DOKUMENTUM 2009-BŐL, AMELY FERJANCSICSOT ÉS MAKRAIT MÁR AKKORIBAN ÉRDEMTELENNEK TALÁLTA

A napokban juttatták el a szerkesztőségünkhöz azt a korabeli dokumentumot, amely már akkor, 2009-ben ítéletet mondott – történetesen éppen a saját BAL-jukról – azokról a sajnálatosan mai is regnáló személyiségekről, akiknek már IGEN RÉGEN semmiféle helye nem lenne a városunk közéletében. 13 esztendeje még a saját közösségük is kivetette – sőt MEGVETETTE ezeket az azóta is mindig a döntéshozás közelébe engedett személyeket. Íme a párttársai korabeli ítélete az Örökös Átállókról:

***

ÉRTESÍTÉS a váci 6. és 7. számú önkormányzati választókörzet polgárai (és minden váci lakos) számára

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Szocialista Párt Vác Városi Szervezete 2009. június 9-én Ferjancsics Lászlót és Makrai Zsoltot kizárta soraiból. Egyben távozniuk kellett a városi képviselő-testület szocialista frakciójából is. Mindketten az MSZP támogatásával nyertek egyéni mandátumot Vác hagyományosan baloldali többségű körzeteiben.

A Városi Elnökség érdemtelennek tartja őket mind a párttagságra, mind a város polgárainak képviseletére. Destruktív, ellenséges politizálásukkal folyamatosan gyengítették azt a befogadó közösséget, amely melléjük állt és bizalmat szavazott nekik. (Ferjancsics Lászlót 1999-ben kizárták a FIDESZ-ből, 2000-ben pedig a városi képviselő-testület konzervatív frakciójából kényszerült távozni; Makrai Zsoltot ugyancsak mellőzte a jobboldal.) Mindketten a FIDESZ-től indultak, majd az MSZP-t is megjárva most új, politikailag kifizetődőbb irányt vesznek.

Dokumentálható az együttműködésük azokkal a romboló, szélsőséges politikai erőkkel, amelyek az eddig stabilnak és eredményesnek bizonyult városvezetés szétverésén fáradoznak, veszélyeztetve-késleltetve ezzel olyan megkezdett városfejlesztési projekteket, amelyek sok ezer váci ember életének könnyítését célozzák.

Az MSZP elnöksége mélyen elítéli a politikai haszonelvűségen alapuló kalandorpolitizálást, a pártok közötti elvtelen tévelygést, az áruló mentalitást. Különösen elítélendőnek tartja a korábbi párttársak kiszolgáltatását a bosszúra éhes politikai ellenfeleknek.

 

Tisztelt Váci Polgárok!

Vác az ország azon kevés településeinek egyike, amelynek az elmúlt évek során sikerült megőriznie stabilitását, lendületét, fejlődőképességét, egy stagnáló, leépülő társadalmi-gazdasági környezetben! Képes volt az itt élők biztonságát megóvni és új megélhetési forrásokat teremteni polgárainak.

A város – a változásokat kísérő szükségszerű kényelmetlenségeket és konfliktusokat elszenvedve, azokat többnyire megértve – folyamatos, mélyreható fejlődésen megy keresztül. A jelenlegi városvezetésnek az elmúlt közel két választási ciklusban sikerült a várost új, dinamikus fejlődési pályára állítania. Ennek eredményeként Vác, a rendszerváltozást követő évtizedes vajúdás után, egyre inkább megtalálja helyét és új lehetőségeit az ország s Európa változó viszonyai között.

Vác, mindannyiunk javára (a jobboldali aktuális megmondóemberek által megosztott, magába forduló kisváros helyett) egy nyitott szellemű, befogadó jellegű, együttműködő, épülő, valóságos térségi központtá alakul. Olyan településsé, amely a mai városlakók és utódaik számára egzisztenciális biztonságot, távlatos perspektívákat igyekszik (és képes) nyújtani.

Ennek érdekében tudatosan építkezik a baloldali hagyományokra, az egyházi és polgári értékekre, s a nyitottságra biztató multikulturális közösségekre. A jelenlegi városvezetés szocialista frakciójának érdeme, hogy korszakos döntéseket is felvállalva építi a várost, a város társadalmát. Eközben a teljes tagadásba burkolódzó, együttműködésre képtelen jobboldali ellenzék futószalagon gyártja alantas, megalapozatlan és sorra visszautasított rendőrségi, ügyészségi és egyéb feljelentéseit-bejelentéseit, lejárató médiakampányait. (Ők így gondolják támogatni a város fejlődését.)

 

Öntudatos Váci Polgárok! Jobboldali és baloldali érzelmű városlakók!

Ezúttal legyen mindegy, melyik oldalhoz kötődünk. Ne engedjük, hogy az országos politikai játszmák vesztessé tegyék városunkat! Ne engedjük, hogy a fejünk fölött döntsenek s a helyi szélsőségesek által manipulált jobboldali frakció szétzilálja azt a városvezetést, amely rendkívül szigorú, költségtakarékos, hitelállomány nélküli (!), szakszerű gazdálkodással megteremtette az ütemes, hosszú távú városfejlesztés alapjait. Országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít az a városépítés, amely az elmúlt években Vácott végbement. Az ide áramló fejlesztési források kivételesen jó helyzetbe hozták a várost. Ne engedjük, hogy a jobboldal felelőtlen, önsorsrontó politizálása miatt elússzon ez a lehetőség. A magát „Összefogás” frakciónak nevező jobboldali képviselő-csoport nem teheti kockára a folyamatban lévő, több milliárdos városfejlesztési projekteket csak azért, mert – az együttszavazások bizonysága szerint, informálisan – két fővel bővült s úgy gondolja, elérkezett az idő a politikai leszámolásra, a városvezetés megbénítására. A város polgárai ennél többet érdemelnek.

Vác társadalmát és helyi közösségeit megilleti, hogy tisztában legyenek a képviseletükre hivatott városi politikusok hovatartozásával, elvhűségével, erkölcsiségével. Azt képviselik-e, amire felhatalmazást kaptak, vagy rombolják városunk esélyeit, közösségeinket, erkölcseinket, a társadalmi együttműködésbe vetett hitünket.

Vác, 2009. június 23.,  MSZP VÁC VÁROSI ELNÖKSÉGE MSZP VÁC ALSÓVÁROSI ALAPSZERVEZETE

Kiadja: az MSZP Vác Alsóvárosi Alapszervezete

Felelős kiadó: ifj. Lengyel László. Példányszám: 5000