NAGY PÉTER A VÁCIVILÁG LELEPLEZŐ CIKKSOROZATÁBAN MUTATOTT RÁ AZ ÖSSZEFOGÁS VISSZÁSSÁGAIRA – LAPSZEMLE

A VáciVilág augusztusban megjelentetett egy Nagy Péterrel készült interjúsorozatot, amelyben többek között szó esik

1. a 2019-es önkormányzati választás tisztátalanságairól,

2. valamint arról is, hogy Matkovich Ilona politikailag miképpen nyúlta le a Szavad Egyesületet,

3. és ami a legsúlyosabb, Kiss Zsolt hogyan vezette meg a váci választókat 2019-ben, sőt az írás szerint felmerülhet a választási csalás lehetősége is.

Mi most csak arra vállalkozunk, hogy az interjú néhány főbb állítását tallózzuk, minden további részlet pontosan megismerhető a cikksorozatból.

MATKOVICH MIKÉPPEN FOGLALTA EL A SZAVADOT?

Nagy Péter a cikksorozat elején elmondta, hogy a későbbi közéleti aktivitását 2012-ben az váltotta ki, hogy sportvezetőként, világversenyeken is szereplő sportoló gyermekek édesapjaként és elkötelezett váci sportbarátként azzal szembesült, hogy igazságtalannak látta az akkori vezetés diák és versenysportra szánt 477 milliós támogatásait.

Az összes többi 35 sportegyesületet, 2000 versenyzőt, diákot jelentett.

Ezt az elosztási arányt méltánytalannak tartotta, hiszen akkoriban készült a londoni olimpiára váci kajakos, evezős, és már a birkózóknak is komoly nemzetközi eredményei voltak, a Boronkay DSK tízen éve országos első és második helyezett volt, úszásról, atlétikáról nem is szólva.

Először csak civilként igyekezett a helyi politikusokra hatni, hogy egy igazságosabb támogatásban részesüljenek a váci sportolók, de elmondása szerint Csereklye Károlyon kívül mindenkiben csalódnia kellett. Ekkor született meg benne a SZAVAD gondolata, amelynek a nevét bár nem ő adta, csak az alapgondolatát vallja magáénak.

2014 tavaszára jutott el a SZAVAD szervezése abba a szakaszba, hogy már rendszeresen találkoztak, majd hamarosan eljutottak odáig is, hogy akkor belevágnak és létrehozzák a szükséges jogi keretet. Matkovich Ilona csak egy későbbi szervezői fázisban csatlakozott az újonnan kibontakozódó közösséghez, de szinte rögtön „főnöki babérokra” tört.

Nagy Péter érdekes részleteket árult el Matkovich SZAVAD-ban művelt orcátlan hatalmi machinációiról, törtető politikai jelleméről: „…fajsúlytalan, állandóan csak én-én és én típusú, mindig dominálni, magát középpontba helyezni akaró, de tényleges értéket teremtő munka végzésére alkalmatlan személyiségnek ismertem meg, akinek minden felvetése arról szólt, hogy hogyan kell eladni magunkat és mivel (pl. pad festés, szemétszedés) lehet ismertté válni, szavazatot szerezni, ami teljesen ellentétes volt azzal az értékrenddel, amit én képviseltem. Ő megszerzésben, én létrehozásban gondolkodtam. (…) számára a pozíció, a hatalom valamiért cél, és nem a munkavégzéshez szükséges jogosultság lehetőségét jelenti. Én értékteremtésben, ő meg hogyan adjam el magamatban gondolkodott. (…) Nem volt olyan beszélgetés, amire ne ő akarta volna rátenni a zárószót, ahol nem az ő dominanciájának kellett volna megjelennie. (…) A többiek pedig, talán mert nő volt és rajta kívül senki nem volt törtető, senki nem hajtott pozícióra, mindig udvariasan végighallgatták és eltűrték a szereplését. Én is. Ez nagy hiba volt részemről (…).”

