INOTAY GERGELY SZERKESZTŐSÉGÜNKHÖZ ELJUTTATOTT LEVELE, AMELYBEN BOCSÁNATOT KÉR A VÁLASZTÓITÓL*

Inotay Gergely, aki mindig szeretett mélyen keresztény erkölcsi érvekre hivatkozni, végre eljuttatta szerkesztőségünkbe azt a levelét, amely arról tanúskodik, hogy ténylegesen belekezdett a morális rendrakásba a saját háza táján.

1. Lemondásra szólítom fel a perverz, pornográf és gyomorforgató írásokat közlő baloldali képviselőt!
2. Hasonlóképpen a jobbikos váci náci képviselőt is, akitől végérvényesen elhatárolódom!
3. Lemondásra szólítom fel az idős beteget meglopó baloldali bizottsági tagot!
4. Kezdeményezem az Összefogás frakciómnál, hogy vonjuk vissza a szájzár rendeletet, valamint azt, hogy állítsuk vissza a kiegyensúlyozott sajtó viszonyokat! (Visszavonom minden olyan állításomat, amelyben kijelentettem, hogy az ellenzékemben álló újságírókat földönfutóvá szeretném tenni.)
5. Az urambátyám világ elkötelezett eltörlőjeként kijelentem, hogy ne kapjanak többé a városvezetők rokonai városházi megrendeléseket, ez alól sógornőm sem lehet kivétel!
6. Követelem, hogy a polgármester végre számoljon el a román cégtemetőben eltüntetett volt cége tartozásaival!
7. Szeretnék végérvényesen megálljt parancsolni a felpörgetett váci közvagyon kiárusításának! A szociális bérlakásokba várom vissza a kilakoltatottakat, megemelem az éhező kollégisták étkezési kvótáit, elengedem Sívóné kezét, aki oly sok kárt tett az alpolgármesteri hírnevemnek.
8. Elegem lett a városházi túlárazásokból, és abból, hogy pár hónap alatt többszörösére nőhetettek ezidáig a megbízások díjai! Nem engedek ezentúl a városházi pénzhiénák nyomásának.
9. Követelem, hogy végre állítsák be a demokratikusan elvárható mandátumarányos bizottsági arányokat!
10. Szeretném visszavonatni az összes kormányzati támogatásokat visszautasító, a váciakat megkárosító önkormányzati határozatokat!

Inotay elmondása szerint, mindezeket most azért tette meg, mert innentől fogva immáron szeretne hiteles keresztényként a váciaknak a helyes erkölcsökről prédikálni.

* (Persze ez csak egy április elsejei tréfa volt, mint ez az egész tanítóuras, színpadikeselyűs férfiú, aki egy álmatlan éjszakán, miután nem volt rá igény a jobboldalon, úgy döntött, hogy elárulja azt, valamint magát a Brusznyai-emlékezetet is, és jópénzért átáll a baloldalhoz. Fekete humor a közéleti jelenléte, indulásától sokan tudják már ezt a városban: egy rossz vicc! Vasárnap a választáson tehát érdemes lesz hozzá majd így viszonyulni!)