AZ OMBUDSMAN ELŐTT IS ELBUKOTT A VÁROSHÁZA, HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNIE A SZÁJZÁR-RENDELETÉT

A választások utáni szinte legelső döntésként a Matkovich Ilona vezette Összefogás megmutatta, hogy mekkora különbség várható a negédes választási ígéreteik és a majdani lakosságellenes kormányzásuk között. A polgármester kiadta 2019 decemberében az 1/2019. (XII. 12.) normatív utasítását, a későbbiekben szájzár-rendeletként elhíresültet, melyet minden elkötelezett demokrata elítélt – politikai oldaltól függetlenül. A választási győzelmüktől megittasult társaság úgy képzelte, hogy bármilyen törvényességi túlkapást elkövethet. A napokban megkapták az ombudsmani piros lapot, hatályon kívül kell helyezni a szájzár-rendeletet, valamint ha valakit bármilyen munkajogi hátrány ért, azt kompenzálniuk kell.

A VácUp-videóink mindegyik közszereplője felszólalt ellene, maga a VácOnline rengeteget írt arról, hogy milyen botrányos ez a rendelet, valamint a váci közösségi oldalak egyik legfontosabb visszatérő témája volt ez a sokakat érintő, szabadságjogokat korlátozó intézkedés. (Képviselői és városi oldalakon nem, mert kitiltottak minden váci polgárt, aki ezt firtatta.)

Ami a választás után az országos sajtó legnagyobb váci botrányává is tette az esetet, az nem más,  mint az, hogy a győztesek nem a legfőbb kampányígéreteik megvalósítása felé fordultak elsőként – így nem az óvodások helyzetének javítása, a takarékos működés vagy a közterületek tisztasága került a tevékenységük homlokterébe –, hanem hogy kijelöljék azt a legszélesebb kört, ahol el tudják hallgattatni a váci embereket.

A polgármester számára az volt a legfontosabb ügy Vácon, hogy az önkormányzati cégek alkalmazottait, vezetőit, megbízottjait és alvállalkozóit elhallgattassa.

Ez annál is szégyenteljesebb, mert Matkovich Ilona polgármesterré választása előtt évekig volt a Magyar Narancs újságírója, ahol hétről hétre ostorozták a kormányt a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának vélt korlátozása miatt. Kampánya másról sem szólt, mint a Fidesz-KDNP kormány „elnyomásával” szembeni szabadság hangsúlyozása. (Vádold meg ellenfeledet azzal, amit te teszel/tennél, ez egy régi marxista hagyomány!)

Dr. Manninger Péter (FIDESZ–KDNP) eleinte képviselői eszközökkel igyekezett e rendelet visszavonására bírni az Összefogás-túlsúlyú képviselő-testületet, de miután ügyét folyamatosan lesöpörték, a jogsértések kivizsgálására szakosodott országos biztoshoz fordult, ombudsmani állásfoglalást kért, amelynek eredménye a napokban érkezett meg, mindenki számára itt érhető el.

– Megkérdeztük dr. Manninger Péter képviselő urat, mint a kivizsgálás elindítóját, hogy erre számított-e és elégedett-e az ombudsmani értékeléssel?

Városi képviselőként erre számítottam, így hát örülök az eredménynek. Személy szerint bőven kaptam kritikát ennek az ügynek az elindításakor, főként miután az ombudsmani állásfoglalás-kérés kapcsán sajtótájékoztatót is tartottam. (Persze a városháza részéről akkor sem szakmai kritikák voltak, hanem csak méltatlan személyeskedések.) Biztosak voltunk benne, hogy a végén nekünk lesz igazunk, amelyet most  ez az ombudsmani állásfoglalás alá is támaszt. Büszke nem vagyok, de tényleg örülök annak, hogy jogérzékem pontosan jelezte, hogy ez a rendelet nincs rendben és ezer sebből vérzik.

– Kérem, idézze fel olvasóinknak a szájzár-rendelet megjelenése körüli körülményeket!

– Ez volt a polgármester asszony első jegyzett utasítása. Ez rögtön egy olyan rendelet volt, aminek a szövegét mi, ellenzékiek azonnal kifogásoltuk, mégpedig azért, mert meggyőződésünk volt, hogy ez túlmutat azon a szándékon, amit ő megcélozni kívánt.

Elfogadható lett volna az, ami cégszabályzatokban is szerepel, hogy a cég dolgozói, vezetői nem tehetnek a cégre nézve káros nyilatkozatokat, sem lejárató, sem pedig gazdasági érdekeiket sértő megjegyzéseket.

Jó szándékkal jeleztük a polgármester asszony felé, hogy ez az utasítás túlmutat ezen a jogos elváráson, ráadásul kiterjeszti azt az önkormányzattal kapcsolatban álló cégek vezetőire és összes dolgozójára is, alkalmas visszaélésre, politikai boszorkányüldözésre.

Egy másik problémát is láttunk még, nevezetesen azt, hogy összemosódik ebben az utasításban a polgármesteri hivatal munkáltatói funkciója és a köz szolgálatában álló hivatali kompetenciája. Kértük, hogy esetleg fogalmazzák át, vagy helyezzék hatályon kívül, de Vácon ez a vezetés az ellenzéki hangokat meg se hallja, túlsúlyával elhallgattatja. Mi továbbra sem értettünk egyet, és a kompromisszum-keresésnek sem lett eredménye, ezért sajtónyilvánosságot adtunk az ügynek, és azzal egy időben az ombudsmanhoz is benyújtottuk az aggályainkat. Erre most érkezett meg a válasz.

Az ombudsman alapos vizsgálatot végzett, kikérte a kormánybiztos és a kormányhivatal véleményét, illetve a polgármester asszony, és a polgármesteri hivatal megfelelő osztályainak az állásfoglalását is. Ezeknek az összességét elemezve hozta meg a döntését, amelyben ő is aggályosnak tartja a rendeletet a szabad véleménynyilvánítás, vagy annak korlátozása tekintetében. Megfogalmazza, hogy a törvény adta kereteken túlmutat ez az utasítás.

Az önkormányzatra nézve a szabatos jogi nyelven megfogalmazott ombudsmani törvényességi kifogások summája talán az alábbi részlet, amely egyértelműen felszólítja a városházát, hogy vonja vissza ezt a rendeletét:

„Intézkedésem

A jelentésben feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése, illetve azok bekövetkezésének jövőbeni megelőzése érdekében az Ajbt. 37. §-a alapján felkérem Vác Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a jelentésemben megfogalmazottak szerint

1) az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő társaságok ügyvezető igazgatói tekintetében kiadott 1/2019. (XII. 12.) normatív tartalmú utasítást helyezze hatályon kívül;

2) tekintse át az 1/2019. (XII. 12.) normatív tartalmú utasítás hatályosulását, és ha megállapítható, hogy annak alkalmazása nyomán bármilyen munkajogi joghátrány érte a munkavállalókat, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak kompenzálására.”

Ez már a sokadik törvénysértése a városházának, következő cikkünk sorra veszi ezeket.

A városházi Jusztícia rég látott ennyi igazságtalanságot