AZ ERŐSZAKOSAN PERESKEDŐ VÁROSHÁZA IMMÁR 4+1 PERT VESZÍTETT EL A VÁCONLINE-NAL SZEMBEN

Vác Város Önkormányzata helyigazítást akart elérni a VácOnline „Beérett a Matkovichi kultúrpolitika: kiemeltből amatőrré minősítették vissza a váci színházat” című cikkével kapcsolatban. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős ítélete megváltoztatta az elsőfokú, elmarasztaló döntését és a városháza keresetét elutasította. IGEN, ÚJRA A VÁROSHÁZA JOGERŐSEN VESZTETT, hiába igyekeznek minden sajtófelületükön azt a látszatot kelteni, hogy ez fordítva van!!

A városháza állításával ellentétben tehát jelenleg NÉGY jogerősen megnyert pere van a VácOnline-nak a helyi baloldal embereivel szemben és plusz EGY magánvádas pert nyertünk Ferjancsics Lászlóval szemben, aki egy rágalmazást próbált volna a jelenlegi felelős szerkesztő nyakába akasztani. (A baloldal nem csak földönfutással fenyegetőzik, de betartja a szavát, mert a rágalmazás letöltendő szabadságvesztéssel is járhat!)

Igazából csak EGY pert vesztett az a szerkesztőség, amelynek még nem Hujbert István volt a vezetője, itt egy munkájából alig kilátó szemfüles városházi?/városháza barát ember? figyelt fel arra, hogy az exlex állapotban lévő korabeli szerkesztőség nem tett ki egy teljesen súlytalan helyreigazítást. Bár ekkora odafigyeléssel kezelnék Vác valódi, fontos közügyeit is!

Tehát innentől fogva – mert most lett ELÉG – számoljon a városháza azzal, ha a fentieken túl bármilyen más állítást tesz, akkor nekik kell majd elszámolniuk a törvény előtt a hazugságaikkal.

Mert az alábbi Váci Hírnökben olvasható kármentő mellébeszélések ellenére

  • nem érthetik ennyire félre ugyanazon ítéleteket, amiket maguk is megkaptak,
  • valamint eddig az összes vesztes perüket elhallgatták a közvélemény előtt,
  • miközben egy sort sem írtak arról, hogy a VácOnline kiadójának már sokat fizettek, akár egy katonatiszt.

Ezeket még nagyítóval sem találják a Váci Hírnök cikkében! Akkor tekintsük is úgy mindannyian a városban, hogy nem lehet megbízható forrásként tekinteni a város hivatalos lapjára!

Szerkesztőségünk nem fogja a továbbiakban szó nélkül hagyni az ilyesféle elferdítő népbutításokat. Érthető, hogy türelmetlenek és szeretnének már egy jogerősen megnyert pert megélni, de várják ki a sorukat, számos, általuk generált, mondvacsinált ügy van még a bíróság előtt.

A jogerős ítélet indoklása a következő volt:

„A cikken végigfutó levezetés azonban egyértelművé teszi, hogy a szerző mit ért az alatt, hogy ezek a személyek a polgármester kinevezettjei, őket a polgármester „háttértevékenysége” folytán nevezte ki a képviselő-testület, a döntés során a polgármester akarata, elképzelése érvényesült. A cikkben leírtak alapján mindez valós ténybeli alappal rendelkezik, így sajtó-helyreigazítás elrendelésére e körben nem kerülhet sor.

Megjegyzi a Fővárosi ítélőtábla, hogy a sajtóközlemény nem az önkormányzat, hanem Matkovich Ilona és csapata tevékenységét kritizálja, a polgármester és az önkormányzat tevékenységét szétválasztja, még akkor is, ha egy átlagos olvasó számára általánosságban a polgármester tevékenysége az általa képviselt önkormányzat tevékenységeként jelenik meg a külvilágban.

Azon közlés, miszerint a polgármester „a jogász végzettségű Varga alá – ráadásul bónuszban – további, váci kulturális intézményeket is rendelt” szintén valós ténybeli alapokkal rendelkező következtetés. (…)

Az árusítással foglalkozó információs pont kulturális intézménynek minősítése egyéni megítélésen alapuló értékítélet, megjegyezve, hogy a cég a felperes honlapján is kulturális intézményként szerepel. Az pedig, hogy a polgármester ezen kft.-t is dr. Varga Katalin alá rendelte, olyan, valós tényeken alapuló értékelés, amely sajtóhelyreigazítás alapjául nem szolgálhat.”

Úgyhogy újra örömmel közöljük azt az írásunkat, amelyben a bíróság nem talált kifogásolni valót:

***

BEÉRETT A MATKOVICHI KULTÚRPOLITIKA: KIEMELTBŐL AMATŐRRÉ MINŐSÍTETTÉK VISSZA A VÁCI SZÍNHÁZAT