FERJANCSICS LÁSZLÓ ÚJABB, RAJTAKAPOTT MELLÉBESZÉLÉSE, EZÚTTAL A DAMJANICH TÉRI PARKOLÓKRÓL

Ferjancsics László Fehér Zsolttal és Kiss Zsolttal még április 4-én kiálltak a most már elmaradhatatlannak tűnő Összefogás-tábla mögé, hogy az ismert, szerénytelenség nélküli önfényezés keretében beszámoljanak arról, hogy hamarosan a Damjanich téren 8 parkolóval többet vehetnek igénybe az ott lakók. A nyolc darab térköves, szegélyekkel övezett parkolóhely 3 millió forint értékben készül el. Hihetnénk, hogy saját eredményük e parkoló, de ahogy már nem egyszer megtörtént egyes váci utak, vagy kerékpárút-szakaszok átadása esetén, nem sok közük volt e beruházáshoz sem. Úgy tűnik, ebben az esetben is ez történt!

Ferjancsicsék elhallgatták azt a nem elhanyagolható tényt, hogy ezúttal sem önkormányzati beruházásról volt szó, hanem civil pénzből készülnek ezek a parkolók.

Örvendetes tény, hogy a Széchenyi utca 25. sz. (3299 hrsz.) ingatlanon (Staféta ház) tetőtér-beépítés keretében 4 db lakás épült egy magánvállalkozásban. Ezek számára kötelező volt parkolók kiépítése is, nyilván a vállalkozó terhére. Egy 2019-es határozat szerint a parkolók helye is itt lett volna: „Vác, dr. Csányi 1. krt. (2763/2) helyrajzi számon kerüljön kialakításra a szükséges számú várakozóhely kérelmező költségére szürke térkő burkolattal történő kialakítással. Amennyiben ezen a helyszínen nem lehetséges úgy a Bizottság engedélyezi, hogy a Galcsek utca — Szilassy utca kereszteződésétől és a Galcsek utca 10-12. sz. ingatlan bejáratától a Széchenyi utca irányába 3-3 db várakozóhely kerüljön kialakításra.”

Ezt a 2/2019. (1.15.) sz. VKB határozatot 2021. márciusi 23-án nagy rendkívüliséggel Matkovich Ilona visszavonta és egyúttal engedélyezte 7 db autós várakozóhely kiépítését a Damjanich téren. E határozat része volt az is, hogy az építési engedély beszerzése, illetve a bejelentési kötelezettség teljesítése is az építtető kötelessége lesz.

Ha eddig egy telken belül nem volt megoldható a parkolóhelyek biztosítása, akkor egy régi, váci rendelet 500 m-ben határozta meg azt a legnagyobb távolságot, amennyire el lehet vinni egy parkolót. Ezt a rendeletet – szintén márciusban, elsőséggel – 1000 m-re módosította a városvezető.

Összehangolt, Matkovich Ilona egyszemélyi döntései nyomán tehát Ferjancsicsék kiállhattak a városházi sajtójuk rivaldafényébe, belehazudhatták ezután számos Facebook-oldalon, az ESTV-n, a Váci Napló hasábjain az emberek arcába azt a hírt, hogy épül-szépül ez a város, természetesen az Összefogás kegyes jóvoltából.

Ki kell mondanunk, ezúttal is a mindenkit lehazugozó Ferjancsics az, aki évek óta elképesztő rafináltsággal, „trükkök százaival” vezeti meg rendszeresen a választóit.

Nézzük a részleteket:

  • Nagy óvatossággal Ferjancsics nem beszél arról, hogy kinek a pénze az a 3 milliós beruházás, mindenütt csak a sejtetés ment, hogy nem lehet másé e lakosságbarát intézkedés, mint az Összefogásé.
  • Hátba döfte csöndesen Jess Kinga képviselőtársát, akinek körzetéből, – a súlyosan parkolóhiányos belvárosból – kihúzta a 7 parkolót (szerinte 8, de kiszámolja), az egykori otthona elé.
  • Az 500-ról 1000 méterre kiterjesztett távolság a Matkovichtól igazán nem messze álló ingatlan-lobbinak kedvez, nem a város valós érdekeit szolgálja. (Az elv a következő: vegyél meg a belvárosban egy lepukkant ingatlant, eddig ott nem tudtál négylakásos társasházat építeni, mert 500 m-en belül úgysem volt hely a parkolókialakításra, most egy kilométerre kitolta ezt a határt Matkovich Ilona egyszemélyben.)
  • Mennyire életszerűtlen a kb. 8-900 méterre lévő parkolóba elgyalogolni naponta minimum kétszer, bevásárló szatyrokat cipelni, gyermekkocsit letolni stb. és nem az először kijelölt, az ingatlan közelében lévő Galcsek utcai — Szilassy utcai parkolókat kialakítani.
  • Matkovich Ilona, a váci zöldfelületek megnövelésével kampányoló, liberális politikus polgármesterként már mint az ingatlan-lobbi elkötelezettje, immár Vác zöld felületeinek csökkentését fogja végrehajtani a parkolóépítések miatt.
  • Ferjancsicsnak és az ott megjelent képviselőtársainak minden megnyilvánulása politikai haszonlesés volt, az Összefogás tábla mögé állás egy olyan beruházás bejelentésére, amelyhez nincs közük, önmagában vérlázító –, de a politikai körítése még inkább az! Fehér Zsoltnak alkalma nyílt elmondania: „Összefogás Vácért bizalmat kapó képviselői már a választási kampányukban ígéretet tettek arra, hogy a városrészben élők jogos igényét a parkolószám növelésére – a lehetőségekhez képest teljesítik.” Ferjancsics pedig megtalálta újra a személyeskedés lehetőséget, hogy visszarúgjon az előző vezetésbe: „Az előző ciklusban is javasoltam ugyanezen helyre parkolók építését, de a fideszes többség simán leszavazta. Alsóváros ezen részén 0 parkolóhelyet építettek.” (Ami persze vagy így volt, vagy nem…)
  • Tudomásunk szerint az Összefogásból egyetlen képviselő sem fejezte ki neheztelését e rosszízű ügyeskedés miatt. AMI SZÉGYEN!

***

***