Egy ügyes választási fogással hirtelen Ilona asszony „felpumpálta a leendő tagságot és hozta magával a barátnőit, a férjét, akiket naivan befogadtunk, majd egy betanított embere az alakuláskor azonnal felállt, hogy ne húzzuk az időt, ő javasolja a Matkovichot elnöknek. (…) Akkor kellett volna, face to face ott mindenki előtt elmondanom a háttérjátékát, hogy csak létrának kívánja használni az embereket, akiken felkapaszkodhat, de nem tettem meg…”

Nagy Péter összegezve úgy látja, a SZAVAD nem az lett, aminek az alapítói szánták, soha nem lett az, amiért elindították, mára meg csak Matkovichot fenntartó, üres névvé vált, amivel igyekszik eladni magát.

 

A BŰNBEN FOGANT ÖSSZEFOGÁS SZERVEZŐDÉSÉNEK KULISSZATITKAI

Nagy Péter az interjúsorozatban kifejti, hogy messzemenően nincs jó véleménnyel az előző vezetésről, de Matkovich éráról sem, így nyilatkozik róluk: „Sajnos a választók többsége a kirakatra szavaz és nem arra, ami mögötte van. Lásd, Matkovich és csapata. Remek kampány, utána pedig nulla teljesítmény. Amit pedig pont ezért nem értek, hogy akkor ezek után miért vár, reménykedik bárki is abban, hogy itt majd valami jó fog történni? Miért hitte, esetleg hiszi még mindig bárki is azt, hogy ezek majd jobbak lesznek? Miért bízik bárki is abban, hogy az a Kiss Zsolt, aki a rábízott MSZP pénztárból irodavezetőként milliókat elsikkasztott (nyilván a bíróság majd ítéletet hoz majd és akkor ténnyé válik a gyanúsítás – a szerk.), most majd alpolgármesterként hűséggel fogja kezelni a város pénzét? Erre mondják, hogy kecskére káposztát? Miért gondolja bárki is azt, hogy nincs oka annak, amiért ez a kiderült disznósága nem zavarja Matkovich Ilonát? Lehetséges, hogy együtt csaltak és a cinkosság hallgatásra, tétlenségre kötelez? Hát nem látják, hogy egy Kiss Zsolttal, egy Ferjancsiccsal, egy Kászonyi/Fehér JOBBIK-kal pont ugyanaz zajlik, folytatódik, mint ami eddig is volt, csak most több színből keverték a galádságot elfedő festéket?”

Az önkormányzati választást megelőzően „egyre egyértelműbbé vált, hogy Matkovich számára a cím, hogy polgármesterjelölt, valamiért nagyon fontos – fejti ki Nagy Péter. Semmi más, pl. hogy mit kellene, lehetne csinálni a városban, mit hogyan lehetne fejleszteni, vagy helyrehozni, részéről ezeken a megbeszéléseken soha szóba sem került, csak hogy kinek mit fog adni, ha segíti őt, hogy ő lehessen a polgármesterjelölt. Persze soha nem a sajátját kínálta fel, hanem mindig közpénzből fizetendő fiktív állásokat, pozíciókat. Azt egyébként konkrétan ki is jelentette, hogy semmi sem érdekli, csak az, hogy a neve mögött ott legyen, hogy polgármesterjelölt, az sem érdekli, ha nem nyer, de ez az, amiből soha nem fog engedni és csakis ő lehet a közös jelölt, mert bárki más is legyen az, akire a választás esik, ő akkor is elindul majd egy megosztó ellenjelöltként (lásd: most éppen ezt teszi Juhász Bélával szemben, pedig neki köszönheti, hogy polgármester lett!). Azt gondolom, már akkor is arra készülhetett, hogy ismétel majd a 2022-es országgyűlési választáson, mint jelölt és ehhez kell neki az a titulus, amivel majd megpróbálhatja eladni magát az országos pártoknál. Most viszont, hogy polgármester lett, már nem indulhat, ezért indítja az Inotayt, amivel szerintem pont ugyanúgy becsapta a sződligeti Juhász Bélát, mint ahogy korábban a SZAVAD kezdetén a többieket.”

