PONGRÁTZ ANDRÁS 1956-OS SZABADSÁGHARCOS ELŐADÁSA VOLT A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN

Közel 200 diák hallgatta Pongrátz András visszaemlékezését egy rendkívüli történelem óra keretében a váci Piarista Gimnázium dísztermében október 26-án.

Lehetőség volt kérdéseket is feltenni a diákoknak – Fotó: VNK

A nagy idők tanúja és résztvevője, Pongrátz András szinte percnyi pontossággal emlékezik az akkori eseményekre és körülményekre. Bátyjai, a legendás Pongrátz-fivérek igyekeztek őt távol tartani a harci cselekményektől, mivel ő még 17 évesen iskolai diák volt.

A Sztálin-szobor ledöntésében viszont aktívan részt vett, ő volt, aki lángvágóval elvágta a szobor lábát. A felkelőket a háttérből segítette, társaival barikádokat építettek és gyűjtötték az üvegeket a Molotov-koktélokhoz. A felnőttekkel együtt védték a Corvin közt.

A forradalom bukása után menekülnie kellett. Kalandos, veszélyes útján mindig akadt segítője.

Megtisztelő volt a VNK zászlaját átadni András bácsinak – Fotó: VNK

Viszontagságos hónapok múltával az USA-ba került, mert megtudta, hogy testvérei szintén oda menekültek. Jelenleg Arizonában él népes rokonságával, de gyakran hazalátogat. Szívesen tart előadásokat. A diákok átszellemülve, megrendülve, nagy figyelemmel hallgatták és sok-sok kérdést tettek fel az idős forradalmárnak, aki a történések okaira igyekezett rávilágítani.

Az 56-os forradalom élete legmeghatározóbb eseményévé vált. A magyarság összetartása, bátorsága, önfeláldozása felejthetetlen nyomot hagyott a lelkében.

A rendezvényt a Váci Nemzeti Kör szervezte, amely fontosnak tartja a történelmi események hiteles megismertetését a fiatalokkal. Még köztünk élő hősök alakították sorsunkat, mely a jelenre is kihat.

Az előadás végén lehetőség volt kérdéseket is feltenni a diákoknak, majd autogrammal ajándékozta meg az előadó az  érdeklődőket.

Pongrátz András 1956-os szabadságharcos előadása – Fotó: VNK