TURAI JÁNOS NYÍLT LEVELE VÁC JELENLEGI POLGÁRMESTERÉHEZ

Igen Tisztelt Polgármester Asszony! A napokban levelet kaptam Öntől, amiben javaslatot kér hitközségünktől a képviselő-testület 2023. évi munkatervének elkészítéséhez. A levél olvasása közben nagyon vegyes érzések kavarogtak bennem.

Ezidáig soha sem tisztelt meg hasonló kéréssel. Most a félidő elteltével eszembe jutott, hogy amikor Ön elfoglalta a polgármesteri széket, elsőként köszöntöttem Önt. Nem kértem mást, mint az előző ciklus önkormányzata által megszavazott, a zsinagóga tetőjavításához szükséges forrásrészt szíveskedjenek átutalni. A válasz két hónapos hosszú hallgatás és gúnyos megvetés volt.

Nem akarom ide idézni a különböző közvetítők által hozzánk átjutott „városházi” szöveget, amiben a büdös zsidózás refrénként szerepelt.

Történt, hogy 2018 nyarán a zsinagóga tetőszerkezete olyan mértékben tönkrement, hogy az épület padlásán kezdett átszivárogni a csapadékvíz.

Vác város akkori polgármestere, a MAZSIHISZ vezetése és hitközségünk három egyenlő arányban össze kívánt hozni egy pénzügyi alapot, amiből a szükséges javítási munkák költségeit szándékoztunk fedezni.

Kedves Polgármester Asszony!

Az Ön „jóvoltából” nem jött létre a tervezett projekt, aminek egyenes következménye az lett, hogy az épület plafon része végig beszakadt, amelynek helyreállítása plusz 5,8 millió forintjába került hitközségünknek.

Ez volt a köszönet azért, hogy a rendszerváltáskor lemondtunk a zsinagóga mellett lévő, volt zsidó leányiskola természetbeni visszavételéről, nevezetesen az Eötvös utcai óvodáról. Nem akartuk, hogy a szülők a gyerekeket a városközpontból Kis-Vácra vagy a Földváry térre hurcolják. Figyelemmel a gyerekek mozgásigényére, a zsinagóga telkéből ingyen átadtunk egy jelentős játszóudvarrészt.

Mindezeken túl indítványoztam, a túlzsúfoltságon könnyítve, nyissuk egybe a két szomszédos épület udvarait, úgy dupla játékteret nyerhetünk a gyerekek részére.

Ezek a tárgyalások megszakadtak a fenti okok miatt, mert a jelenlegi városvezetés nem tekintette partnernek hitközségünket. Reményeim szerint nemsokára lesz városunkban olyan összetételű önkormányzat, amelyik ezzel az óvodával is fog majd törődni, mi akkor is itt leszünk!

Önök előtt ismeretlen fogalom az adott szó, vagy a jogfolytonossági kötelezettség. Önök teljesen hiteltelenné váltak a szemünkben, elődeik által felajánlott forrás összegét pedig osszák szét egymás közt!

Egyszer és mindenkorra kijelentem, hogy tovább nem lehet minket a zsinagóga javítgatására ígért pénzekkel zsarolni. Gyorsan érkezett az igazi segítség, dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő közbenjárására Magyarország kormánya támogatásával az épület új tetőt kapott és több, nagyobb összegű pályázattal sikerült az épületet felújítani, hogy visszanyerte eredeti állapotát.

Köszönet a képviselő úrnak és Magyarország polgári kormányának az önzetlen, gyors támogatásért. Köszönetet mondok még Vác város eddigi polgármestereinek is, akik pártállásuktól függetlenül igyekeztek szerény lehetőségeiken belül, éveken keresztül támogatni a zsinagóga felújítási programunkat, ellentétben a jelenlegi önkormányzattal, akik tetemes kárt okoztak nekünk.

Különben ne csodálkozzon senki egy olyan összetételű, „osztrák kisvárost” vizionáló, fasisztoid tagokkal spékelt testületen, amelynek tagjai egymásnak nyíltan fasiszta tartalmú leveleket és Hitler képet küldözgetnek interneten, leköpködik saját számítógépük klaviatúráját, ha a számítógépük zsidó intézménynél nyílt meg.

Turai Jánoshoz bedobott fenyegetőzés

Tisztelt Polgármester Asszony !

Amióta Önök irányítják a várost, azóta kis idő kihagyásokkal kapunk ismeretlenektől kézzel írott leveleket, amikben le büdös zsidózzák hitközségünk tagságát és a temető meg a zsinagóga lerombolásával riogatnak minket. Nem nehéz arra következtetni, hogy a „szerzők” honnan merítenek kútfőt és bátorságot cselekményük zavartalan folytatásához, de ennek kidertítése már a rendőrség és más hatóságok dolga lesz.

A múlt évben Ön indulatos hangon próbált engem és a Nemzetközi Holokauszt Emléknapján megszólalókat bocsánatkérésre felszólítani, akik kifogásoltuk az önkormányzatban jelenlévő náci elemek térnyerését, akiktől Ön soha sem tudott és nem is akart elhatárolódni.

Önök megpróbálták azt a látszatot kelteni, hogy hitközségünk nem akar emlékezni a holokauszt áldozataira, majd önök mondják meg, hogy miként legyen a megemlékezés.

De mi nem akarjuk nácikkal együtt meggyalázni drága mártírjaink emlékét, Önnel sem, mert Ön sem különül el ezektől az elemektől.

Majd ezek után megpróbálták lejáratni hitközségünket, a MAZSIHISZ elnökétől kértek előadót egy külön holokauszt megemlékezéshez, amit egy koszorúzásba préseltek bele 5-6 fő jelenlétében, a Tornyos Pál utcában.

Önök nagyot tévedtek, amikor azt gondolták, hogy hitközségünket a MAZSIHISZ-el tarthatják sakkban, a fölé-alárendeltségi viszony alapján. Álljon itt gondolatébresztésnek egy törvényi kitétel: „A Váci Zsidó Hitközség a jogi személy jellegből adódóan teljes jogalanyisággal rendelkezik, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján perbeli jogképességgel rendelkezik.”

Még egyszer nagyon kérem és követelem, hogy ne szóljanak bele közösségünk hitéletébe!

Önök képtelenek megérteni, hogy hitközségünk sajátos helyzetben van a többi partner egyházakkal szemben, mert a holokauszt idején több mint kétezer hívőnket megsemmisítették, értékeiket államilag elkobozták, vagy széjjel hordták. A hitközség összes épületeit elrabolták, házaikban másokat költöztettek be. Egyik templomunkat lerombolták, a másikat raktárnak használták, ami porig romlott, azt kellett most a semmiből felújítani.

A rendszerváltozás után Magyarország kormánya igyekszik részlegesen kárpótolni az elszenvedett vesztességeket. Az Önök környezetéből olyan hangokat engedtek meg, hogy „a zsidóknak semmi sem elég, elvinnék a város pénzét, adjon nekik pénzt a kormány.”

Kedves Polgármester Asszony! A jövő évi munkatervükben én azt javaslom tárgyalni: keressék meg egymásközt, hogy kik viszik el a város pénzét?

Turai János, Váci Zsidó Hitközség elnöke