A VÁCI EGYHÁZMEGYE VÁRJA A LEKTOR- ÉS AKOLITUS SZOLGÁLAT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK JELENTKEZÉSÉT

A Váci Egyházmegye hívja azokat a nagykorú férfiakat, akik egyházi szolgálatot szeretnének vállalni lektorként és akolitusként.

2005 óta folyik lektor- és akolitusképzés azzal a céllal, hogy segítsen megtalálni a keresztény férfiaknak, hol a helyük, mi a feladatuk saját közösségükben. Számos feladatkörben helytállhatnak: imacsoportokat, családos csoportokat vezethetnek, betegeket látogatnak és elsőpéntekenként elvihetik hozzájuk az Eucharisztiát. A lektor feladata a liturgián való felolvasás a Szentírásból azért, hogy Isten igéje egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.
Az akolitus feladatköre a liturgián való szolgálat és olyan életvitel, hogy méltóképpen szolgálhasson az Úr és az Egyház asztalánál, vagyis az Eucharisztiának lesznek a rendkívüli
szolgálói.

A 2022-től megújult akolitus képzés 5 váci szombati képzési napból álló hitismereti alapozó képzési blokkból és 5 máriabesnyői képzési hétvégéből áll. A hétvégék péntek este 17.30-tól vasárnap 13 óráig tartanak kettő kivételével, mely már csütörtökön elkezdődik. A képzési évek az iskolai tanévekkel párhuzamosan zajlanak.
Az új lektor- és akolitusképző évfolyam 2023. október 7-től indul.

Felvételi követelmények:

  • A jelölt 18. életévét betöltött 68 év alatti felnőtt, megbérmált, római katolikus hitét hitelesen gyakorló férfi legyen.
  • Az ajánló plébános számítson a jelölt szolgálataira a jövőben és kedvező jellemzést adjon a jelölt alkalmasságáról.
  • Felvételi elbeszélgetésen alkalmasnak bizonyuljon (főleg 3 területen: hitismereti, hitéleti/lelki életi, pszichológiai alkalmasság).
  • A jelölt köteleződjön el, hogy mindent megtesz azért, hogy a képzési alkalmakról ne hiányozzon.
  • Szükséges dokumentumok: 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél, plébánosi ajánlás, szakmai és hitéleti önéletrajz, aláírt jelentkezési űrlap.

Cím: Farkas László atya, akolitusokért felelős lelkész (2120 Dunakeszi, Pf. 145.).
A váci egyházmegye honlapján elérhető az az alapvető hitismereti kérdéseket tartalmazó összefoglaló, amelynek ismeretéről a jelöltnek számot kell adni a felvételikor.
A pótfelvételi időpontja: Szeptember 26., kedd 17-19 h. Kérik, hogy a jelentkezők 16.45-re érkezzenek meg.

A felvételi helyszíne: MotiVáció Képzési Központ, 2600 Vác, Galamb köz 5.

A jelentkezés módja:

A felvételi előtt kérik postára adni a felvételihez szükséges iratokat, úgy, hogy azok legkésőbb szeptember 24. vasárnap éjfélig érkezzenek meg! Súlyos indok esetén szkennelve is küldhetők az akolitus@vaciegyhazmegye.hu emailcímre. Hiánypótlásra lesz lehetőség.