RÉSZLETEK A SZÉKESEGYHÁZI BEVILÁGÍTÓ TORONYÉPÍTMÉNY (LANTERNA) FELÚJÍTÁSÁRÓL

Mint ahogy arra pár héttel ezelőtt ráirányítottuk a figyelmet, a váci székesegyház történelmi léptékű külső-belső felújítása keretében csaknem fél évig tartó, feszített tempójú restaurálással megújult a dóm kupoláját megkoronázó lanterna is.

A Váci Egyházmegye honlapján közzétett tájékoztatás alapján újabb információkkal szolgálhatunk a felújítás részletei iránt érdeklődőknek:
„A székesegyház laternájának helyreállítása azért volt időszerű és szükséges, mert a barokk oszlopokkal és füzérekkel gazdagított kupolaépítményt a savas eső, szmog, piszkos levegő és a fagy jelentősen károsította az évek során, a nyolc díszített oszlop közül hat szinte teljesen elmállott. Helyenként félméternyi felületen vált le a kő. A torony külső felületén több héten át dolgoztak a szakemberek (szobrász, kőrestaurátor, kőfaragó mesterek), és ahol szükségesnek találták, kipótolták a 250 éve épült székesegyház bevilágítójának hiányzó díszítőelemeit, ahol pedig elmállott a felület, speciális ragasztóanyaggal javították ki a hiányzó részeket.

Az épületrész anyagai durva üledékes mészkőből és homokkőből készültek, valószínűleg az 1700-as években lovaskocsikkal hozhatták a templom építéséhez a közeli naszályi bányából. Mivel műemlékről van szó, a restaurátor szigorú előírásokat betartva dolgozhat annak érdekében, hogy a kulturális örökség védett elemei és az értékadó jellegzetességek fennmaradjanak. A restaurálás menete egy laikus ember számára bonyolult munkafolyamatként jelenik meg. Egyes helyeken a bomló felületeket teljes egészében vissza kellett vésni, míg eljutottak a kő magjához, amelyen már nem tapasztalták az erózió hatásait. Ott lehetett megerősíteni az oszlopot például vörösréz csapolással.

A torony állapotának romlásában közrejátszott a »folyamatos« északnyugati, Duna felőli szél, pára és eső; a nyolc oszlopfőből csak azt a hármat lehetett megmenteni, melyek a délkeleti oldalon helyezkednek el. A hiányzó oszlopfőket visszapótolták, végül védőréteggel vonták be. Ezúton mondunk köszönetet minden szakembernek, akik valamilyen formában részt vettek a munkafolyamatokban, és akik mindvégig szem előtt tartották, hogy a több mint 50 méteres magasságban zajló beavatkozások olyan mértékűek legyenek, hogy az a jövőben ne okozhasson gondot a laterna szerkezetében és elhárítsák balesetveszélyt is, amelyet a málló és járdára lehulló kövek okozhatnak.”