Nagy Péter azt állítja, hogy a sződligeti polgármester, a momentumos Juhász Béla bábáskodott egykoron az „összefogás” megszületésén. Juhász Béla sződligeti irodájában egyezett ki a váci Jobbik azzal a Matkovich-csal, akiről korábban egyhangúlag megszavazta a párt helyi alapszervezete, hogy a Matkovich-csal soha, semmilyen körülmények között sem fognak közösséget vállalni, ezzel a két JOBBIK-os „vezér” (Fehér és Kászonyi) elárulta saját tagságát és annak döntését.

Matkovich számára ez az egész „polgármesterség” csak egy véletlenül ölébe hullott valami, mert ő igazából a polgármesteri indulást csak előjátéknak tekintette ehhez a mostani, 2022-es országgyűlési választáshoz. A választások megnyerésével számára véget ért egy játék, az egoja kielégült, de a munkára nem volt felkészülve. „De közben ahhoz, amiért maga az egész választás történik, a város építéséhez, az emberek életének előbbre viteléhez, ez szintén jól látható, hogy ehhez már nem csak nem ért, de erről még értelmes elképzelése, lövése sincs. Akiket meg a párt logók támogatásért cserébe kénytelen volt maga körül, jól fizetett (természetesen közpénzből, azaz a mi pénzünkből) hivatalba tenni, azokat sem a közjó érdekli.”

A VáciVilágban közölt kép leplezetlenül mondja ki a véleményét a jelenlegi városvezetőről

Nagy nem rejti véka alá azt a vélekedését sem, hogy szerinte „súlyos teher a városnak, hogy a Matkovich személyében egy olyan valaki pózol a polgármesteri székben, aki összekeveri a tetteket a szólamokkal és azt hiszi, hogy ha szép, önreklámozó dolgokat írogat pl. házakról, az olyan, mintha azok ettől már a valóságban meg is lennének és a tényleges lakhatás biztosítását helyettesíti az arról való ömlengés. Nagyon szép képet festett az osztrák kisvárosról, de erről más írni, és más azt megcsinálni, nos, az két teljesen különböző dolog. Talán ezt hívják úgy, hogy totális kép- és identitászavar. A városnak abban a székben, amibe most belekerült, nem cikkeket írogató újságíróra, hanem egészséges döntéseket hozni tudó, forrásfakasztó és nem pénzeket a cinkosoknak szétosztogató, vagy a kormánynak visszaküldő polgármesterre van szüksége.”

Inotay Gergely politikai sakktáblán való előretolásával kapcsolatban is kifejti Nagy Péter a kételyeit: „Egy egyszerű tanáremberként most hirtelen képes lett a város irányítására? Mitől és miért lett belőle alpolgármester? Mihez ért, mit tud hozzátenni az életünkhöz, ami ezt indokolja? Mivel bizonyított a korábbi években? Vagy csak a Matkovichnak ebben a törékeny összefogásban kellett egy biztonságot jelentő személy, aki nem fogja hátba támadni? Egy Kászonyi/Fehérnek, egy Kiss Zsoltnak és a Ferjancsicsnak meg csak szüksége volt valakire, akinek a neve, arca mögé bújva magukat másnak, jobbnak, a múltjuk ellenére becsületesnek láttatva tudják majd mutatni, eladni, mint akik ténylegesen ők? De az is lehet, hogy csak a katolikus érzelmű szavazókat kívánták a személyén keresztül megszólítani? (…) azok a hit és egyházi elvek, amelyeket Inotay hitoktatóként oktatott, összeegyeztethetetlen azzal, amit ez a szivárványos koalíciónak kell képviselnie, az országos elvárások miatt. (…) jogos kérdés, hogy Inotay úr számára az a nyilatkozata, amellyel kiállt ezen szexuális devianciák mellett, nem jelentett-e számára meghasonlást?”

