Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Látszódj VELÜNK! 2019

 
Polgármesteri programismertetők - nyolc jelölt az ipartestület fórumán Nyomtatás E-mail
2014. okt. 07.
Nyolc ember egy asztalnál és mindegyikük azonos célokkal rendelkezik, bár jelenleg egymás riválisaiként igyekeznek minél több választópolgárt meggyőzni arról, hogy Vác fejlődéséért polgármesterként melyikük tudja tenni a legtöbbet a következő, immáron öt esztendőre szóló önkormányzati ciklusban. A Vác és Vidéke Ipartestület – folytatva a rendszerváltozás óta meglévő hagyományt – 2014. szeptemberének utolsó napján egy asztalhoz ültette a városvezetői tisztségért ringbe szálló polgármester-aspiránsokat.

A polgármesterségért versengők kulturáltan, békésen, szóváltásoktól mentesen feleltek az Ipartestület elnöke, Buchwald Imre és ügyvezető elnöke, Késhegyi László által feltett kérdésekre. A polgármester-jelöltek abban a sorrendben ültek az asztalnál, amelyik helyen szerepel nevük majd a 2014. október 12-én esedékes önkormányzati választáskor használatos szavazólapon. Az elején mindegyik jelölt öt perces időkeretben beszélhetett választási programjának legfontosabbnak gondolt elemeiről, majd két-két percben elmondhatták a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalataikat és a város működésével kapcsolatos elképzeléseiket, de az idegenforgalom és a gazdaság fellendítését szolgáló terveiket is összhangban a munkahelyteremtést generáló beruházási javaslatokkal. Külön-külön kérdésre adott válaszként ismertethették a közlekedés fejlesztését célzó ötleteiket, illetve az ipartestülettel való jövőbeli együttműködés módjait a jelöltek.


Az alábbiakban közöljük a váci polgármesteri posztért küzdők fórumon elhangzott programpontjainak lényegesebb pontjait. Az persze, hogy ki mit gondol szubjektívnek, az mindig nézőpont kérdése. Törekszünk arra, hogy mindegyik jelölt lehetőleg azonos szövegmennyiségben szerepelhessen az alábbiakban.

