Polgárőr munkaértekezlet volt a Váci Rendőrkapitányságon

A Váci Rendőrkapitányság vezetője, Latorovszky Gábor rendőr alezredes 2017. február 24-ére munkaértekezletre hívta meg a kapitányság illetékességi területén működő polgárőr szervezetek vezetőit. Az értekezleten a kapitányságvezető rövid értékelést adott az elmúlt év  közbiztonsági-, bűnügyi- és közlekedésbiztonsági helyzetről.

Ezt követően Kovács Sándor rendőr alezredes, a kapitányság koordinátorra értékelte az elmúlt év együttműködését, ismertette a polgárőrségek eredményes intézkedéseit és elfogásait, valamint hangsúlyozta a közös munka hatékonyságát.

Az értekezleten a felmerült kérdések megvitatása mellett az együttműködés további lépéseinek egyeztetésére is sor került. Így többek között a közös járőrszolgálatok és az információáramlás gyorsabbá tétele mellett az ittas járművezetők kiszűrésében és a baleset-megelőzési kampányokban is szerepet vállalnak a polgárőrök.