KIK AZ ‘56-OS FORRADALOM SZELLEMI ÖRÖKÖSEI? – WITTNER MÁRIA VOLT A VÁCI POLGÁRI EST VENDÉGE

Mivel az idei évben – először a rendszerváltás óta – úgy döntött a balliberális városvezetés, hogy semmilyen központi ünnepséget nem tart, egyetlen városvezető sem tartotta az ünnepet méltónak arra, hogy megemlékezzen a hősökről és az áldozatokról, ezért külön öröm volt a váci polgárok számára, hogy a Polgári Est vendége Wittner Mária volt a minap.

Azon ötvenhatos hősök közé tartozik, aki végigharcolta a forradalmat és a szabadságharcot, először halálra ítélték, később életfogytiglanra, majd tizenhárom év kalocsai fegyházban eltöltött borzalmas évek után szabadult. Azon kevesek közé tartozik, akik még élnek a szabadulók közül, s a még kevesebbek közé, akinek küldetése, hogy ahová meghívást kap, hirdesse és képviselje ’56 szellemiségét. Wittner Mária nagyon szívesen elmegy iskolákba, települések ünnepségeire, polgári estekre, baráti körökbe határon innen és túl. A FIDESZ frakciójában két parlamenti ciklusban részt vett az országgyűlés munkájában, híres parlamenti vádló beszédében erkölcsi hullává nyilvánította a szocialista köntösbe bújt hóhérokat.

Tizenkilenc évesen vett részt a forradalomban és arról beszélt hosszasan, hogy számára egyáltalán nem volt kérdés, hogy részt kell vennie a harcokban. A karmelita apácák nevelték és tanították értékekre az árvaházba került fiatal lányt. A forradalom alatt és utána is erőt a hitéből merítette, abból, hogy

az apácák megtanították arra, hogy az igazság mellett – akár az élete kockáztatása árán is – ragaszkodni kell.

Boldogan mesélte, hogy még éltek pár éve azok az apácák, akiknek minden szellemi muníciót köszönhet és ezt módja volt még életében meg is köszönni, hogy emberré nevelték, megacélozták és a legkilátástalanabb helyzetben is lelki erőt meríthetett abból, amit tőlük tanult.

Kalocsai börtönéveiről a sok-sok megmaradt élményből a siralomházban töltött időt emlegette, a barátnőit, akiket mellőle vittek el az akasztófára és hogy milyen lelkiismeret furdalása volt, hogy a perükben csak ő kapott életfogytiglant másodfokon, a többieket mind kivégezték. Megrázó verseket írt mindannyiukhoz, számos megjelent könyvében név szerint emlegeti őket.

Wittner Mária dedikálta a könyveit – Fotó: VácOnline

Csalódott volt a rendszerváltásnak nevezett események kapcsán, hiszen meggyőződése, hogy paktumok sokasága vezetett oda, hogy a számonkérés elmaradt ‘90-ben. Megtarthatták a kommunisták a szerzett vagyont, hiszen a 80-as években készültek már a modellváltásra és ehhez még nyugati segítséget is kaptak, majd négy év múlva MSZP-SZDSZ kormányt alakítva szétprivatizálták és leszegényítették az országot, teljesítették a nyugati elvárásokat, hiszen az akkori alkotmány is kevés módosítással a 49-es kommunista alkotmányon nyugodott.

A valódi rendszerváltás véleménye szerint 2010-ben következett be, amikor kétharmaddal elsöpörték a választók a posztkommunistákat a hatalomból és megszületett végre az új alapokra helyezett húsvéti alkotmányunk.

Nem véletlen, hogy a hatalomra fenekedők ezt akarják legelőször eltörölni – akár feles többséggel is.

Aki a pufajkások jogutódaival, az MSZP-vel és az MSZP-ből kivált DK-val, Gyurcsánnyal összefog, annak semmi köze ‘56 eszmeiségéhez – vallja. Hiteles személyiségével folyamatosan síkraszáll a történelemhamisítás ellen.

„Mindenkinek megadatik az életben, hogy a jó és rossz között válasszon, ez így volt 56-ban, hiszen a barikádnak két oldala van, ez így volt a börtönben is, hogy besúgó lesz valaki, vagy nem engedi beszervezni magát, ez így volt a Kádár-rendszerben is, hogy ki áll melléjük és ki vállalja a másodrangú állampolgárságot és így van ma is. Számomra egyértelmű, hogy a két oldal közül melyik a jó és melyik a rossz választás, nem véletlen, hogy Orbán Viktorral együtt koszorúzok október 23-án és a békemeneten a helyem. Meg tudok már bocsátani az engem jelentőknek, akik jelentettek; hiszen azokat legtöbbször zsarolták, kíváncsi arra lennék, hogy kik zsaroltak, kik voltak a lánc legtetején? Hiszek abban hogy mindenki az Isten ítélőszéke elé kerül, ott nem lesz pénz, nem lesz protekció, csak az igazság fog számítani. Csak az isteni igazság számít.” – zárta a beszélgetést Wittner Mária.

Rétvári Bence köszönti a szervezők és a közönség nevében 1956 hősét – Fotó: VácOnline

Az ebben az évben megjelent verseskötetében, a Hagyaték-ban viharos élete után csendességet kér a Mindenhatótól, s egy életszakasznak, egy korszaknak, a bajtársaknak emléket állító szerző ezzel kíván lelki megbékélésre találni, de sohasem felejteni… A kötetet Simon András grafikái teszik még emelkedettebbé.