CSAK AZ ERŐBŐL ÉRT A VÁROSVEZETÉS – PETŐ CSILLA SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA A REGŐCZI NÉV MEGHURCOLTATÁSÁRÓL

A mai sajtótájékoztatót azért hívtam össze, hogy lehetőségem legyen megcáfolni azokat a rágalmakat, amelyek az előterjesztésem kapcsán születtek, hogy hiteles tájékoztatást kapjanak a váci lakosok. Az előzményeknek ismerete nélkül alig érthető a történet – kezdte a tájékoztatóját Pető Csilla (FIDESZ-KDNP) városi képviselő.

2021 októberében hivatalosan megkerestem a polgármester asszonyt, jegyző kisasszonyt, illetve a megbízott főépítészt azzal az előterjesztéssel, amelyben javasoltam, hogy Vácon közterület legyen elnevezve Regőczi atyáról.

Az elkészített előterjesztésemben két határozati javaslatot nyújtottam be a grémium felé, melyben Kisvácon a Rákóczi térnek az átnevezését, illetve egy második határozati javaslatot is előterjesztettem, mely szerint a Kórház utca átnevezését javasoltam. Előterjesztésemet mind a névadományozási bizottság, mind a szakbizottság megtárgyalta.

Így került a decemberi testületi ülésre az előterjesztésem.

A decemberi testületi ülésen polgármester asszony minden előzetes indokolás nélkül levette a napirendről.

Pető Csilla két javaslata: Kisvácon a Rákóczi tér vagy a Kórház utca átnevezéséről

Jegyző kisasszony tett egy törvényességi hivatkozást, javaslatot, mely szerint az önkormányzati rendeletben szabályozva van, hogy húsz évnek el kell telnie, az atya halálától ahhoz, hogy róla közterületet nevezzenek el. Azonban jegyző kisasszony elfelejtette szintén az önkormányzati rendeletben megfogalmazott passzusra felhívni a figyelmet, amely szerint amennyiben a polgármester támogathatónak véli az előterjesztést, felmentést adhat a képviselő-testületnek, tehát megtárgyalható, illetve elkezdődhet a kivitelezés. De mindezek tudatában a decemberi testületi ülésen mégis kikerült a napirend közül.

A januári testületi ülésre ismételten benyújtottam ezt az előterjesztésemet, immár egy módosított határozati javaslattal, amelyben javasoltam, hogy a Rákóczi térnek a telkét osszuk meg, ily módon levesszük a terhet azokról a lakosokról, akik a névváltoztatás miatt különböző adminisztratív lépésekre kényszerülnek.

A februári testületi ülésen szintén nem tárgyalja majd a testület. Kifogásként ezt azzal indokolta a jegyző kisasszony, hogy az országgyűlési választás lebonyolításáig nem valósulhat meg a közterületnek az átnevezése.

Szintén a januári testületi ülésen hallottam először polgármester asszonytól, hogy őt már korábban Kászonyi Károly képviselő úr megkereste szintén ezzel a javaslattal, hogy Vácon Regőczi atyáról, aki az embermentő tevékenységéről ismert és közismert, Vác első díszpolgára tiszteletére közterületet nevezzünk el.

Én a sajtó előtt szeretném megkérni Kászonyi Károly képviselő urat, hogy legyen olyan kedves, mutassa be azokat a dokumentumokat, azokat az előterjesztéseket a Névadományozási Bizottságnak, illetve a szakbizottságnak a jegyzőkönyvét, már ha létezik ilyen dokumentáció, amire polgármester asszony hivatkozik.

Szeretném a sajtó nyilvánossága előtt megkérni polgármester asszonyt, Kászonyi Károly képviselő urat, hogy

nyilvánosan kérjenek tőlem bocsánatot mindazért a rágalmazásért, ami engem ért.

Pető Csilla a hétfői sajtótájékoztatón – Fotó: VácOnline

Sajtókérdések

– Azt hiszem, hogy a testületi ülésen azt mondta a polgármester, hogy szóbeli megkeresés volt, tehát ő nem mondta, hogy ennek bármilyen írásbeli nyoma van. Van-e annak jelentősége, hogy ki találta ki először, hogy Regőczi atyáról közteret nevezzenek el?

– Kászonyi Károly képviselő úr az előző ciklusban is önkormányzati képviselőként működött, tehát neki biztos tudással kell rendelkeznie arról, hogy mi a hivatalos ügymenete annak, hogy egy előterjesztést megtárgyalhassunk. Tehát ilyen tekintetben van jelentősége. Addig, amíg erről hivatalosan iktatott anyagot nem tudnak bemutatni, addig ez nem vehető készpénznek, hogy egy ilyen előterjesztés elindult, vagy bármilyen egyeztetés folyamatban van.

– Az ügy szempontjából fontos-e, hogy ki az előterjesztő? Szerintem senki nem vitatja, hogy ez az ön ügye, ön szeretné ezt az elnevezést intézni, de az ügy szempontjából, hogy elnevezzenek Regőcziről egy utcát, lényeges-e az, hogy egyébként Kászonyi Károly mit mondott fél évvel ezelőtt?

Azért fontos, mert engem azzal támad mind a városvezetés, mind a képviselő úr, hogy ez egy politikai blöff, ez egy kampányfogás a részemről, és nem a szándékot, nem azt a magasztos eszmét nézik, amivel a város vezetését megkerestem, hanem rágalmaznak.

– Elfogadhatónak tartja-e a választások utáni alternatívát, hogy akkor nevezzék el?

Az én előterjesztésem októberi keltezésű, hogyha polgármester asszony valóban, ahogy ő ezt magáról hirdeti, támogatja ennek az elképzelésnek a kivitelezését, már régen megtörténhetett volna. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy hosszabb folyamat, mind a földhivatalban történő átvezetés, mind pedig a hivatali adminisztrációs feladatoknak eleget kell tenni, hosszú heteket, esetleg hónapokat igényel.

– Akkor ezt érthetjük úgy is, hogy akkor ön készen áll az együttműködésre, akár a képviselő úrral is?

Egyértelműen, hiszen sohasem zárkóztam el az együttműködéstől, hiszen a cél az, hogy a közterület átnevezéssel egy régi adósságát tudja le a város az atyával szemben.

VácOnline kérdése a sajtótájékoztató után

– Minek tulajdonítja a városvezetés e látszólagos új keletű együttműködését?

– 220 aláírással támogatták ezt az indítványomat a váci lakosok, az emléksétán pedig több mint 120-an jelentünk meg, illetve az országos sajtóban is megjelent több cikk a közterület elnevezéssel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy kellő pressziót gyakorolnak ezek az események a városvezetésre.