A KAMPÁNY SORÁN ÍGÉRGETTEK, DE MOST SZEMÉT BORÍTJA A VÁROST

Novemberben és decemberben ismét szeméthegyek borították a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékét. Ehhez hasonló hajmeresztő látvány fogadja rendszeresen a városunkban élőket. Úgy látszik, hogy ez már nem egy egyszeri eset, hiszen szinte minden héten megismétlődik ugyanez – írja egy újabb levélben az egyik olvasónk, immár sokadikként és sokadszor elpanaszolva a városvezetők ígéretei és tettei közötti különbséget. Levelét így folytatja:

A gyalogosoknak fenntartott járdák járhatatlanok a vizes, ezért csúszós, így balesetveszélyes
falevelektől. Az utakat pedig vastag, szőnyegszerű lombhulladék borítja.

Joggal kérdezhetik meg a Matkovich Ilonát megválasztó polgárok, hogy hol maradnak a kampánya során elhangzott ígéretei? A szociális médián túli, valóságos, városi élet nem kifejezetten arról árulkodik, hogy elértük a Matkovich által beharangozott osztrák kisvárost. A város sajnos olyan lepusztult, lezüllött látványt nyújt, amilyenre korábban nem volt precedens.

Milyen gondok merültek fel a szemétszállítással? Nincs pénz a lakossági hulladék elszállítására?

Sajnos, Vác városképe egyre inkább tükrözi a jelenlegi vezetőinek liberális pökhendiségét, szakmaiatlanságát. Ennek manifesztumai a takarítatlan utcák, szeméthegyek.

A kérdés már csak az, hogy a váci polgároknak tett üres, semmitmondó ígéretek után mikor veszíti el a teljes bizalmat a jelenlegi városvezetés? Ez már csak idő kérdése.

A. Zsolt