Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
MoziShop
APRÓ
AUTÓ
VENDÉGLÁTÁS
RECEPT-TÚRA
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Zöld pont | Egészség | Sztár világ | Világjáró | Pénzügy | Roland Garros '12 | Szépség | Árvíz 2013 | Választás 2014 | A fejlődés útja | Így készült az Á. V. H. film | EUalkatresz.hu | Látszódj VELÜNK! 2018

 
A váci közjóról... Nyomtatás E-mail
2015. okt. 07.
Felmenőim váci vért pumpáltak ereimbe. Véradóim az utolsó leheletükig a béke és megbékélés követei voltak. Így hát – ha akarom, ha nem – nekem is keresnem kell a békét, Vácott és mindenütt. A vér kötelez. Az örökség nehéz. Mert nem könnyű az indulatokon úrrá lenni, és még nehezebb a részeg gondolatokat kijózanítani. Gyakran tévedek, mint más, hiszen az igazság sokféle lehet. Mindenki a saját életén átszűrt világban keresi a maga igazságát. Nem könnyű megtalálni a közös nevezőt, amit nevezhetünk közjónak is.

Kattints a részletekért!


A közjó csak közakarattal fogalmazható meg, a közakarat pedig a váci polgárok közötti alkufolyamatok eredményeként állhat elő. Ehhez pedig eszközökre van szükség. Mindenekelőtt olyan működő, autonóm nyilvánosságra, amely lehetőséget teremt a  racionálisan érvelő városlakók és városvezetők integratív célokat irányzó vitájára. A spontán és üzemszerű fórumokon zajló eszmecserékben kell kialakulnia a város közösségei által szentesített közjónak. A közjó voltaképpen a város társadalmának kívánatos állapota, konszenzussal kialakított aktuális érték- és célrendszere. Útmutató az intézmények, közösségek és polgárok számára. Ha nem definiáljuk a közjót, érvényes, mozgósító erejű jövőképet sem alkothatunk. Vácott most ez a helyzet. Nincs irány és irányzék. A gondolattalanság és eszköztelenség időszakát éljük. Az önkormányzati képviselőknek és a köz ügyeinek intézésével megbízott hivatali embereknek nem az a dolguk, hogy saját kútfőből (vagy pártutasítás alapján)  megmondják, mi a jó az itt élőknek. Az a feladatuk – többek között –, hogy a jelenlegi gyakorlattal ellentétben elősegítsék a legszélesebb körű nyilvánosság létrejöttét, folyamatos működését, és generálják, ütköztessék, integrálják a véleményeket. Csak így állhat össze a szerteágazó törekvések halmazából a váci közjó.

A közjó számos elemből felépített politikai alkotásként is felfogható. Az élet legfontosabb területeit moderáló elveket Vácott is az együttműködésen alapuló hatalomgyakorlással,  a városi vezetők és civil szereplők ciklusokon átívelő közös erőfeszítéseivel lehet kidolgozni és érvényesíteni. A váci közjó összetevői közé tartozik  a helyi társadalmi béke, a nyilvánosság, a közrend-közbiztonság-köztisztaság, a természetvédelem, az oktatás-nevelés-közművelődés, az egészségügy, a sport-testnevelés, a társadalmi fegyelem, a szolidaritás, a munkalehetőség,  valamint a mobilitás fejlesztésének ügye, és mindaz, ami az életet biztonságosabbá, boldogabbá teszi, ami a felhalmozott tárgyi és virtuális értékeink megőrzését, gyarapítását elősegíti. Sajnos Vácott nem beszélhetünk a közjó-építés folyamatosságáról, tudatosságáról. Nagy szégyene az egymást követő politikai kurzusoknak, hogy nem veszik át egymástól a városépítés  stafétabotját.  Sőt, a  jelenlegi  csapat egyenesen a  pályát  elhagyva  nyargal tovább – a befutóval ellentétes irányba...  

