INOTAY VIDÉKRE JÁR ÜGYEKET KERESNI, MIKÖZBEN BŐVEN VOLNA DOLGA A VÁCI RÁSZORULÓKKAL IS – EGY KÁRVALLOTT LEVELE

A szociális területért felelős alpolgármesterrel, Inotay Gergellyel nem az a gond, hogy kampányol a szabadidejében, és a választókerülete határain túli fantomügyekbe ártja magát, hanem az, hogy a munkaidejében nem tudja, hogy mi lenne a teendője. Emlékezetes az, hogy mellszélességgel kiállt a szegregáció ügyében a mélyen szakmaiatlan Baba utcai bölcsőde igazgatói döntése mellett, az éhező cházáros kollégistáknak azt a kérelmét, hogy a meggondolatlanul kiszervezett közétkeztetés színvonalán javítson, figyelembe sem vette, valamint botrányos az a videós sétája is a kilakoltatott szegények lakásában, ahol arról beszélt, hogy aki nem fizet, az ne is lakjék önkormányzati szociális lakásban. 

Lassan így egy szociálisan érzéketlen – megkockáztatható, talán az is –, hogy egy szívtelen döntéseket hozó ember portréja bontakozik ki arról, akinek éppen a városi rászorulókkal való törődés lenne a legfőbb dolga, bár erről még munkaköri leírása nincs.

Alábbiakban közöljük – a kérésének megfelelően névtelenül – egy kárvallott asszony levelét, aki egy hivatali packázás következtében anyagilag is megrövidült. Aki e packázásban megint főszereplő volt, mit tesz Isten ugyanaz, aki jogtalanul és indokolhatatlanul akarta bevezetni egy szakmailag megalapozottan és évtizedek óta kiválóan működő speciális nevelésű helyzetű gyermekeket is felvevő intézményben a szegregációt. Az alapvető jogok biztosa Sívóné Cseh Katalint és az önkormányzatot, mint fenntartót elmarasztalta, sőt a szülők tovább is mennek, követelik a szakmaiatlan igazgatónő lemondását. Most – e levél tanúsága szerint – megint neki sikerült újra, teljesen feleslegesen bajba sodorni egy édesanyát. (Megjegyezzük, hogy Sívóné intézményében viszont nem bánnak hasonló szűkkeblűen, amikor a jól kereső helyettesének adnak olcsó szociális bérlakást.)

Rendkívül csodálkoznánk, ha ennek a kárvallott hölgynek a levele nem futott volna át Inotay Gergely kezén, amennyiben mégsem, akkor pedig azon csodálkoznánk, hogy Matkovich Ilona miért nem adta oda gyors intézkedésre a szociális ügyekért felelős helyettesének.

Ismerjék meg olvasónk kálváriáját, amely egészen biztosan egy kis odafigyeléssel, együttérzéssel elkerülhető lett volna, ha az Inotayék nem oda tennék a hangsúlyokat a város vezetése során, amit a választópolgárok ma sajnálatosan megtapasztalnak.

***

Tisztelt Polgármester Asszony!

(…név…) vagyok, december 4-én a segítségét kértem, miszerint a gyermekem után alanyi jogon járó gyermek otthongondozási díj megigénylését kezdeményeztem az illetékes hatóságnál. A hatóság rendben tálalta a kérelmemet, már csak a bölcsőde intézményvezető asszony igazolására volt szükség, hogy igazolhassam, kisfiam 4 órát a Baba utcai bölcsődédben részesül ellátásban.

Mint Ön előtt is ismeretes, 2021. szeptember 24. óta többszöri próbálkozásom, megkeresésem ellenére sem kaptam meg az igazgató asszony jóváhagyását, fő indoka az volt, hogy gyermekem „nem nappali szociális intézményi ellátásban részesül”.

Értetlenül álltam ezelőtt, majd Önöknél is bent jártam, ahol az ebben illetékes munkatársuk is jelezte, hogy jogos a kérelmem és kiadható számomra a papír. De ez sem volt elég az igazgató asszony számára és továbbra is megtagadta az igazolás kiadását. Elkeseredtem, az idő pedig telt, majd 2021. 12. 16-án reggel, mindenféle értesítés, tájékoztatás nélkül, az igazgató által aláírt igazolás fogadott. Azt gondolom ez nem lehetett véletlen, hisz akkor született meg az EBH döntése is… De sajnos – mivel hibásan állították ki a papírt – pont a tartózkodási idő 4 óra helyett 8 óra volt feltüntetve – azonnal pontosítást kellett kérnem az igazgatótól.

Összességében, mivel a kérelmemet az igazgató asszony többszöri elutasító hozzáállása miatt nem tudtam hiánytalanul benyújtani csak decemberben, így önhibámon kívül elestem több heti, alanyi jogon járó otthongondozási díjtól, melyet visszamenőleg már nem érvényesíthetek.

A fentiek alapján, kérdezem: ki felel ezért? Ki fogja nekem megtéríteni az okozott kárt?
lsmerve az intézmény belső szabályzatait, szeretném benyújtani a kártérítési igényemet és kérem a felelős mielőbbi előállítását.

Bízom benne, hogy ez az eset nem marad a felelős előállítása és következmény nélkül.

Mielőbbi válaszukat várva tisztelettel: