POLGÁRMESTERI SEGÍTSÉGGEL VÁCON MÉG MINDIG KISÉRT AZ ANTISZEMITIZMUS SZELLEME?

Turai János, Váci Zsidó Hitközég elnöke az alábbi SAJTÓKÖZLEMÉNY-t juttatta el  szerkesztőségünkbe, amelyben súlyos neheztelését fejezi ki a városháza kezdeményezte vasárnapi holokauszt megemlékezéssel kapcsolatban.

TURAI JÁNOS SAJTÓKÖZLEMÉNYE

„Vác város önkormányzata által 2022 június 26-án, Vác Tornyos Pál utcában az emléktáblánál tartandó koszorúzással kapcsolatos meghívóról hivatalosan közöljük, hogy hitközségünk a tervezett koszorúzáson nem képviselteti magát.

A váci Zsidó Hitközség egyébként 2022. május 26-án MÁRTÍR-ISTENTISZTELETEN emlékezett meg Vácról és a Dunakanyarból elhurcolt és elpusztított zsidó mártírjainkról.”

***

SCHNÁBEL JÁNOS NYÍLT LEVELE

Pedig a holokauszttal nem jó játszadozni! – írja Schnábel János az ügy kapcsán a szerkesztőségünkhöz küldött nyílt levelében.

Matkovich Ilona polgármester és követői pótholokauszt megemlékezést fognak rendezni a városban, emléktábla koszorúzással, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy bosszúságot okozzanak a váci zsidó hitközségnek.

Május 26-án a hitközség a váci zsinagógában meghatóan megemlékezett Vácról és a Dunakanyarból elhurcolt és elpusztított zsidó lakosokról. A gyászszertartáson jelen voltak a város történelmi egyházainak helyi vezetői, Dr. Varga Lajos segédpüspökkel az élen, képviseltette magát a Hit Gyülekezete váci és miskolci szekciója is.

Turai János elnök megnyitó beszéde előtt Radnóti Hetedik Eclogája hangzott el, majd dr. Varga Lajos segédpüspök, dr. Kunos Péter a MAZSIHISZ igazgatója, dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Surjányi Csaba a Hit Gyülekezete váci és miskolci csoportjának főpásztora és Csereklye Károly váci önkormányzati képviselő mondott beszédet. Dr. Verő Tamás budai főrabbi és Nógrádi Gergely főkántor funkcionáltak, a megemlékezésen 72 fő vett részt.

A hitközség működési területéhez 52 település tartozik, ami három járás közigazgatási területét takarja, ezért a dunakeszi, váci és a szobi járási hivatalok vezetőit hívták meg az emlékezésre, akik minden egyes települést képviselnek.

Vác polgármester asszonyának nem küldtek meghívót, mert a hitközség többszöri felhívására nem volt hajlandó nemet mondani azon képviselők nyílt antiszemita megnyilvánulásaira, amit a zsidóság ellen nyilvánosan hangoztattak. Ez volt a hitközség határozott állásfoglalása, amit nem hajlandó soha megváltoztatni – mondta Turai János a váci hitközség elnöke.

Mindezek ellenére a MAZSIHISZ elnöke egyik vezetőségi tagját elküldi  szónokolni a „csak azért is” rendezvényre. Így jogosan merül fel a kérdés, hogy ki és hogyan harcol a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen? Ki menti meg a helyi  hitközség  tekintélyét?

Vagy talán azoknak a váci náciknak lesz igazuk, akik úgy nyilatkoztak, hogy Turai Jánost el kell
távolítani, mert túl nagy a szája?

***

TURAI JÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA HITTESTVÉREI FELÉ A VÁCI NÁCIKKAL TARKÍTOTT HELYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETRŐL

Heisler András MAZSIHISZ elnökének és dr. Kunos Péter MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójának a Váci Zsidó Hitközség elnöke, Turai János e botrányosnak ígérkező rendezvénnyel kapcsolatban ezt a tájékoztatást adta.

Tisztelt Elnök úr! Kedves András! Tisztelt Igazgató úr! Kedves Péter!

Vác város polgármester asszonya és három helyettese titkos, zárt ülésen elhatározták, hogy megbüntetik hitközségünket. Tartanak egy holokauszt megemlékezést, amiből kizárják a hitközség tagjait és a velünk szimpatizáló katolikus, református, baptista és HIT gyülekezetének a híveit.

Úgy állítják be, hogy a hitközség nem emlékezik meg a Vácról elhurcolt és elpusztított emberekről, majd ők fognak koszorúzni az emléktáblánál, mindent titokban tartottak és csak az általuk „megbízható” embereknek küldenek meghívót. Terveik végrehajtása helyszínéül az evangélikus templomot szemelték ki.

A zsinagóga szomszédságában lévő templomban kulturális műsort szerveznek és annak részeként megkoszorúzzák a gettó falán lévő emléktáblát, ahol dr. Várnai György „jó barátom” mondjon beszédet. Gyuri engem felhívott  és közölte, hogy a világért nem akar engem és a hitközséget lejáratni.

Az antagonisztikus ellentétek kezdete a következőképpen kezdődött: tudvalévő, hogy a zsinagóga tetőszerkezetét minden évben javítgatni kellett, mégis egyre jobban beázott. Egy komolyabb projektet akartunk szervezni a tető végleges megjavítására, a leköszönő testület felajánlott 1,5–2 millió forint vissza nem térítendő támogatást, amihez mi is ugyanannyi önrészt ígértünk, amit egy helyi vállalkozás további magasabb összeggel támogatott volna.

Az önkormányzat részéről már csak az átutalás hiányzott, amire a jelenlegi összetételű önkormányzat került a városházára.

A pénzügyi osztályvezetőnek megtiltották az összeg átutalását, a projekt megsemmisült, az épület tovább ázott.

Amint ezeket szóvá tettem utána, jöttek a „büdös zsidózó fenyegetések” a zsinagóga és a temető szétverésével való fenyegetések, amelyekben ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmények elkövetői után nyomoz a Váci Rendőrkapitányság. Ezt kaptam 85. születésnapomra ezektől a nyílt, neofasiszta személyektől.

Turai Jánoshoz bedobott fenyegetőzés

A Mártír-megemlékezést május 26-án megtartottuk, ahol a város történelmi egyházainak első számú vezetői vettek részt, élükön a püspökkel és a hit gyülekezete vezetőivel, azt dr. Kunos Péter igazgató úr is tapasztalhatta, aki szintén jelen volt és beszédet mondott. Dr. Verő Tamás főrabbi, Nógrádi Gergely főkántor, dr. Varga Lajos segédpüspök funkcionált.

A zsinagóga teljes tetőzetét újjáépítettük a Magyar Turisztikai Zrt. támogatásával, jelenleg a zsinagógában állami forrásból 15 milliós felújító munka folyik.

Vác város polgármester asszonya több esetben behívott és kétmillió forintot ígért, amit én visszautasítottam.

Ők fognak most megemlékezni drága mártírjainkról MAZSIHISZ segítséggel, akiknek a táborából „büdös zsidózó” fenyegetést kapok.

Elmondanám, hogy a városban nincs jó hangulat, könnyen el fognak szabadulni az indulatok, többen megkeresnek, hogy elégtételt fognak venni, amit én soha sem támogatok. Nevezettek remélik, hogy MAZSIHISZ segítséggel kicserélik a hitközségi elnököt olyanra, akit irányítani tudnak.

El kell sürgősen dönteni, hogy valakik politikai árnyék-hitközséget kíván-e alapítani, vagy maradjon a régi? Én ezekkel az emberekkel tárgyalni soha sem fogok leülni. Soha sem fogok senkinek megalázkodni és nem tűröm el, hogy megalázták az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet, ha ők nem tiltakoztak, ezért én igen keményen tiltakoztam, mert még ez is belefért a retorikájukba.

Végezetül előre jelzem, hogy a polgármester asszony és társai ezen lépését óriási helyi botrány fogja követni, amit nem mi fogunk generálni. Nagyon tudnám sajnálni, ha dr. Várnai György hittestvéremnek és barátomnak a MAZSIHISZ felkérésére, netán utasítására kellene ezeknek a személyeknek szolgálatukba állni.

Turai János

***

HIHETETLEN! MATKOVICH AZT SZÓLÍTOTTA FEL BOCSÁNATKÉRÉSRE, AKI ELÍTÉLTE A FASIZMUS MAI MEGNYILVÁNULÁSAIT – TURAI JÁNOS VÁLASZA

ÍGY MENTEGETI AZ ÖNKORMÁNYZATI TELEVÍZIÓ A VÁCI NÁCI KÉPVISELŐKET