Vác OnlineKERESÉS

Elismerés
 
 Média-díjban részesítette kollégánkat a PMRFK!
 

Támogatók:
 
Zollner Elektronik AG

BioTechUSA

hitelmindenkinek.hu

Barna Party Lovarda

Barna Party Kisvendéglő - Verőce

Keresőoptimalizálás

Toperini Ipari Park
 

Médiapartner:
 
 

CÉGINFÓ
HÍREK
Aktuális | Események | Térségi hírek | Kultúra | Egyház | Sport | Oktatás | Kék hírek | Látszódj VELÜNK! 2019

 
Botrányos önkormányzati működés, botrányos váci ügyek? Nyomtatás E-mail
A váci képviselő-testület – mint arról beszámoltunk – hétfőn, január 10-én rendkívüli ülést tartott négy képviselő kezdeményezése nyomán. Az ülés napirendi pontjai – elsősorban a nyilvánosság mellőzésével tartott zárt ülés témái – kapcsán dr. Bóth János és dr. Jakab Zoltán a tanácskozás előtt, míg Fördős Attila polgármester két helyettese, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán két nappal utána tartott sajtótájékoztatót a helyi média számára. A két sajtótájékoztató témája szervesen összetartozik, ezért az alábbi cikkben foglalkozunk mindkét tájékoztatóval.A hétfőn, január 10-én megtartott sajtótájékoztatón dr. Jakab Zoltán, az önkormányzat ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottságának tagja (képünkön) ügyrendi kérdésekkel foglalkozott.

- A bizottság elsődleges, legfontosabb feladata a testület működésének szabályszerű, szigorú felügyelete, a törvényi megfelelés betartása, betartatása – kezdte a városatya. Az újonnan alakult önkormányzat képviselő testülete, melynek többsége először választott képviselő, a város vezetése, még ha többségében több ciklusban gyakorlatot szerzett, önmagát tapasztaltnak mondó képviselőből is áll, egyre határozatlanabb, meggondolatlan, előkészítetlen döntéseken alapuló intézkedéseket hoz. Ezek a döntések ma elérték azt a határt, amely már a törvényesség érvényesülését is megkérdőjelezi – jelentette ki a helyi média előtt a városatya, aki úgy véli: a kampányszerűen összehívott rendkívüli testületi ülés már az összehívás körülményeiben is sérült. Magyarázatként hozzáfűzte: vagy négy képviselő (az összes képviselő 25 százaléka), vagy minimum egy állandó bizottság 2/3-os szavazati többsége kezdeményezheti. Eddig a pillanatig ezt az indítványt nem látjuk.

(Dr. Jakab Zoltán kijelentése hétfőn hangzott el, lehet, hogy az aznap késő délután tartott testületi ülésen látták az indítványt – a szerk. megjegyzése).

Említette a képviselő, hogy az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében zárt ülés keretében a képviselő testület rendeletet nem alkothat, így az elismert vállalatcsoport című napirendi pont tárgyalási helyén nem állja meg a helyét. A bizottsági megtárgyalás foghíjas, elhamarkodott, nem ad kellő felkészülési időt – vélekedett a városatya, majd hozzáfűzte: nem szeretném azt hinni, hogy a téma kiemelt fontossága ellenére az előterjesztő agresszív politikai akaratérvényesítése, netán a hatalmi struktúra átrendeződését a háttérben kihasználó, kijátszó érdekcsoportok befolyásának megjelenése, nyomásgyakorlása lenne a folyamat motorja.

Egy másik napirend kapcsán értetlenségének adott hangot. Mint mondta: nem értelmezhető, hogy a kórházi menedzsment hiányzó személyi állományának feltöltése miért nem várhatott a 12 nap múlva amúgy is esedékes rendes testületi ülésig. (Mint arról beszámoltunk a testületi ülésen új kórház főigazgatót és új gazdasági igazgatót választottak a rendkívüli ülésen. A januári „rendes” képviselő-testületi ülés január 20-án lesz – a szerk. megjegyzése.) A gazdasági igazgatói munkakör betöltésére irányuló előterjesztés tekintetében, ha a szabályok szerint járnánk el, akkor a rendes testületi ülésen szereplő napirend megtartása, az attól való eltérés csak kellő indokkal lehetséges. Ilyet nem látunk, ellenben látjuk a kapkodást, a szétszórtságot, a rendszertelenséget, az elefántot a porcelánboltban – jelentette ki dr. Jakab Zoltán.

A szocialista frakció, azon belül a bizottságokban részt vevő egyes képviselők önmagukban a döntések befolyásolására létszámukat tekintve nem elégségesek, csak és kizárólag szakmai hozzáértésünkkel a figyelemfelhívásra, a szabálytalanságok elleni harcra vagyunk képesek – zárta gondolatait.

Az említett, összegyűlt botrányos ügyekből dr. Bóth János képviselő (képünkön) csupán kettőt emelt ki: Az egyik a mélygarázs ügye, a másik téma pedig az a bizonyos holding, amelyről jelen írásunkban, kicsit lejjebb olvashatnak.

- A mélygarázs ügyét a hatalmi szövetség tovább kívánja halogatni, kerül, amennyibe kerül a környezetnek, az embereknek, a vállalkozóknak, s végül a városnak is! A Fördős-féle városvezetés amit lehet, elhallgat, elhazudik ebben az ügyben. Választási ígéretét itt sem teljesíti, ezért a csődért a felelősséget át kívánja tolni Pető Tiborra, annak ellenére, hogy a testület őt kötelezte a megoldásra, amit természetesen nem hajtott végre – fogalmazott az ex-polgármester.

Dr. Bóth János és egyébként az általa vezetett szocialista frakció kifogásolta, hogy zárt ülésen tárgyalták azt az anyagot, amit Pető Tibor terjesztett elő és tömény hazugságokon alapul - fogalmazott. A finanszírozó bank ajánlatokat tett, amelyekről nem tájékoztatják a testületet, a banki ténymegállapításokról mélyen hallgatnak, vagy gátlástalanul hazudnak – mondta az ellenzéki városatya. Mindez ráadásul szerinte nem véletlenül történt. A bank ugyanis tételesen megcáfolja az 1.4 milliárdos Tomori-Fördős kivitelezési összeget, ami 2.5 milliárd forint. Inkább erősítik a hetvennyolc százalékos készültségi fokot és lehetne tovább folytatni a szándékosan megtévesztő információk sorozatát! Nehéz biztos kitörni a hazugság csapdából Fördős úrnak, de a város érdekében rá fog kényszerülni, vagy belebukik ebbe az ügybe – mondta.

Majd rátért az úgynevezett Holding, illetve Elismert vállalatcsoport ügyére.

- „ Már vagy a harmadik néven szerepel egy nagy terjedelmű előterjesztés, amelynek a lényege, hogy egy holdingba, kissé félrevezető néven elismert vállalat csoportba akarják kiszervezni az önkormányzat húsz év alatt felhalmozott nettó huszonhat milliárdos vagyonát, mindennemű gazdasági elemzés, szakbizottsági tárgyalások nélkül. Az előterjesztést zárt ülésen kívánják tárgyalni, ahol a rendeletalkotás törvénytelen, ahogy a vagyonrendeletünkkel ellentétes az előkészítés is” – fogalmazott a városatya. (Volt arra vonatkozóan képviselői javaslat a testületi ülésen, hogy vegyék le a napirendről e téma megtárgyalását, mert egyeztetéseket kívánna még az ügy és mérlegelni kellene az érdeksérülés lehetőségét. Kászonyi Károly képviselő javaslatát azonban nem szavazta meg a többség és tárgyaltak erről az ügyről – a szerk.).

- Megszűnne a polgármesteri hivatal főmérnökségének csaknem egymilliárdos városüzemeltetési költségvetésével, a vagyongazdálkodási osztály 600-700 millió forintos bevételi és 140-150 millió forintos kiadási büdzséjével /minden üzlet, minden lakás ide tartozik/, megszűnik a Tourinform iroda, az Értéktár /integrálása törvénytelen módon/, a Sport Intézmények, a Közbeszerzési iroda, a Gamesz karbantartási részlege. A holding alá kerülne a négy önkormányzati kft, a Váci Világi Vigalom, s minden városi fejlesztés, felújítás – sorolta a képviselő a nyilvánosság kizárásával tárgyalt napirend tartalmát. A létrejövő konglomerátum milliárdos költségvetésével, melynek nagy része a választók adóforintjaiból keletkezett önkormányzati pénz, jogosan felveti azt a kérdést, hogy ki adott erre felhatalmazást, hogy egy kft-be vigyék szinte a teljes önkormányzati vagyont, döntési kompetenciát, felelősséget!? Sem Fördős, sem Pető urak programjában nem volt ilyen! Nincs tudomásunk arról, hogy a FIDESZ "privatizálná "az önkormányzatokat! Politikai ostobaságból, mohóságból elkövetett akció! – summázta véleményét dr. Bóth János, aki úgy véli: miután ez az előterjesztés a képviselő testületben a többség igen szavazatával zöld utat kapott, ez a váci önkormányzat történetének legnagyobb botránya lesz!

A hétfői képviselő-testületi ülés után, csütörtökön, január 13-án sajtótájékoztató keretében ismertették a rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott döntéseket és azok hátterét városunk vezetői.

Bevezetőjében Fördős Attila polgármester ismertette az idei költségvetés tervezésének jelenlegi állását. Elmondta: a költségvetési szervezetekkel lezajlottak az egyeztetés folyamata, amely konstruktív légkörű és nagyfokú együttműködési szándékról bizonyságot tevő volt.

A tárgyalások eredményeként abban állapodtak meg, hogy ezen intézmények esetében a tavalyi személyi és dologi kiadások kilencvenöt százaléka lesz az idei előirányzat. (Ez százötven-millió forintos megtakarítást jelent.) A kórház adósságállománya 2011-ben mintegy háromszázhetven-millió forintos többletkiadást jelent a város számára, amelyre költségvetési átcsoportosítás után kell fedezetet találni.

A polgármester szólt a mélygarázs körül kialakult állapotról is. Leszögezte, hogy mivel sem a korábbi, sem a jelenlegi városvezető nem építész, ezért az eljárásban független igazságügyi szakértői anyagot kell kiindulási alapként elfogadni. Diavetítéssel illusztrálva hangsúlyozta: a helyszíni felmérést követően a főmérnökség által adott műszaki állásfoglalás szerint az építmény állapota jelenleg hetvenhárom százalékos. Ez alapján a beruházást finanszírozó banktól kapott anyag és a szakértői jelentés nem áll összhangban egymással.

A mélygarázs jelenlegi állapotában:

A mélygarázsban készült képek forrása: www.vac.hu

Pető Tibor alpolgármester, egyetértve Fördős Attilával, hangsúlyozta: a városvezetés szilárd elhatározása, hogy olyan céllal folytatja a tárgyalásokat, mely nyomán a város a beruházás vonatkozásában birtokba kerülhet és saját forrásból befejezheti azt.

Az alpolgármester a Váci Városfejlesztő Kft. elismert vállalatcsoporttá történő átalakítása kapcsán kiemelte, hogy annak célja a takarékosság, a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelése az önkormányzatnál. A gazdasági társaság segítségével, optimális humánerőforrás kialakításával, a cégek és intézmények együttműködésével új piacokat kívánnak szerezni és valódi gazdálkodást szeretnének megvalósítani. Visszautasította azt a feltételezést, amely privatizációt említ, hiszen az egyszemélyes városi tulajdonú holding nem jelent magánosítást.

Pető Tibor a „Vác Főutca-Főtér Program II/1 ütem” nevet viselő projekttel kapcsolatban elmondta: a város egy hete értesítést kapott a projekt 2009-es támogatási szerződésével összefüggő szabálytalanságról, amely miatt a beruházás beindításához szükséges hatósági engedélyek kiadása késett. A jelenlegi városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy az ennek kapcsán megindított eljárás kedvezően végződjön és mielőbb megkezdődhessenek a munkák.

A sajtótájékoztatón Mokánszky Zoltán alpolgármester ismertette az idei művészeti díjak odaítéléséről szóló döntés hátterét. Már korábban, a szakbizottsági hatáskörbe utalt „Közművelődést segítő munkáért” elnevezésű díjról döntés született. A decemberi ülésen megválasztották a „Vác Város Művelődéséért” díjban részesülő közösséget, a hétfői rendkívüli testületin pedig olyan döntés született, amely alapján idén két fő, megosztva veheti át „Vác Város Művészeti Díját”. Az elismeréseket a január 22-én tartandó Magyar Kultúra Napi gálán adják majd át.

Megosztás
 
 


APRÓK

KÖZÉRDEKŰ

Mi Újság?

Írja meg,
s mi hírbe hozzuk!

Ha tud bármilyen
történésről, amiről
mi nem értesültünk
írja meg nekünk!

Hírmondó e-mail   Beállítás kezdőlapnak |  Hozzáadás a kedvencekhez |  A lap tetejére  
   Impresszum |  Médiaajánlat |  Jogokról |  Adatkezelésről |  Chat szabályzat