynek azt mondta: 1. Karácsony Gergely megnyeri a főpolgármesteri választást és ő (Sermer) akár alpolgármester lesz. 2. ebben az esetben minden, (de főleg a Szabadság téri német megszállás emlékművét) a magyarság „kétes” múltjára emlékeztető emlékművet felszámolnak, MERT 3. „a holocaustban, a magyarországi zsidóság elhurcolásában a náci németeknek SEMMIFÉLE BŰNE vagy FELELŐSSÉGE NINCSEN, a magyar zsidók elpusztításáért KIZÁRÓLAG A MAGYAROK TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL! – jelentette ki Sermer Ádám, a Liberálisok ügyvivője!

HALMI