SZERZŐDÉSKÖTÉS ALATT A VÁCI ÚJ DUNA-HÍD TANULMÁNYTERVE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA

Az eredményesen zárult EU-s nyílt közbeszerzés után elindult a szerződéskötési eljárás, melynek tárgya a váci új Duna-híd előkészítésére Tanulmányterv, Környezeti Hatástanulmány elkészítése és a környezetvédelmi engedélyeztetésre történő benyújtása a 11. sz. főút és az M2 sződligeti csomópont közötti szakasz elsődleges vizsgálatával, illetve a Tahi-híd kapcsolatára épülően, de az összes számba jöhető, más átvezetési pontok vizsgálatára is kiterjedően mindkét Duna ágon, a hajózhatósági-, árvíz- és vízbázis védelmi követelmények figyelembe vételével – írja Rétvári Bence közösségi oldala.

A főágon várhatóan – az átkelés helyétől függően – minimálisan 600 méter hosszú és a hajózási paramétereknek megfelelő, minimálisan 120–180 méteres hídnyílásokkal épített hídszerkezet előkészítése szükséges.

Vizsgálandó a tahi településrész tehermentesítése, kapcsolat vizsgálata a 11 sz. főútig.

A tervezett ütemezés szerint először elkészül a Döntéselőkészítő tanulmány, majd a Tanulmányterv és Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat, ezt követi a Környezeti Hatástanulmány (KHT) készítése és benyújtása környezetvédelmi engedélyeztetésre, majd a Környezetvédelmi engedélyben előírtak igény szerinti átvezetése a fenti dokumentumokban.

Vácon folyamatosak a kormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések.