Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
MoziShop
APRÓ
AUTÓ
VENDÉGLÁTÁS
RECEPT-TÚRA
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Zöld pont | Egészség | Sztár világ | Világjáró | Pénzügy | Roland Garros '12 | Szépség | Árvíz 2013 | Választás 2014 | A fejlődés útja | Így készült az Á. V. H. film | EUalkatresz.hu | Látszódj VELÜNK! 2018

 
Értelmiségről, politikai búcsúcédulákról... Nyomtatás E-mail
2015. aug. 27.
Most, hogy a történelem egy újabb pártdiktatúrát mért ránk, izgalmas vállalkozás az értelmiség felelősségéről elmélkedni. Sokan megfogalmazzák az egyetemleges felelősség vádját. De vajon az értelmiség felfogható homogén társadalmi képződménynek? Vagy a különböző érdek- és értékviszonyok mentén ugyanúgy szegmentálódik, mint a többi társadalmi réteg? A hatalomhoz való viszony milyen törésvonalak mentén rostálja meg ezt a társadalmi csoportot? Egyáltalán, kit tekinthetünk értelmiséginek?Az értelmiség fogalmára, az értelmiségi lét lényegének megragadására – tértől és időtől függően – számtalan definíció született. A statisztikákban használatos közkeletű meghatározás szerint értelmiséginek számít, aki egyetemi, főiskolai diplomával illetve egyéb felsőfokú képesítést nyújtó oklevéllel rendelkezik. Vácott a teljes népességen belüli számarányuk a 2001-es népszámláláskor 14%-ot tett ki. Ugyanez az arány a 2011-es népszámlálás adatai szerint már 23,1%. Azaz a legutóbbi felmérés évében a város 33.831 lakosából 5.741-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel. A növekedés dinamikája, amelyet jól érzékeltet a 2006-os mikrocenzus is, azt mutatja, hogy ez az arányszám 2015-ben feltehetően jóval meghaladja a 25%-ot!

Bánlaky Pál értelmiségkutatót idézve (elfogadva az általa ismertetett definíciót) az tekinthető értelmiséginek, aki legalább egy meghatározott szakterületen, az átlagot minőségében is jelentősen meghaladó tudás birtokosa, és ezt a tudást a társadalmi munkamegosztás rendszerében a gyakorlatban is működteti. Fontos, hogy ez a tudás ne csak a meglévő ismeretek halmazát, hanem ezen túl a magas szintű információ-feldolgozás és -értelmezés készségét, képességét is jelentse. Ha a diplomás nem hasznosítja ilyen irányú felkészültségét, készségeit-képességeit, nem funkcionál értelmiségiként. Ugyanakkor, adott esetben nem-diplomást is értelmiséginek minősíthetünk,   amennyiben rendelkezik ezekkel a kvalitásokkal.
A váci 25% jelentős nagyságrend. Megfelelő helyi kutatások hiányában azonban megbecsülni   sem tudjuk, hogy ezen belül mekkora lehet a nem értelmiségiként „üzemelő” felsőfokú végzettségűek aránya.

Amikor az értelmiség mostani felelősségét mérlegeljük a diktatúra társadalmi-politikai megágyazásában betöltött szerepe kapcsán, látnunk kell, hogy ennek a véleményirányításban  és  döntési  folyamatokban  meghatározó  jelentőségű  társadalmi  csoportnak  az        egységes elítélése nem kis mértékben  problematikus.  Tagjainak a  demokratikus berendezkedést felszámoló társadalomirányítással kialakított viszonyát eltérő politikai-ideológiai preferenciák, egzisztenciális érdekek, családi hagyományok, szakmai felfogások és egyéb kötődések határozzák meg. (Politikai szocializációjánál, pozíciójánál fogva nyilvánvalóan másképpen ítéli meg a kialakult helyzetet egy fideszes-szélsőjobbos polgármester, mint egy szocialista városvezető.) Mindezek ellenére semmi nem adhat felmentést – legalábbis morális értelemben – az önmagáért való hatalom feltétel nélküli kiszolgálására, az önfelmentéshez vezető egyéni különalkuk megkötésére. A jól láthatóan előbb-utóbb nemzeti tragédiába torkolló hatalmi törekvések – önkéntességen vagy kényszereken alapuló – legitimálása  nem egyeztethető össze az értelmiség hivatásával: a szakma, a tudomány igazságai melletti kiállással, a  demokratikus értékek következetes képviseletével, a nemzet iránti elkötelezettséggel.
Vácott a városépítésben  az értelmiség szakmai tudása mindenekelőtt a helyzetelemzésben, az alternatíva-állításban és  a döntéselőkészítésben  érvényesülhet. Ez két előfeltételtől függ: egyrészt, hogy a városvezetés ezt igényelje, ne csak „politikai rendeleti úton” irányítson, másrészt, hogy ismeretekben-felkészültségben partner tudjon lenni.  Mindkettőt tekintve  komoly fenntartásaink lehetnek. A jelenlegi zárt, exkluzív döntési  folyamatokra  a  közért  tenni  akaró és tudó (szak)értelmiség politikai szempontok szerinti szelektálása, korlátozása, illetve sokak szerint a „fülbesúgó udvarnokok”  informális szerepe jellemző. (A lebutított, szakértelmet nélkülöző döntési folyamatokra jó példa a szinte mindenki által bírált körforgalom-imitációkhoz való értelmetlen ragaszkodás.) Míg az értelmiségi szemléletmód lényege „a megélt bizonyosság problémává alakítása”, addig a  „kétharmad”  politikai törekvése a „problémamentesítés”,  akár a szakmaiság kilúgozása és a közéleti aktivitás tudatos csökkentése árán is. Az értelmiségi ethosz  a  25%  egészének  kötelességévé teszi a kialakult állapotokba való beletörődés elleni fellépést, az  önszerveződést(!), a szakmai javaslatok kidolgozását, integrálását, a közügyekre vonatkozó állásfoglalások kidolgozását, a város képességeivel, perspektíváival és vagyonával való gazdálkodás ellenőrzését, az önkormányzat  működésének kontrollálását. Ezek a polgári felelősségtudat legfontosabb és legszebb megnyilvánulásai.  

Az újonnan  kinevezett  honi  elit és  oligarchátus  nemcsak a világmagyarázatok jogára    csap le, hanem kézzelfogható ezermilliárdokra ugrik. Jogszabályokkal körülbástyázva, intézményesített módon. Egymásnak osztogatott politikai búcsúcédulákkal  minden alól felmentik egymást. A magyar reformok működnek. Vácott is. Az itteniek sem restek  elhalmozni egymást bűnbocsánattal, így aztán naponta megtisztulva  és  új  erőre  kapva  dolgozhatnak  a  parancsba  kapott  „polgári”  berendezkedésen: korlátozzák a nyilvánosságot, az információszabadságot, folyamatok-döntések hátterét rejtegetik, takarmánykultúrával etetik a népet, és szigorúan betartják a regulát, miszerint csak a haverok és a  rokonok... Mindazonáltal Vác – kívülről nézve – egy jól működő város benyomását  kelti. Csak közelebbről szemlélve válik láthatóvá a fejlődésnek beállított stagnálás, a felelős óvatosságnak feltüntetett tanácstalanság, a tehetséget és kreativitást kiszorító középszer. Az elmúlt öt évben érdemleges ipartelepítésről nem beszélhetünk, új munkahelyek elvétve jöttek létre. Számottevő  önerős beruházásra nem került sor, saját forrásból utak, járdák, közutak alig újultak meg.  A  mobilgát-építés befulladt(!),  az elkészült  mélygarázs hosszú ideje  lakat alatt áll. A képviselő-testületben 2006-2010-ig zajló permanens obstrukció, majd az önkormányzat „államosítását” kísérő zűrzavaros folyamatok bénítólag hatottak a stratégiaalkotásra, az építési szándékra, a fejlesztési potenciálra. Kilenc elvesztegetett év áll mögöttünk. A megkezdett útról letértünk, az újra meg még nem leltünk rá. A legutóbbi népszámlálások és az azt követő évek adatai azt valószínűsítik, hogy Vác lakossága lényegében a természetes fogyással megegyező mértékű csökkenő tendenciát mutat, stagnáló vándorlási különbözet mellett. Azaz, ahányan érkeznek hozzánk, annyian el is hagynak minket. Kár... A város eltartóképessége és megtartó ereje nem kommunikációs kampányok függvénye...

A releváns váci jövőképnek (amelynek egyelőre még híján vagyunk) a magasabb életminőség és a nagyobb mobilitás mestertervének kellene lennie. Ennek a megalkotása azonban nem sikerülhet a jelenlegi végzetes megosztottságban. Ahol a más utak és megoldások képviselőit, mérlegelőit  nem tekintik partnereknek, sőt a magyarságukat is megkérdőjelezik(!), ahol a multikulturalitás szitokszó, ott milyen jövőkép születhet? Amikor a jog a moralitás és a demokratizmus egyetemes értékeinek megtagadására kényszerül, akkor egyértelműen adott a magukat értelmiséginek valló, gondolkodó emberek feladata – politikai beállítódástól függetlenül...

Váci RÉ.M.

Megosztás
 
 
Oregmorgo


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail


Váci Egyházmegye Hírek Programok TV / Videó Miserend   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat