VÁCI VILÁG – FERJANCSICS KETTŐS ÉLETE: 30 EZÜSTPÉNZ VAGY 30 MILLIÓ? 2. RÉSZ

Pénteken a Váci Világ folytatta Ferjancsics László, Vácon jelenleg még alpolgármesteri posztot betöltő, mára már sok-sok pártot és politikai csoportot megjárt váci közszereplő kettős egyéniségét megvilágító véleménycikk-sorozatát. A Váci Világ hozzájárulásával az alábbiakban közöljük a megkezdett írás folytatását is.

A múlt héten láthattuk Ferjancsicsot önkormányzati sajtótájékoztatón szerepelni, mintha neki az égvilágon semmi köze nem lenne a korabeli korrupció előkészületében tevékenykedő Velencei-tavi közpénzvadász tárgyalóhoz. Ez bizonyára a „Vácért dobog a szívem” című szerep. Másik egyénisége pedig megfenyegette az egyik őt gyakran bíráló képviselőt, hogy fotózzák a háza előtt parkoló autókat és az őt látogató embereket. Úgy látszik, csekély képességei révén még mindig nem tud eljutni odáig, hogy felfogja, most róla van szó, nem másról, valamint nem az 1950-es években élünk, hanem 2021-et írunk.

Vonatkoztassunk el attól is, hogy Ferjancsics egy botcsinálta James Bond szerepében nem tud elszakadni a „kutatom, lefényképezem, hangfelvételem van” (másnak is, csak az róla) stílustól, abba se merüljünk igazán bele, hogy valakiről engedélye nélkül fotót készíteni bűncselekmény, szánalmas próbálkozása a megfélemlítésre pedig itt csak olaj a tűzre, pusztán arra lennénk kíváncsiak, mit gondol ez a szerencsétlen figura, jelen helyzetében mennyiben segít ez rajta?

A kérdés ugyanis maradt, és válasz egyelőre semmi: mi van a Velencei-tavi nyaralójában készült hangfelvételen? Persze már mindenki sejti, de nézzük meg, hogy is jutottunk el idáig, ígéretünkhöz híven részletesebb tájékoztatást adunk.

Tehát az ügy 2005 februárjában indult. A szóban forgó önkormányzati terület 2004. évi sikertelen pályázata után, egy éven belül az önkormányzat meghirdethette a területet pályázat nélkül is, ezért 2005. év elején a vevő, miután a lehetőségre a figyelmét felhívták, kérelmet irt a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság részére, és befizetett 2.250.000 Ft. előleget szándéka komolyságának demonstrálása végett.

A lényeges itt az „előleg” megnevezés, mely a polgári jog szerint sikertelenség esetén visszajár. A Gazdasági Bizottság a kérést megtárgyalta, elfogadta, erről a vevőt 2005. március 8-án értesítette, egyben közölte, hogy az összeget foglalónak tekinti. Ez véleményünk szerint jogilag kétséges, mert a vevő nem ezzel a szándékkal adta át, így foglalónak nem tekinthető. A vevő a birtokunkban lévő nyilatkozatában azt is jelzi, hogy ebben az időszakban többször tárgyalt Ferjancsics László alpolgármesterrel.

A vevő el is kezdte a közútkezelőnél az elvi engedély kiállításához szükséges munkát, és ekkor derült ki, hogy nincs közvetlen rácsatlakozás a 2/A. útra, mert egy pár méteres sáv még magántulajdonban van. Ez senki részéről nem volt szándékos, egyszerűen az önkormányzat építési szakembereinek a figyelmét elkerülte. De a problémát az önkormányzatnak kellett megoldani, hiszen a vevő közvetlen csatlakozási lehetőséggel kívánta a területet megvenni, és erre is fizette be az előleget. Az ügy intézése Ferjancsics László által meg is kezdődött, a vevő többször volt tárgyalni Vácott, mindig valamely hozzátartozója jelenlétében. Valószínűleg a vevő, a családtagok, és Ferjancsics László részéről kialakult itt egy közvetlenebb kapcsolat, ami Ferjancsicsnak a későbbiek folyamán fellelhető óvatlanságát megmagyarázza.

Időközben a közútkezelő az engedélyt megadta, a vevő többször érdeklődött az útkapcsolat rendeződésének ügyében, érdemi választ azonban nem kapott. Ekkor már 2005 júliusa volt, a vevő egyre türelmetlenebbé vált, veszni látta pénzét, ráadásul a fejlesztés utáni területre vevője is volt, ezért úgy döntött, biztosítékot akar magának. Ekkor került sor arra a Velencei-tavi beszélgetésre, melyre első cikkünkben a vevő nyilatkozatának idézésével utaltunk.

Itt rögzítésre is került az a vételáron felüli követelés, ami biztos nem először hangzott el a felek között, és Ferjancsics László részletesen elő is adja, ezért mit vállal.

Lehet, hogy a hangulatot az időközben előkerült alkohol is oldotta.

Ezek után hosszú hónapokig nem történt semmi, majd a vevő sürgető levelére 2005. október 18-án a Vagyonhasznosítási Osztály arról tájékoztatta őt, hogy az adásvételi szerződés az ő hibájából nem jött létre, és a befizetett pénz visszaigénylésére sem jogosult. Itt elindult egy jogi vita az Önkormányzat és a vevő között, melyben nyilvánvalóan mindkét félnek volt igazsága (ezt a vevő is elismeri), azonban eldöntése csak bírósági úton lett volna lehetséges. Időközben az önkormányzat a területet másnak értékesítette.

A vevő ekkor már azt is sérelmezte birtokunkban lévő nyilatkozata szerint, hogy Ferjancsics László alpolgármester már válaszra sem méltatta, és ez a kapcsolat megromlás magyarázhatja az ez után történt eseményeket is.

A történetet most ott fejezzük be, hogy a sikertelen egyeztetések után a vevő követelte, hogy a 2.250.000.-Ft. befizetett előleget, és a tervezésekre számlával igazoltan ráköltött 2.350.000.-Ft. költséget az önkormányzat részére fizesse ki, mely elöl az önkormányzat jogosan elzárkózott, hiszen erre kizárólag bírósági ítélet alapján lett volna jogalapja. Tehát adott volt egy látszólag feloldhatatlan helyzet.

A két fél eltérő stratégiát választott. Ferjancsics László azt, hogy elzárkózik a kellemetlen ügy elől, hallgat, mintha semmi köze nem lett volna hozzá (mint ahogy most is próbálja), a vevő pedig becsapva érezve magát ment a saját igazsága (és persze pénze) után, és más eszközöket is igénybe kívánt venni. A tét tehát egy közel 5 millió Ft-os összeg volt.

Következő cikkünkben kitérünk az ez után történtekre.

De időközben természetesen várjuk Ferjancsics László bejelentett sajtótájékoztatóját, ahol megerősíti az általunk elmondottakat (tényekkel nem tud vitatkozni), elnézést kér a választóktól, és bejelenti teljes visszavonulását a közélettől.

Amennyiben továbbra sem kapunk választ arra saját magától, a mindig mindenkit a múltjával kritizáló „adatgazdától”, hogy mit tartalmaz a Velencei-tavi hangfelvétel, illetve a Matkovich Ilona sem gondolja, hogy érdemben reagálnia kellene bizalmasának ügyére, hamarosan más formában is tájékoztatni fogjuk a város lakosságát a történtekről.

Nem javasoljuk, hogy polgármester asszony most a „ha bűncselekményről van tudomása, tegyen feljelentést” kommunikációs panelt használja, mert mint városvezetőt semmi nem mentesíti attól az erkölcsi kötelességétől, hogy „Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani” (Kósáné Kovács Magda – MSZP), és ezt munkatársaitól is meg kell követelnie. Ha nem így gondolja, az elég nagy baj!.

Többen felhívták a figyelmünket arra, hogy bár az interneten sokan megosztották cikkünket, de a túlnyomó többség ehhez nem mer nyíltan hozzászólni, mert fél. Kérjük, értsék meg, egyrészt Ferjancsics politikai pályafutásának vége, ez most a kíméletlen igazság napvilágra kerülésének időszaka, másrészt az önmaga által felépített, megfélemlítésre alapított imázs semmi más, mint egy felfújt léggömb, ami éppen most pukkad ki.

Kérjük, bátran mondják el véleményüket, és ha ez miatt önök közül bárkit egzisztenciális fenyegetés ér, vagy ilyenről tudomásuk van, értesítsék szerkesztőségünket. Minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket.

(Harminc esztendővel a rendszerváltás után immár igazán életre kelhet az emberek zsigereiben is az az alapélmény, hogy demokrataként senkinek sincs oka bárkitől, bármitől félnie ebben a hazában – a szerk.)

Bár időközben eltelt 15 év, felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét arra is, hogy Ferjancsics László magatartása ez idő alatt semmiben nem változott, ezt tökéletesen láttuk az elmúlt másfél év munkájából. Hatalmi pozícióba kerülve azonnal igyekszik uralkodni az önkormányzat, annak dolgozói felett, és döntési helyzetbe kerülni a városi vagyon tekintetében. A munkaköröket tehetségtelen, de hozzá hű emberekkel tölti be, elvárva tőlük a feltétlen lojalitást. A politikai ellenfelek, és az őt kritizálók megfélemlítésének kísérlete (lejárató médiák, múltbéli hibák emlegetése, hangfelvételekre való hivatkozás, egzisztenciális sakkban tartás stb.) ma a váci önkormányzati tevékenységének mindennapos része.

A közpénz iránt való rajongása pedig már legendás.

Politikai beállítottságtól független ennek a személynek semmi keresnivalója sincs a közéletben. Tekintettel arra, hogy bármelyik előző polgármesternél Matkovich Ilona ebben a tekintetben védtelenebb, a Váci Világ saját véleményét a polgármester alkalmatlanságáról fenntartva elismeri, hogy az a teher, amit Ferjancsics jelenléte jelent számára, biztos rontja egyébként sem könnyű helyzetét. A változtatás neki is érdeke, de ez nem a mi dolgunk.

Folytatjuk – zárja e részt a Váci Világ.