A legfontosabb közjónak a (helyi) társadalmi békét tarthatjuk. Mert mindennek ez az alapja. Ha béke van, van párbeszéd, együttműködés. Ha van együttműködés, van együttgondolkodás, közös alkotás, közös jövőkép. Ha van közös jövőkép, van tolerancia, szolidaritás, mobilitás. Ha van mobilitás, van gyarapodás, előmenetel. Ha van előmenetel, van személyes méltóság, társadalmi felelősségvállalás. Ha van társadalmi felelősségvállalás, van közrend. Ha van közrend, van biztonságtudat. Ha van biztonságtudat, van remény a boldogságra, az önmegvalósításra. Hát lehet a társadalmi békénél fontosabb közjó? Lehet ennél magasztosabb politikai feladat? Mai szétesettségünkben, amikor „Minden Egész eltörött, Minden láng csak részekben lobban”, a politikai cselekedetek, a vezetői döntések  aszerint ítélhetők meg, hogy erősítik vagy gyengítik a társadalmi békét.

A váci politikai viszonyokat évek óta a város egyetemes érdekeit semmibe vevő, romboló szembenállás jellemzi. Ez az itteni közvéleményt is megosztó országos pártpreferenciákból, az összefogás gondolatát elutasító helyi hatalmi konstellációkból, a városvezetés tagjainak emberi-szakmai gyengeségeiből, és – az üdítő kivételek ellenére – a civil szféra elégtelen érdekérvényesítő képességéből, hatalomellenőrző funkciójának feladásából táplálkozik. A jelenlegi szélsőjobboldali városvezetés szolgai módon, minden lehetséges mozgásteréről lemondva próbál érvényt szerezni a kormánypártok politikai ideológiájának, amely a következő: a történelem által a néplélek mélyrétegeibe temetett, viszályt, ellenségeskedést generáló eszmék-gondolatok felszínre csalogatásával részekre kell szakítani a társadalmat és  el kell fojtani minden olyan kezdeményezést, amely a hatalomgyakorlás demokratizálását célozza. Az önmeghatározás alapja nem a közjó által felvetett kérdésekre adott releváns válasz, hanem az irracionális ellenséggyártás, a  folyamatos kétfrontos harc, a bolsevik harcmodor. A mai, leszeletelt politikai ellenzék számára ez szinte feltörhetetlen dió.

A városházát uraló – a jobboldal csaknem egészét reprezentáló – egyesült szélsőjobboldal, valamint a heterogén ellenzék között semmilyen formalizált kapcsolat nem létezik. Miután a hazanemlehetellenzékben-típusú, igazmagyar  nemzet- és családvédő politizálás odavezetett, hogy a társadalom alapsejtjeinek primér életét is átitatja a bizalmatlanság lassan ölő mérge, az emberek elfordulnak a politikától, így a civil valóságban sőt a magánéletben is bedugulnak a párbeszéd lehetséges csatornái. A városi képviselő-testület működése – bár jogilag legitim – politikailag és szakmailag megkérdőjelezhető. A többség erőfölénnyel való durva visszaélései,  az ellenvélemények kiiktatása nagymértékben csökkenti a város működésének hatásfokát, és  a legkevésbé sem szolgálja a társadalmi béke ügyét. Mivel a grémium nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben képes  elfogulatlan,  következésképp közakaratot  megtestesítő  döntések meghozatalára, olyan – civilek által kezdeményezett – városi kerekasztal létrehozására lenne szükség, amely csökkenthetné a városvezetéssel szemben kialakult bizalmi deficitet, és megteremthetné az alapot egy konszenzussal kidolgozott váci társadalmi szerződés létrejöttéhez, a városirányítási viszonyok demokratikus újjáépítéséhez. A közeledés első, gesztusértékű lépéseit a hatalomban lévőknek kellene megtenni –, magukért és mindannyiunkért... Ez lenne az igazi politikai építkezés. Mert a politika több, mint a politikai harc... Ez egyszer miért ne választhatnánk a béke politikai ideológiáját: a széthullott részek összeillesztésének útját?     

Váci RÉ.M.
Megosztás
 
 
Oregmorgo


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail


Váci Egyházmegye Hírek Programok TV / Videó Miserend   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat