NEM TÉRKÉP E TÁJ – A TURUL-NEMZETSÉG NYOMÁBAN VÁCON

A képen legelöl a hunok hatalmas eurázsiai királyának, Attilának a szobra látható. A várfalon a Turul-nemzetség egyik szentéletű sarjának szobra áll, I. Géza királyé, aki maga is éppen Attilától származtatta a családja, az Árpád-ház eredetét. Mögötte a napfényben szikrázó fehérben pompázik az egykori ferences templom és kolostor (a mai, méltóképpen elnevezett Kilátó), amely arra a helyre épült, ahol egykor Gézának és testvérének, a későbbi Szent László királynak egy szarvas jelent meg, amelynek agancsán gyertyák világítottak, amit isteni jelnek tekintettek, ezért is építtették ide Vác első templomát, a Boldogasszony székesegyházat… Csodás égi jelek történtek e helyen, amelyet az ezer esztendő alatt még további dicső történelmi események követtek. Tehát nem kisebb megrendültséggel lehet itt megállni, szólni, mint egykoron: „Oldd le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz.”

Az Árpádok hitték, hogy Attila ősük e családnak – Magyarország első jelentős Attila emlékműve Vácon található. Cser Károly szobrászművész (1880-1965) Attila király lovas szobrának rekonstrukciója Mihály Gábor (1942) Munkácsy-díjas és Kossuth–díjas szobrászművész alkotása.

Ősi János, több Szent László regény írója, a Boronkay György Műszaki Szakgimnázium történelem szakos tanára így vall a Magyar Nemzet egyik cikkében e hely felemelő történetéről:

„Amikor 1074 márciusában Géza és testvére, László egyesült serege Vácnál készült megküzdeni unokatestvérük, a népszerűtlen Salamon hadával, Lászlónak látomása volt. (Szent László valamint Vác kapcsolatáról a 14. századi Képes krónikából értesülhetünk, bár valószínű, hogy a történet sokkal régebbi, Árpád-kori krónikára vezethető vissza, amely azonban nem maradt fenn.)

László látomása: Isten angyala a mennyből leereszkedve koronát helyezett Géza fejére (Képes Krónika) és I. Géza király ábrázolása a Szent Koronán

László e látomásban azt kapta meg, hogy Isten angyala a mennyből leereszkedve koronát helyezett Géza fejére. A jelenetet rajta kívül más nem látta, még Géza sem, de megfogadta, hogy ha úgy lesz, ahogyan testvére állítja, és legyőzik Salamont, templomot emel Szűz Mária tiszteletére a látomás helyén.

Hétkápolna – Országos búcsújáró-hely légi fotón – Fotó: Wikipedia

A kutatók egy része szerint ez a csoda a Gombás-pataktól délre történhetett. Ezen a helyszínen, gyönyörű természetvédelmi területen áll ma a váci Hétkápolna.

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona.”  (Jel 12,1) – Vác város első ismert Szűz Máriás pecsétje 1689-ből és a jelenlegi hivatalos városi címer
Püspök-Vác és jobbra a Káptalan-Vác címere a váci Szentháromság-szobron

A Képes Krónika szerint a környéket történetünk idején sűrű erdőség borította, és egyetlen remete, Wach (Boldog Vácz remete) lakta.

Boldog Vácz remete szobrát egy helyi művész, Kapás Sándor alkotta meg, amit 1908-ban avattak fel, majd megújult 1994-ben – Jobbra fent: Géza és László az agancsain gyertyákat viselő szarvassal (Képes Krónika)

Mégsem itt lett a Szűz Mária tiszteletére emelt templom helye, ugyanis később, amikor Gézát már királlyá koronázták, és a csatát követően öccsével visszatért a helyszínre, hogy a templom helyét kijelöljék, szarvas jelent meg nekik, agancsán gyertyák világítottak. Az állat az erdőbe vetette magát, a testvérpár üldözőbe vette, és úgy fél kilométerrel odébb, a mai ferences kolostor helyén pillantották meg újra. Ezt megint csak isteni jelnek tekintették, ezért itt épült fel a Boldogasszony temploma, az egykori váci székesegyház.

A millennium alkalmából 2000 szeptemberében helyezték el a városalapító királyként is ismert I. Géza szobrát a váci vármaradvány fokán, amelyet ifj. Blaskó János készített. – Fotó: Köztérkép/Dr. Pinczés Sándor

Utódát, a jelenlegi váci klasszicista székesegyházat a 18. században emelték, a régi helyén pedig a barátok, a ferences rendi szerzetesek kolostora és temploma áll ma. Hogy az első csoda helyszíne se maradjon templom nélkül, ott kápolna épült Szent Péter apostol tiszteletére. Ez a török korban semmisült meg.

A révátkelőnél lebontott Migazzi-féle gyaloghídról került a püspöki palota elé Szent László szobra – Fotó: Köztérkép/Göröntsér Vera

A Váchoz kapcsolódó két legendán túl tartja magát egy harmadik, helyi lokálpatrióta történet is, hogy Vácon koronázták királlyá Szent Lászlót. Ennek nem nagy a valószínűsége, mivel akkoriban minden uralkodót Fehérváron emeltek trónra, igaz, cáfolni sem lehet.”

Augusztus 15-ét Szent István avatta ünneppé Magyarországon. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. – A Szent Flórián utca és Görgey Artúr utca sarkán található Szent István király egyik váci szobra, amelyről annyit lehet tudni, hogy 1937-ben Koren István állíttatta.
Nagyboldogasszony ünnepét (augusztus 15.) Szent István avatta ünneppé Magyarországon, ami megalapozta a későbbiekben a Regnum Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. – Szentesy Hiesz Géza Szent István szobrát 1939. október 14-én avatták Vácon – Fotó: Wikipedia

Kiemelt kép: Lázár Robert felvétele