dr. Jakab Zoltán, az Együtt — a Korszakváltók Pártja és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület közös polgármester-jelöltje megválasztása esetén a város élhetőbbé, valamint a közélet átláthatóbbá tételén kíván dolgozni, de lényeges eleme programjának a közösségfejlesztés is.
„ Városunk számára stratégiai kérdés a társasházak felújításának támogatása, ez ügyben önálló programot kell indítani. Szükséges a jól megtervezett helyeken lévő és folyamatosan figyelemmel kísért térfigyelő kamerarendszer. A közterületekre érvényben lévő alkoholtilalomnak szigorúbban kell érvényt szerezni — különösen a fiatalság körében! Megszüntetjük a kivételezettek főtéri behajtását és parkolását. Felszámoljuk a felesleges „egyszerűsített” körforgalmakat. Újra rendszeressé tesszük az elkopott útburkolati jelek (zebrák, elválasztó sávok) festését. Az utasok érdekeinek megfelelően
alakíttatjuk át a közösségi autóbusz közlekedést. Megtaláljuk a forrásokat az utcák, járdák és kerékpárutak rendszeres gépi és kézi tisztításához. Bevezetjük a házi szelektív hulladékgyűjtést és ismét lehetőséget biztosítunk a veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek stb.) térítésmentes leadására. Rendszeressé tesszük a hulladékgyűjtő konténerek mosását és fertőtlenítését. Modern, a végtisztesség megadására alkalmas ravatalozót alakíttatunk ki a város legnagyobb temetőjében és kialakítjuk a kisállat-temetőt is. Újra bevezetjük a nyílt beszerzéseket, előtérbe helyezzük a váci cégek és vállalkozók alanyi jogon való meghívását a városházi pályázatokra. A sport- és kulturális egyesületek ismét pénzügyi támogatást fognak kapni a költségvetésből. Iskolaudvarokat nyitunk meg a sportolni vágyók előtt, az óvodai-bölcsődei nyitva tartásokat az igényekhez igazítjuk. Nem engedünk teret az újabb utcaátnevezéseknek, de a város neves polgárainak emléket állítunk. Megbecsüljük a város sikeres embereit, a kultúra, a sport területén az „urambátyám dotálás” helyett az érték és
az eredmény lesz az elsődleges” – sorolta elképzeléseiket a polgármester-jelölt.
 Kapsz egy évet a várostól! Ezzel a programmal kíván segítséget nyújtani a vállalkozóknak az Együtt-Vácért csapata. E szerint öt évre kiterjedő megállapodást kötne az önkormányzat a vállalkozói szférában érdekeltekkel, akik tevékenységük beindításának segítése képen ingyen kapnának olyan üzlethelyiséget, amely régóta üresen áll. A város így tenné kiszámíthatóbbá számukra a gazdasági környezetet. Az átláthatóság és a piac érdekében fontos célkitűzés a politikai és gazdasági folyamatok átláthatóvá tétele, a városüzemeltetési feladatok helyben tartása, a városfejlesztésért felelős váci holding tevékenységének felülvizsgálata. Dr. Jakab Zoltán emellett fontosnak tartja még az egész várost átölelő kerékpárút-hálózat kiépítését és biciklikölcsönző létesítését, illetve előtérbe helyezné és támogatná azon kezdeményezéseket, amelyek megteremthetik a vizi- és konferenciaturizmust Vácott. Valódi szakemberekre cserélné a városházi pártkádereket, az Európai Uniós pályázati források elérhetővé tétele érdekében a politikai érdekintegráció megteremtésén fáradozna. Lényeges a szálláshely-bővítés és a turistaforgalmat generáló rendezvények, fesztiválok szervezésének
rendszeressé tétele és az M2 autóút Gombási úti rejtett csomópontjának megépítése, amelynek következményeként véleménye szerint a kihasználatlan, egykori laktanya területén bekövetkező fejlesztési lehetőségek is teret kaphatnának. Dr. Jakab Zoltán és csapata a civakodás helyett az együttműködést szeretné megteremteni a testületben megválasztása esetén. Megalkotott az Együtt-Vácért választási szövetség egy korrupció-ellenes intézkedési csomagot is, amely több pontból áll.

Dr. Bóth János, a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció közös polgármester-jelöltje a hely szelleméhez illeszkedően a helyi gazdasággal foglalkozott programismertetője elején. Mondandóját azzal kezdte, hogy felelevenítette a 2010-ben nyertesek milyen célkitűzésekkel rendelkeztek és vállalásaikból mik valósultak meg és melyek a továbblépés lehetőségei? Fördős Attila és Pető Tibor a 2011-2014 közötti ciklusprogramjában a gazdaság fellendítése érdekében a következőket fogalmazták meg: Vác szerepe a térségben megkérdőjelezhetetlen legyen, új, növekedési pályázatra álljon a város, a város hitelfelvétellel való finanszírozása ne legyen gyakorlat, költségvetés egyensúlyba kerüljön, a helyi vállalkozók helyzetbe hozása, a panelprogram intenzívebbé tétele, költségmegtakarítást eredményezzenek a feladat-átszervezések. A fentiekből azonban semmi sem teljesült. Új munkahelyek létrehozása nem történt, az álláskeresők száma a 2008-as adathoz viszonyítva a duplájára nőtt, a panelprogram nem működött, barnamezős beruházás nem valósult meg, a Toperini ipari park téli álmát alussza, fel kellene ébreszteni. A város leépülési pályára került, 1000 fővel csökkent a lakosságszám, a létrehozott holding nem segíti az átláthatóságot, a költségvetés egyensúlyban tartása folyamatosan bizonytalan volt, a város jelenlegi adóssága meghaladja a százmilliós nagyságrendet. Dr. Bóth János úgy véli: a gazdasági növekedés alapfeltétele a munkahelyteremtés, ugyanis ez növeli a város eltartóképességét. A munkahelyteremtés nem ráolvasással történik, hanem elsősorban a helyi vállalkozások helyzetbe hozásával. A jelenleg érvényben lévő haverista-rokonista összefonódás gyakorlatának a felszámolása is jótékony hatással lehet a munkahelyek létrehozására, amelynél fontos a szakmai szempont érvényesülése is. A közmunka-program során az értékalkotó munkát kell szorgalmazni, a foglalkoztatottság növelését segítheti elő a Naszály alatt élők részéről kezdeményezett Szociális Szövetkezet életre hívása. Jó pályázatírók és jó előkészületi munkavégzés szükséges Vácon, ami a forrás-előteremtés előfeltétele, de tényleges panel-program beindítása is lényeges és profi ingatlanmarketing-munka is elengedhetetlen.
Az idegenforgalom fellendítéséhez szükség van attraktivitásra, egy szálloda létrehozására és a városmarketing átdolgozására. A város üzemeltetésére jutó önkormányzati források biztosítása mellett szükséges a lakosság bevonása is a feladatokba. Dr. Bóth János szerint a sikeres és eredményes Virágos Vácért Mozgalom mellett szükség lenne a Tiszta Vác Mozgalom beindítására, továbbá a külterületen élők életkörülményeinek javítása érdekében meg kell építeni a hiányzó utakat és a közvilágításról is gondoskodni kell, míg a belvárosban lényeges a parkolási rendszer újragondolása.
 
A polgármesteri székért függetlenként induló Nagy Péter az emberek és a város iránti szeretete miatt száll ringbe a városvezetői posztért – fogalmazott. Az emberek közötti kapcsolat helyreállítása fontos célja a polgármester-jelöltnek, aki megszüntetné a városi képviselő-testület megosztottságát, hiszen a képviselő-testületbe kerülőknek együtt kell működni a város érdekében. Véleménye szerint hátrányos a város egészére nézve az érték és érdekkülönbség károkozása egy képviselő-testületben. Azt szeretné, ha valóban képviselők testülete lenne a képviselő-testület. A vállalkozóként dolgozó polgármester-jelölt nem kíván megélhetési politikus lenni. Ezt azzal kívánja egyértelműen demonstrálni, hogy megválasztása esetén öt éven keresztül lemond havi fizetéséről és az ily módon megtakarított összegből egy városi díjat alapítana, amelyet havi rendszerességgel osztana ki olyan személyeknek, csoportoknak, akik, illetve amelyek tevékenységükkel öregbítik a város hírnevét. A városüzemeltetésben és a közlekedési rendszer átalakításánál az egyes városrészekben élő, a képviselő-testületbe kerülő képviselők véleményére számítana. Tőlük azt várná, hogy gyűjtsék össze  választókörzetük közlekedési problémáit lévén mindegyikük jól ismeri azokat. A városüzemeltetés részét képező parkkarbantartások kapcsán is számítana az egyéni képviselők felügyeletére és mivel alapjaiban megkérdőjelezi a holdingrendszer létjogosultságát, megnézné szükség van e egyáltalán erre a szervezetre. Az idegenforgalom fejlesztése kapcsán a város eredményes és sikeres vízisport múltjára és jelenére alapozva, Európai Uniós források bevonásával létesítene Vácon egy olyan versenypályát, amely hasonlóan a szegedihez alkalmas nemzetközi és világversenyek megrendezéséhez. A pálya pedig egyéb fontos, a turizmus fejlesztéséhez hozzájáruló, illetve azt kiszolgáló egységek (szálloda) kialakításával egészülne ki elképzelései szerint elősegítendő a viziturizmus fejlesztését. A városban tevékenykedő sikeres embereket, vállalkozások képviselőit egy klubba szervezné Nagy Péter és az ő ötleteit is bevonná a városfejlesztési munkába. Szorgalmazná továbbá az útfelújítási pályázatokon való intenzívebb részvételt. A jövőre nézve kell cselekednie egy polgármesternek – jelentette ki a polgármesteri tisztségre aspiráló, a konzervatív értékrenddel azonosuló független jelölt, aki a 7—es számú körzetben képviselő-jelöltként is megméretteti magát.
 
A konzervatív értékrendet képviselő, közismert ügyvéd, dr. Néveri István neve már az elmúlt két önkormányzati választás során felmerült a jobboldali pártok közös polgármester-jelöltjeként, de most látta elérkezettnek az időt, hogy ringbe szálljon a választók voksaiért. A helyhatósági választáson függetlenként méretteti meg magát a városvezetői posztért folytatott versenyben. Indulását a leköszönő képviselő-testület Fidesz frakciójából kivált három képviselő, dr. Bánhidi Péter, Katonáné Doman Erika és Csereklye Károly alkotta, Pro Urbe frakció is támogatja. Bemutatkozását és programjának ismertetését a plakátokon és szórólapokon olvasható, Minőségi változást! szlogen megmagyarázásával kezdte dr. Néveri István, aki szolgálatnak tekint a polgármesteri címre. Mások megbecsülésén alapuló, mások tisztességére építő munkára van szükség a képviselő-testületben. Az építkezést ráadásul nemcsak a testületben, hanem a városban is folytatni kell – mondta a független polgármester-jelölt utalva például az áttervezésre szoruló árvízvédelmi gát kialakítására. A környékbeli települések önkormányzatainak vezetőivel összefogva kívánja meg elérni azt dr. Néveri István, hogy a 2/A főút négysávos autóúttá, vagy autópályává fejlesztése mihamarabb megtörténjék, de a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel is együttműködést alakítana ki a polgármester-jelölt. A városon belüli közlekedés fejlesztése érdekében egyebek mellett a – szerinte – felesleges, egyszerűsített körforgalmak helyett  a fokozottan veszélyes és forgalmas útkereszteződéseknél építtetne körforgalmakat, amelyek így valóban a közbiztonságot szolgálják. Erre példa a Kosdi út – Deákvári fasor – Telep utca csomópontja. A közlekedési problémák megoldásánál a kiinduló pontot a józan észnek kell diktálni – tette hozzá. Új szemléletű köztisztasági program bevezetését tervezi dr. Néveri István. Ennek lényege, hogy gyermekkorban kell elkezdeni a környezettudatos magatartás kialakítását. Azt kell tudatosítani mindenkivel, hogy az el sem dobott szemetet nem kell összeszedni. A hulladékgazdálkodás körében képessé kell tenni a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.-t, hogy teljesítse a városi feladatokat; tiszta várost teremtsünk; hiteles szelektív hulladékgyűjtést, házhoz menő és kiegészítő megoldásokkal, szelektív udvar, komposzt telep, mért vegyes kukás gyűjtés és értékarányos visszatérítés – folytatta a független polgármester-jelölt. A turizmus kérdését ma már a gazdaság egyik kitörési pontjának nevezi a közvélekedés. A jobb oldali, független jelölt szerint Vácon vannak e téren kihasználatlan lehetőségek. Elengedhetetlen a város kulturális és művészeti életében rejlő erőforrások felmutatása és kiaknázása, kulturális örökségünk értékőrző, a város érdekében történő hasznosítása, az ehhez szükséges összehangolt turisztikai fejlesztések, együttműködések feltételeinek megteremtése. A korábban a váci Tragor Ignác Múzeumban is dolgozó dr. Néveri István szerint olyan kulturális értékek vannak városunkban raktárakba zárva helyhiány miatt. Több kiállítás is nyílhatna eme tárgyakból Vácon. Az elmaradások közé sorolta a XVIII. századi kripta leletanyagát bemutató Memento Mori kiállítás, ami önmagában világszenzáció és ideje lenne, hogy ez alapját jelenthetné a turisztikai kínálatnak. Kiaknázatlan lehetőségek vannak a vallási- és sportturizmus terén is.
 
A szintén függetlenként, vagy ahogy ő mondja: pártatlanul száll ringbe a választók szavazataiért a születése óta Vácott élő Tomori Pál, aki a helyi közéletben betöltött szerepének felidézésével kezdte bemutatkozását. A politikai pályafutását függetlenként kezdő Tomori Pál a 2002-ben megtartott helyi önkormányzati választáson néhány szavazattal maradt le az akkor befutó képviselő mögött, négy évvel később pedig egyike volt egy széleskörű jobb oldali összefogás létrejöttéért tevékenykedni, amelynek eredményeként városi képviselő és így a jobboldali Fidesz-KDNP Összefogás frakció vezetőjévé vált. Egy rövid ideig az egészségügyi és szociális bizottságának elnökeként tapasztalhatta meg a szociálisan rászorulók helyzetét és miután a nem kis erőfeszítés árán 2006-ban létrejött jobb oldali együttműködés 2010-re szétesett, akkor egymás ellen indult a Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt, s ezzel megtört a jobb oldali lendület a városban. Ez a helyzet ad választ arra a kérdésre, hogy miért ülök én most itt? Ezt a helyi politikában jártasak tudják, akárcsak azt, hogy miért ülünk itt most voltaképpen nyolcan? A költőinek szánt kérdéssel zárult bevezetője után Tomori Pál rátért programja ismertetésére. A szociális bizottság elnökeként megtapasztalt, a szociális háló hiátusaira utaló élethelyzetek a korábbiaknál fokozottabban jelen voltak az elmúlt hónapokban Tomori Pál mindennapjaiban, hiszen a Szent Anna Karitász önkénteseként végzi segítő munkáját. A képviselő-testületben is a nehéz helyzetben lévők megsegítéséért szeretne tevékenykedni azért is mert erre az önkormányzatnak több lehetősége van, csak ehhez át kell strukturálni a költségvetést. A jelölt elmondta: ennek a városnak gyönyörű adottságai vannak, olyan lehetőségek, amelyekkel jól élve és a vállalkozásokkal együttműködve megvalósulhat a munkahelyteremtés és a turizmus fejlesztése is. Úgy véli: Vác meglévő értékeire alapozva és több, rangos országos fesztivál megrendezésével válhat a város országosan ismert turistacentrummá. Ebben a munkában a vállalkozóknak, az önkormányzatnak és a kulturális intézményeket működtetőknek közösen, összefogva kell részt venni. Tomori Pál szerint ez a város fejlődésének és a mindenképpen szükséges, forrásteremtési „kényszeréből” kimenekülő út záloga, szemben a multinacionális cégek és a kéményekkel zsúfolt ipari centrum kialakításán gondolkodók álláspontjával. A város gazdálkodását és üzemeltetését tekintve az aspiráns szükségesnek látja a jó gazda szemlélet megteremtését és, hogy a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat helyi vállalkozók, vállalkozások végezzék. A közlekedésfejlesztés kapcsán kifejtett véleménye szerint az elsődleges feladat az, hogy a helyi buszközlekedést végző társaság részére fizetett önkormányzati forrásokért cserébe nyújtott szolgáltatás megfelelően kielégítse az igényeket.
 
A Magyar Környezetvédők Pártjának hazai elnökeként ismert Medveczky Zoltán egy személyes okból indul polgármester-jelöltként az önkormányzati választáson, hiszen amikor betegként a váci Jávorszky Ödön Kórházban feküdt, akkor negatív tapasztalatokat szerzett az egészségügyi ellátás területén. Úgy érzi Vác egészére is az a jellemző, hogy nem jól működnek a dolgok itt és szinte semminek nincs gazdája. Megválasztása esetén egy menedzser típusú  városigazgatást szeretne megvalósítani, szorgalmazná az idegenforgalmi adó eltörlését és kedvezményesebbé tenné a jelenleginél a befizetendő iparűzési adó mértékét. A turizmust különféle bio-, öko- illetve zöldfesztiválok megrendezésével fejlesztené, valamint úgy véli: szkíita és kun testvérnépeink kultúrájának és mindennapi életének Vácott történő bemutatása is hozzájárulna a város idegenforgalmának fellendítéséhez, de az egészségturizmus terén is vannak mindeddig ki nem használt lehetőségek. A város üzemeltetése tekintetében négy területre osztaná fel a településrészeket és mind a négyre azonos összegben biztosítana forrást a város költségvetéséből, így biztosítva a kiegyenlített városfejlesztést.  
 
Fördős Attila, a Fidesz és a KDNP közös polgármester-jelöltje, jelenleg regnáló polgármester – mint már oly sokszor – most is azzal kezdte, hogy négy évvel ezelőtt egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzat irányítására kapott felhatalmazást a lakosságtól. Mindennek alapja a pénz és minden program a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével valósítható meg – fogalmazott. Az elmúlt négy évben folyamatosan csökkentek a város működtetéséhez szükséges költségvetési források. 2013 volt az első olyan év, amikor az iparűzési adóból származó bevételek növekedtek és örömmel számolt be arról a város mostani vezetője, hogy 2014 szeptemberének közepéig már meghaladták az előző évi iparűzési adóként befizetendő teljes összeget. A csökkenő forráslehetőségekkel rendelkező város vezetőinek ráadásul több, mint egymilliárd forintba kerültek azok a beruházások, amelyek még az előző ciklusban kezdődtek. A szűkülő anyagi lehetőségek dacára befejeződött a főutca-főtér program második üteme és a kórház-rekonstrukció, amelyek több, mint egymilliárd forintba kerültek. Mindezek ellenére sikerült egy intenzív turisztikai fejlesztést végrehajtani a városban. Egy új sportcsarnok megépítése mellett az árvízvédelmi pályázaton nyert támogatásból sor kerülhet a mobilgát megépítésére. Ez folyamatban van, s várhatóan az idén közvilágítási rendszer bővítése pályázati forrásból. A tervek között szerepel az M2-es autóút bővítése. A város költségvetéséből húszmillió forintot elkülönítene olyan pályázati alapra, amely a helyi ipartestülettel kapcsolatban lévő vállalkozások Vácott történő munkához jutását kívánja előteremteni. A köztisztaság javítása érdekében szorgalmazná a mostani városvezető az úgynevezett „szelektív házhoz megy” program beindítását, amit nem csak a lakosság, hanem az intézmények és a vállalkozások számára is bevezetne, továbbá kialakítana a Deákvári fasoron egy hulladékudvart. Méltatta a város idegenforgalmának javításáért tett erőfeszítéseket, amelyek egy pályázati forrásból valósultak meg. Ezek között említette a Duna-parti bicikliút mentén új kerékpáros pihenők és a város történelmi múltját felidéző és nevezetességeit bemutató táblák kialakítását, elhelyezését, továbbá arról is beszélt e témakörben a jelenlegi polgármester, hogy bővült az állandó kiállítások száma Vácott és e téren még vannak további megvalósítandó ötletek, melyek a célturizmus irányába hatnak. Tájékoztatta az egybegyűlteket arról is, hogy a néhány éve kívülről felújított volt rendőrségi épületet új tulajdonos vásárolta meg és szándékai – miszerint egy szállodát alakítana ki az ingatlanon – sokak régi vágyával megegyezik. Elmondta azt is, hogy az elmúlt négy évben végbe ment országos közigazgatási rendszer átszervezése Vácott is érintette, de ez nem hatott negatívan a helyben történő foglalkoztatásra. Hatékonynak nevezte és mindenképpen folytatná megválasztása esetén a közfoglalkoztatást Vácott.
 
Matkovich Ilona, a Szóval-tettel a Városért a Demokráciáért Egyesület polgármester-jelöltje úgy véli: elérkezett az ideje annak, hogy a politikában nőként is lehessen gondolkodni és érvényesüljenek a női szempontok. A polgármester-jelölt elmondta, a pártkötődés helyett a felkészültség, a szakmaiság, a jó lobbitevékenység, a kommunikációs készség és az uniós pályázatok területén meglévő naprakészség tesz sikeressé egy várost. Azzal a kéréssel fordult a kormánypárti indulókhoz a civil szervezet vezetője és polgármester-jelöltje, hogy, ne ijesztgessék azzal a választókat, hogy csak akkor lesz fejlődés, ha a kormánypárt nyer. Meg kell nézni – folytatta - milyen fejlesztések történtek Vácon az elmúlt négy évben, ahol kormánypárti a vezetés és milyenek például Gödöllőn, vagy Veresegyházán, ahol a választók már rég nem pártlogóra, hanem a városért tenni akaró és tenni képes emberekre szavaznak. „Az önkormányzatiság nem pártpolitika” – jelentette ki Matkovich Ilona, aki a választóknak címezve kérését: „Szánjanak rá egy kis időt, és gondolkodjanak el, szakmai életútja alapján, ki lehet a legalkalmasabb polgármester- és képviselőjelölt? Ez a város évi hatmilliárd forintból gazdálkodik. Hatmilliárd forint közpénz. Ez az önök pénze, ügyeljenek rá! Ezért menjenek el mindenképp szavazni! „Nagyon hiszek abban, hogy Vácon rengeteg a jó energia, az okos gondolat, a segítőkészség. Talán ha a mindenkori városvezetés észrevenné ezt, kevesebb lenne a félresikerült, félkész beruházás, amelyeket most már végre be kell fejezni, helyre kell állítani” – tette hozzá. A polgármester-jelölt felrótta a leköszönő testületnek és örök adósságaként említette a mélygarázs befejezésének elmaradását, illetve, hogy nem sikerült a beruházás költségét az adósságkonszolidáció részévé tenni, holott erre kétszer is kínált lehetőséget a kormányzat. Továbbá adósságnak nevezte azt is, hogy hat alkalommal sem sikerült igazgatót választani a Madách Imre Művelődési Központ élére. A polgármester-jelölt egyébként kiemelten fontosnak tartaná a 2014-2019 közötti uniós pénzügyi ciklusban megfelelő uniós forrásokhoz jutni a kulturális intézmény teljes felújítása érdekében. Erre azért van esély, mert az említett időszakban az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a Vác nagyságú városok közintézményeinek fejlesztésére, felújítására.
A városvezetésre aspiráló Matkovich Ilona a munkahelyteremtést, az idegenforgalom fejlesztését, illetve a városvezetés és a váci lakosok, kiemelten közülük is a váci vállalkozók közötti folyamatos párbeszéd lehetőségeinek megteremtését tekinti programja három fő pillérének, hiszen a helyi adóbefizetés a város lélegeztető gépének tekintendő. A munkahelyteremtés fontos részének tekinti a polgármester-aspiráns, hogy a mostani gyakorlattal szemben váci vállalkozókat bízzon meg a város karbantartásával. Ez azért lényeges, mert egy helyi vállalkozás lokálpatrióta szemmel, szívvel teljesíti a megbízásokat, érvényesítve a jó gazda szemléletet. A munkahelyteremtés és a városmarketing szempontjából is fontos lépés Vác reklámozása a különböző uniós börzéken és akár ebbe, akár Vácott megvalósuló beruházások vonatkozásában is építene a testvérvárosi kapcsolatokra. A jelölt úgy véli: ma már sikeres turizmus nem létezik, attrakció, látványosság nélkül. Ennek egyik módja a Memento Mori kiállítóhely állandóvá tétele azon, a Görög templomnál lévő területen, ahol korábban múzeum létesítésén fáradoztak és egyfajta előkészületi munkára sor került. Létesültek új kiállítóhelyek Vácott az elmúlt években, de szerinte ezek látogatottsága meglehetősen kicsi. Fontos kitörési pontnak tartja a város bevételének növelése szempontjából az egészségügyi és egyházi turizmus adta lehetőségek kiaknázását.
 
Fotó: Cservenák Péter
Megosztás
 
 


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat