LAPSZEMLE: TOLLHEGYEN A NYUGAT-EURÓPAI FŐVEZÉREK NEMZETÁRULÁSA A VÁCI POLGÁRBAN

Nagyon erős, változatos tartalmat kínál az olvasóknak a 30. évfolyamánál tartó Váci Polgár című közéleti havilap legújabb, áprilisi száma is mind publicisztikai vonalon, mind ismeretterjesztő, hiánypótlóan tudósító írások vonatkozásában.

Kucsák Gábor felelős szerkesztő vezércikkében (ismét) rávilágít az európai Nyugatnak a valóságtól való elszakadására, dekadens függetlenedésére: „Mi itt az elmaradott Magyarországon felnéztünk az angolokra, svédekre, finnekre, németekre és még hosszan sorolhatnám az országokat, amelyeknek ma az első embereik a józan ész, Európa érdekei ellen beszélnek, politizálnak és cselekszenek, nagy fizetésekért… Közben pedig családok ezrei, tízezrei mennek tönkre és maradnak özvegyek, árvák, rokkantak a háború következtében, amit álságos módon nem is háborúnak, hanem különleges hadműveletnek mondanak.”

Szórád Ágnes főmunkatárs Mikes Kelemen stílusát idéző, az EU eszét vesztett fővezérét, Ursula von der Leyent szólongató levélsorozatának aktuális kolumnás írása egy újabb remeklés, stílusbravúr, íme egy bekezdésnyi részlete: „Diplomáciában jártas Nagyságos Fejedelmem mondá, ha évtized múlásában is azt kell látnunk, hogy a diplomácia és a politika eddig nemcsak képtelen volt megoldást találni, de egyre messzebb is sodródik a megoldástól, nem szabad azt gondolni, hogy a kívánt cél jó és kell az európai embernek. A migrációs paktumban leírt egységes szabályozások kierőszakolása ezer éves hazám kulturális berendezkedését, nemzeti identitását és önállóságát veszélyezteti. Csapást tész más tagállamokra is. Nagy Sándor nagy bolondságot cselekedett, mert a világot akarta bírni, egynehány millium embereket elveszejtve. Néném, többet veszejt. Európa örökit veszejti, prédára adva azt. Imaszőnyegként teríti földjét és kereszténységét az iszlám lába alá… ”

Eltorzult, korcsosodó európai világunk látlelete Juhász Péter főmunkatárs sorozatának újabb két kolumnája, ebből is idézünk: „Az ENSZ nemzetközi szervezetei a munkájukat segítő »civil« szervezetekkel fontosnak tartják, hogy a világban történtek elemzése alapján ajánlásokat fogalmazzanak meg az élet minden területére, mely segíti a demokratikus, szabad, toleráns, szolidáris világ fejlődését. Az ajánlások, mint az a fogalomból is következik, nem kötelezőek, de az együttműködő civilszervezetek segítségével az ajánlásban foglaltak be nem tartása esetén segítő szándékú retorzió, szankció lehetséges.”

A szerző nem kicsit ironikus, Orwell-i víziójú válasza: „Az ENSZ Emeberi Jogi Tanácsa, az UNICEF és a Gyermekjogi Civil Koalíció az orosz-ukrán háború tapasztalataiból kiindulva ajánlást fogadott el a gyermekek neveléséről: »A családban – mely jellegénél fogva elnyomó intézmény, amennyiben nem engedi a gyermekek energiáit szabadon kibontakozni – gyakran előfordul, hogy az elnyomatás és a korlátozás miatt a gyermeki energiák összeveszésben, verekedésben találnak kiutat. Fontos, hogy ilyen esetekben a probléma megoldásának, korszerű, demokratikus és az emberi – beleértve a gyermeki – szabadságjogok tiszteletben tartását szem előtt tartva hozzanak döntéseket a szülők. Ezt segítendő, a XXI. század elvárásaihoz igazodva az alábbi ajánlást tesszük: Ha gyermekeid összevesznek, ne válaszd szét őket, ne parancsolj megálljt, ne akard rendezni a problémát, tisztázni az okokat és békességet teremteni, hanem az egyiknek – akit nevezz gyengébbnek, megtámadottnak – adj botot, esetleg kést és biztasd, hogy ha kell, kap másikat! Ha valamelyik gyermek, szabad akarat jogát gyakorolva, nem adja meg magát és elvérzik, a fájdalmat enyhíti a tudat, hogy a világot egy ember ökológiai lábnyoma már nem terheli és nem nő tovább a széndioxid kibocsájtás. Földünk így egyre élhetőbb lesz!«”

A lapszám egy fontos szolgálati közleményt is hírül ad, éspedig arról, hogy elkezdődött a három évtizedes múltra visszatekintő közéleti folyóirat korábbi évfolyamainak digitalizálása. A kiadó-szerkesztőség – Horváth Ferenc levéltár-igazgató sugallatára – kapcsolatba lépett az Arcanum Adatbázis Kft-vel, amely cég díjmentesen digitalizálja a települési lapokat, el is küldték a meglévő lapszámokat. A következő évfolyamok lapszámai kerülhetnek be ebbe a hiányt pótló adatbázisba: 1999-2000-2001 évfolyamok hiányosan, 2002-2003 teljes, 2004 hiányzik, 2005-2006 teljes, 2007 hiányzik, 2008-2009-2010 teljes, 2011-2012-2013 hiányzik, 2014-től 2023-ig teljes. Ez a közlés tehát egy figyelemfelhívás is egyben, hogy akiknek a hiányos vagy teljesen hiányzó évfolyamokból van otthon Váci Polgár lapszámuk, járuljanak hozzá, hogy azok újra közkinccsé válhassanak, immár digitalizált formában.