Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
MoziShop
APRÓ
AUTÓ
VENDÉGLÁTÁS
RECEPT-TÚRA
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Zöld pont | Egészség | Sztár világ | Világjáró | Pénzügy | Roland Garros '12 | Szépség | Árvíz 2013 | Választás 2014 | A fejlődés útja | Így készült az Á. V. H. film | EUalkatresz.hu | Látszódj VELÜNK! 2018

 
A városmarketingről... Nyomtatás E-mail
2015. máj. 14.
„Vác a Dunakanyar szíve!” Találó hívószó. A várost fekvése, történelme, az általa nyújtott életlehetőségek évszázadok óta a régió fővárosává avatják. Nagy kihívás egy ilyen város örökségét gondozni, jövőjét építeni.Vác a szocializmus évtizedeiben az akkori elosztási viszonyok nyerteseként jelentős fejlődésen ment keresztül. Infrastrukturális, kulturális, egészségügyi, kereskedelmi beruházások sora valósult meg és a nagy ütemű iparosítás eredményeként munkahelyek ezrei jöttek létre, kiszámítható megélhetési körülményeket teremtve. A valóság alakításáról szóló meghatározó döntések azonban nem helyben születtek. Az akkori tervutasításos rendszerben a mai értelemben vett városmarketingről nem beszélhetünk. A rendszerváltás után kialakult piacgazdaság folyamatos versenyhelyzetet és ennek megfelelő irányítási struktúrákat hozott létre. A városmarketing (elvileg) nálunk is a városirányítás szerves részévé vált. (Vagy nem…)

Vácott az évszázadok során  rendkívül sok eszmei és tárgyiasult érték kumulálódott, amelyek beleivódva a „városi néplélekbe” szinte észrevétlenül alakították a város közösségeinek identitását. Az utcákon-tereken sétálva lépten-nyomon az örökség történelmi, kulturális, vallási elemeivel találkozunk, és ott lebeg a levegőben a várost az elmúlt száz évben alapjaiban megváltoztató iparosítás szelleme, a helyi társadalomfejlődés ebből adódó szabadelvű, multikulturális ethosza. Vác mai állapotában az értékek kaleidoszkópja, amely arra vár, hogy valaki értő kézzel összerázva létrehozza a részek jövőbe mutató szintézisét. Bár a rendszerváltás óta akadtak  erre ígéretes kezdeményezések – például a 2000-es évek első felében –, nem akadt még olyan (politikai és társadalmi) erő, amely képes lett volna egy koherens új jövőkép megalkotására, átélhetővé tételére, elfogadtatására. Valahogy mindig felülkerekedett a  rosszabbik énünk és teremtés helyett időről időre értékromboló ideológiai-politikai indíttatású selejtezésekbe, szubjektív alapokon álló partizánakciókba kezdtünk, megnehezítve ezzel értékeink és lehetőségeink teljes körű leltárának összeállítását, az ezen alapuló önmeghatározást. Egyszersmind ellehetetlenült a város mai versenyfeltételeknek megfelelő újrapozícionálása, a városfejlesztés ebből levezetett kiemelt irányainak meghatározása. Így aztán a városimázs-építés és a márkastratégia kialakítása is – a látható kényszeredett erőlködések ellenére – csak esetlegességeken alapulhat (ahogyan azt napjainkban tapasztaljuk). Hiányzik az értékmozaikok halmazából vonzó jövőképet összerakni tudó, mozgósító erejű víziót alkotni képes intellektuális háttér, „a rendező elme”, az „isteni kéz”.

A mostani és a megelőző két önkormányzati ciklusban nem alakulhatott ki érdemleges városmarketing. Az ugyanis nem más, mint helyzetelemzésre, érdekegyeztetésre és szintetizálásra épülő közös stratégiaalkotás, valamint a megvalósítás eszközrendszerének folyamatos működtetése. A mögöttünk hagyott elhíresült tíz esztendő nem az együttgondolkodásról vált nevezetessé… A politikai megosztottság, a városfejlesztés szellemi potenciáljának folyamatos csökkenése akadályává vált a városban rejlő versenyképesség, vonzerő feltárásának, fejlesztésének, a váciak gazdasági és életmódbeli perspektíváiról szóló hiteles kommunikációnak. Jó lenne tudnunk: 1. Mik a húzóágazataink, fejlesztésükre milyen konkrét elképzeléseink vannak? Megvalósulásuk milyen hatással lehet életminőségünkre, identitásunkra, egyéni életstratégiáinkra? Mennyire bízhatunk saját városunk meg- és  eltartóképességében? Mindenkori vezetőink tisztában vannak-e azzal, hogy a fejlődőképes, élhető, szerethető Vác víziójának kialakításában, életben tartásában az ő hitelességükön  sok múlik? 2. Miként definiáljuk a várost, hogy az „eladhatóvá” váljék – kifelé is, befelé is? A magunkról alkotott, kifelé mutatott képpel mit és hogyan üzenünk? Az egyes imázsépítő kampányokban megalkotott üzeneteink összhangban vannak-e a város jövőjéről „álmodott” víziónkkal, távlatos törekvéseinkkel, vallott értékeinkkel? A városról szóló kommunikációnk erősíti-e az „idetartozás” érzelmi töltetét?

Eladni nem könnyű. Különösen nehéz „értékesíteni” egy olyan bonyolult képződményt, mint egy város, még ha  olyan fénylő ékszerről is van szó, mint Vác. Ám ez nem adhat felmentést az alól, hogy  nincs megalapozott, összehangolt imázsépítés, márkaképzés, identitásalkotás.  Csak az elismerés hangján szólhatunk minden olyan – az erre hivatott intézményektől és fórumoktól független – lokálpatrióta hevületű kezdeményezésről és rendezvényről, amely ebbe  az  irányba  hat.  Szerencsére  nem  kevés példát hozhatnánk.  Ha az önkormányzat vezetői a város ígéretes kilátásait – tegyük fel – az oktatási-képzési intézményrendszer, a turizmus és a szolgáltatási szféra kiemelt fejlesztésében, váci mivoltunk erősítésének lehetőségét a közművelődési színterek, a nyilvánosság és a civil szféra bővítésében látják, ha folyamatosan erősítik az irányítás szellemi hátterét, letették – nemcsak a jelszavak szintjén – a leghatékonyabb városmarketing alapjait.

Váci RÉ.M.
Megosztás
 
 
Oregmorgo


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail


Váci Egyházmegye Hírek Programok TV / Videó Miserend   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat