MATKOVICH VASÁRNAP AZT ÜZENTE: #VÁCMEGÚJUL – EZT A LAKOSOK MEGKÉRDŐJELEZIK A PIAC ELŐTT LÁTOTTAK ALAPJÁN

A piacnál hetek óta egy mély gödör tátong, és ez a városházán már megint senkit sem zavar. Az ottani állapotokról kapott olvasói képek inspirálták az alábbi felhívásunkat, amelyben arra biztatjuk a váci polgárokat – a 2019-es választói preferenciáiktól függetlenül –, hogy próbálják ki ezt a közéleti tesztünket:

  1. Ássanak bármilyen önérdekből vagy csak minden közérdeket nélkülöző okból egy jó, mély, széles gödröt az utcájuk közepén (a verem minél forgalmasabb pontján van a városnak, annál értékesebb a teszt),
  2. nagyon vigyázzanak arra, hogy feltétlenül ne szalagozzák körbe, és rendkívül ügyeljenek arra, hogy öregeknek, gyerekeknek, babakocsit toló édesanyáknak, mozgáskorlátozottaknak minél inkább meggyűljön a bajuk vele,
  3. mindezeket figyelembe véve üljenek le a gödör szélére egy stopperrel, és várják a minden váci kihágásra éberen figyelő, azonnal szankcionáló városházi közterület-felügyelőket, hogy hány percen belül érkeznek.
  4. Az objektivitás miatt egy bónusz feladat: jelezzék, hogy milyen formális, informális, vagy rokoni kapcsolatban állnak a baloldali városvezetés jelenlegi személyiségeivel.

Mielőtt a városháza újabb sajtópert indítana ellenünk, hogy a lap törvénytelenségre biztatja a váciakat, jelezni szeretnénk, hogy kezünkben az Agymenőkből ismert SZARKAZMUS-TÁBLA, amit ezúttal is volt merszünk felemelni.

A környék lakosainak és a váci közösségi oldalak egybehangzó véleménye szerint a szó szoros értelmében életveszélyes az a mély, közel négyméteres árok a piac bejáratánál, amely köré húzott műanyag kordon már régen a földön hever. Óriási kupacok a környéken, már hetek óta megközelíthetetlen a piac bejárata.

Mindeközben az önkormányzat azt a „lakosságbarát” intézkedést hozta, hogy egy zsákutca táblát helyezett ki, hogy az autósok ne hajtsanak be.

De mi van a gyalogosokkal? Ha nem figyelnek, simán beeshetnek a most már vízzel is jócskán telt gödörbe. Ebben az utcában számos rokkant kocsival közlekedő van, a keddi és pénteki piacnapokon óriási a tömeg, rengeteg gyerek jár erre. Az életveszélyes viszonyok miatt a járdáról bárki lecsúszhat egyenesen a gödörbe.

Ez semmiképpen nem egy XXI. századi megoldás! Az önkormányzat hallgatása pedig újra nyomozati értékű.

És már megint melyik vállalkozó engedheti meg ilyen hosszan magának ezt a felelőtlen, a lakosságot semmibe vevő, a váciak napi mozgását jelentősen korlátozó építkezést?

Egyszer már leírtuk, de újra ide kívánkozik:

  • A Matkovich-rezsimnek bizony csak színjáték a demokrácia.
  • Helyi kiskirályság van itt valójában uralkodókkal és talpnyalókkal,
  • az ellenségként kezelt ellenzék durva rugdosásával,
  • a lakosságot pedig csupán biodíszletnek tekintik hatalmasságék.

Kérdés, mikor telik be végképp a pohár a becsapott, kisemmizett, semmibe sem vett választópolgárok körében?

***

Amennyiben véletlenül megint csak Matkovich Ilona polgármester fiához, a váci társasház-vírust terjesztő, egyre gátlástalanabb oligarchához köthető ez a beruházás is – mint ahogy azt városszerte beszélik, hogy az utca feltúrása a Lyra könyvesbolt mögötti építkezéshez köthető –, kérjük a polgármester asszonyt, hogy a legközelebbi vasárnapi mesebeszédében egyértelműen jelezze, hogy valósak-e a váci lakosok információi? Vajon milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy lehunyt szemmel elnézik a Kőhíd parki lakók után immár a Káptalan utcaiak és a piacozók kálváriáját?