FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE PRO URBE KITÜNTETÉS VÁC, 2022.

Papp László, műgyűjtő, a váci Modern Művészeti Gyűjtemény tulajdonosa, a Váci Művészeti Gyűjtemények volt kurátora, a művészet és a művészek képviselője, mentora, értékmentője. Vác kulturális értékeinek képviseletéért, életművek megmentéséért végzett áldozatos munkájáért, különösen Vácon létrehozott múzeumok és gyűjtemények létrehozásáért, a kulturális életben vállalt kimagasló szerepe elismeréséért javasoljuk a Pro Urbe egyéni kitüntetésre.

Pro Urbe kitüntetésre javaslatot tehetnek Vác Város polgárai is!

„Pro Urbe

A 2/2021.(I.20.) számú rendelet 6. §-ának értelmében:

„6. § (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác Város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.

(2) A kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác Város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával.  A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Matkovich Ilona polgármesternek címezve június 15-ig postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a szerveztitkar@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni”

Az alábbiakban bemutatjuk érdemeit is:

Papp László

Népművelőként, újságíróként, fotósként hamar bekerült Vác kulturális életébe és annak meghatározó szereplőjeként mindig is a mozgatórugója volt.

1970-80-as években népművelőként dolgozott, ahol rendezvényeket szervezett, kiállításokat rendezett, közösségi programokat bonyolított le. Másodállásban a váci Művelődési Központ fotósa volt az összes kulturális programot ő dokumentálta.

A Forte Fotóklub tagjaként elkészítette az „Élők vigyázzatok” című kiállítást, mely az Auschwitzban elhunyt áldozatoknak állított emléket. Ez a kiállítás több, mint 200 helyszínen került megrendezésre.

Az 1980-as évek közepén elindította a Művelődési Központban a Madách Kört, melynek egyik legjelentősebb programja a „Tiszatáj est” volt. A Tiszatáj irodalmi folyóirat gyűjtötte össze akkoriban az írók, költők legjavát és ezen az esten Vácra is ellátogattak. Itt volt Csoóri  Sándor, Keresztúri Dezső, Ladányi Mihály, Csukás István és még sokan mások a teljesség igénye nélkül.

Jelen volt a váci Gombási Művésztelep megalakulásnál, és életre szóló barátságokat kötött az ottani művészekkel. Cs. Nagy Andrással, Toman Gyulával, Mizser Pállal, Markó Erzsébettel, Monos Józseffel és Orvos Andrással. Közben Vácon a nyári hónapokban festő versenyeket rendezett és rengeteg művésszel ismerkedett meg. Sok fiatal kezdő művésznek rendezte meg az első kiállítását, mentorálta őket és segítette a pályakezdésben. Jó szeme volt hozzá, mert többükből híres művész lett.

A 2010-es választások után a városi művészeti kiállítások, gyűjtemények kurátora lett és pár év alatt Vácon tehetségének, kitartásának és szakértelmének köszönhetően a város tulajdonában álló művészeti gyűjtemények, több évtizedes méltatlan mellőzés után bemutatásra kerültek.

Először Hincz Gyula páratlan életmű anyaga nyílt meg a Pannónia Házban. Kétezer Hincz-kép 25 éven át egy pincében porosodott, végül sikerült elérnie, hogy a művek újra napvilágra, megfelelő kiállítótérbe kerüljenek. Nevetve mesélte mindig, hogy Vácon van a legdrágább Anyakönyvvezető terem, mert annak falait Hincz képek díszítik.

A brüsszeli és a párizsi világkiállításról aranyéremmel hazatérő Gádor István 1300 darabból álló kerámiahagyatéka szintúgy egy vizes pincében árválkodott, de Papp László újfent sikerrel járt. Bemutatásra került a Gádor hagyaték is.

Ezután lett látható az érdeklődőknek az országosan is egyedül álló Öntöttvas Gyűjtemény. De méltó helyre került a város Sport Múzeuma is.

A saját tulajdonában álló gyűjteményeket is a város szolgálatába állította: a Váci Mosolyalbum – Sajdik Ferenc Gyűjtemény, „Aranyba kötött élet”, Váci György 24 karátos arannyal díszített könyvkötészeti gyűjteménye, majd megnyílt a teljes gyűjtemény anyaga is a Káptalan utcában Modern Művészeti Gyűjtemény néven. Az épület a hat évi bezártsága alatt szinte szétrohadt, önerőből hozta létre a múzeumot, a tetőn tátongó lyukakat befedette, a szétázott falakat és a parkettát több hónapi munkával kijavíttatta. Több mint ezer műtárgyat helyezett el benne és hamar népszerű lett. Ugyanis a Modern Művészeti Gyűjtemény országosan nagy érdeklődésre tartott és tart számot, több tucatnyi tv csatorna mutatta be.

Híre ment, hogy Vácon egy olyan múzeum negyed alakult ki, ahol pár perces sétával számos múzeumot, kiállítást lehet megtekinteni. A gyűjtők és a művészek is szívesen támogatták ezt a kezdeményezést, mivel tudták, hogy Papp László a kurátora a gyűjteményeknek és megbíztak benne, így nyílt meg Szabadi Kálmán hagyatékából a Hajótörténeti múzeum, A Tündérkert Vertel Andrea szobraiból és Nagy Sándor és Gádor Magda szobrai is így kerültek Vácra a Pannónia Ház udvarára. Később pedig a Duna-parti sétány szoborparkjában is gyönyörködhettek a sétálók Nagy Sándor szobraiban. A városháza ódon falai közé pedig bekerült a világhírű MADI Gyűjtemény, melyben 150 művész munkája tekinthető meg. Viccesen emlegeti mindig, hogy Vácon több a Kossuth- és Munkácsy-díj egy négyzetkilométerre számolva, mint bárhol az országban. Sikerének kulcsa a bizalom volt. Ő megbízott az alkotókban, az alkotók – és a város – pedig megbíztak benne. Mindez az ő érdeme.

Gyűjtőként mindig is jó szeme és érzéke volt a művészethez és az értékekhez. Egész életében ez volt szinte a legfontosabb és ez hatotta át életét.

„A gyűjteményeket meg kell becsülni az utókornak, hogy nemzedékeken keresztül átadjuk az örök élet titkát. Erre csak örök életű műveik alkalmasak és azokon keresztül évszázadokig emlékezünk rájuk. Egyébként haláluk után két évvel már azt sem tudjuk, hogy a világon voltak.  És ezeket az alkotásokat még a déd- és ükunokáink is látni fogják!”

Értékteremtő és értékmegőrző munkásságának köszönhetően művészeti értékek váltak megismerhetővé, az utókor számára is elérhetővé.

Felhívjuk Vác Város művészet- és kultúra szerető polgárait, hogy 2022. évben javasolják Matkovich Ilona, polgármesternél Papp Lászlót a Pro Urbe egyéni kitüntetésre, melyet levélben vagy e-mailben tehetnek meg a rendeletnek megfelelően.