KISS ZSOLTNAK MEGSZŰNHET A MANDÁTUMA MÉLTATLANSÁG MIATT

Még egy 2011-es, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint méltatlanná válik az a képviselő a posztjára, aki nem teljesíti az állam felé köztartozási kötelezettségét. Ez történhet Kiss Zsolt Jánossal, akiről a NAV értesítette a váci önkormányzatot, hogy az alpolgármester 2021. április 10-én törlésre került a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Kiss Zsoltnak már az előző ciklusokban is meggyűlt a baja ezzel a törvénnyel, de valahogy mindig rendezte határidőre a köztartozását. Hamarosan várható annak a nyomozásnak az eredménye is, amiben  pártpénz sikkasztási ügy érintettje lehet az Összefogás alpolgármestere. Februárban megírtuk azt is, hogy Kiss Zsolt rokonsága is csatlakozott Matkovichékhoz a tartós NAV-tartozási listán. Sajnos már természetes, hogy az Összefogásra nézve kínos ügyekről,  így erről sem számolt be a polgármester a szerdai összefoglalójában. 

Egy 2021. év májusi 1/65-2/2021. sz. előterjesztés tárgya volt az a tájékoztató, amely ismertette, hogy

Kiss Zsoltot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Nyilvántartási Osztály 9.  törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisából.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

E törvény megsértésének következménye az lesz, hogy amennyiben az adózó képviselő nem teljesíti a kötelességét, akkor egy méltatlansági eljárást kell indítani ellene. Ezek után a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget.

Várjuk a fejleményeket, vajon Kiss Zsolt mutat-e adózási hajlandóságot annak érdekében, hogy a posztján maradhasson?