 

A CSALÁSSAL MEGNYERT VÁLASZTÁS

És ez a cikksorozat legerősebb állítása:

Kiss Zsolt az Összefogásba csalással használta fel az MSZP logóját, támogatását.

Ajánljuk, hogy olvassák el a teljes okfejtést, mi most csak a leglényegesebb eseményeket emelnénk ki. (A cikkben olvasható, hogy Nagy Péter hányféleképpen igyekezett már 2019-ben jelezni az illetékeseknek, hogy érvénytelen így ez a választás, s milyen indokokkal, manipulációkkal torpedózták meg az indítványait.)

Nagy Péter álláspontja szerint az MSZP logója törvénytelenül került az Összefogás kampánylapjára

Az MSZP alapszabálya szerint, az önkormányzati választásnál a jelöltállítás joga a helyi MSZP alapszervezetet és annak elnökét illeti meg, ebben az országos elnöknek, elnökségnek nincs döntési joga, nincs jelölt-állítási jogosultsága. A helyi MSZP elnöknek, dr. Bóth Jánosnak viszont esze ágában sem volt, hogy Matkovich-, vagy Kiss Zsolt-féle embereket támogasson, mint ahogy a „30 ezüstpénznél” is közölte a Ferjancsiccsal, hogy mellette soha többet nem lehet alpolgármester. Kiss Zsolt jól tudta, hogy a dr. Bóth János vezette MSZP-ben a milliós pártpénzek elsikkasztása miatt soha többet semmilyen képviselőjelölt sem lehet. Ezt Bóth János – már jóval a választást előkészítő tárgyalások megkezdése előtt – közölte is vele, erről határozat is született, az elkövetett sikkasztás miatt pedig menet közben megtörtént a feljelentés is. (A gyanú szerint dr. Bóth János nevét is aláhamisíthatta több pénztári bizonylaton, amely pénzeket az elnök soha nem vett fel, nem is kért).

Az Összefogás tagjairól mindig karcosan fogalmazó és képekben mindig szarkasztikus VáciVilág így látja Kiss Zsolt rendőrségi ügyével kapcsolatos saját magyarázkodását

Kiss Zsoltnak tehát nem volt joga arra, hogy a Matkovichnak a helyi szervezet nevében meghatalmazást adjon, ugyan így, dr. Tóth Bertalannak sem volt jogosultsága ahhoz, hogy a Kiss Zsoltnak ilyen meghatalmazást adjon. Ezzel egyértelműen átlépte az MSZP alapszabályában leírt hatáskörét, amely pedig pontosan leírta, hogy az MSZP elnökének mit lehet és mit nem lehet tennie. Dr. Tóth Bertalan úr tehát egyértelműen átlépte a jog határait. Persze ez lehet, hogy rávonatkozóan is felvethet néhány Btk.-s § kérdést. Az erre vonatkozó törvény így szól: „A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 350. § * (1) Aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés során………. – d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Nagy Péter ezek után felveti a jogos kérdéseket:

  • Vajon mennyire legális ez a maguknak plusz alpolgármesteri székeket és fizetést csináló, a város pénzéből fizetett tanácsadókat maguk közül választó társaság működése?
  • Lehet-e hivatalban maradni úgy, hogy ha azt választási csalással szerezték meg?
  • Lehet-e egyáltalán hiteles ezek után bármi is, amit ezek a magukból csalással képviselőt, polgármestert, alpolgármestert csináló emberek mondanak, vagy csinálnak?
  • De ezek után érthető már az is, hogy Matkovich miért nem szólítja fel sem Kiss Zsoltot, sem Ferjancsics Lászlót a lemondásra, miért adott nekik alpolgármesteri széket és fizetést?
  • A „becsületes” Inotay vajon tudta-e, hogy csalással segítették az alpolgármesteri székbe, vagy csak, mint egy vakot, a feje fölött döntve, belevezették?

1. rész   |   2. rész    |   3/A rész    |   3/B rész    |   3/C rész    |    4. rész