ELMARASZTALTA A KÚRIA MATKOVICHÉKAT, TÖRVÉNYSÉRTŐ RENDELETET HOZTAK 

Habár az önkormányzati választás kampányában szinte mást sem lehetett hallani Matkovichtól és csapatától, minthogy majd ők garantálják az önkormányzat törvényes működését az akkori vezetéssel ellentétben, a valóság mégis egészen máshogy fest. Az elmúlt másfél évben szinte gyűjtötték a törvénysértéseket, most legutóbb pedig a Kúria marasztalta el a városvezetést.

Kúria megállapította, hogy a váci önkormányzat törvénysértő rendeletet hozott, így azt azonnali hatállyal törölni kell, jogorvoslatnak helye nincs. Matkovichék a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről rendelkeztek, kijelentve többek között azt is, hogy szabályellenes, ha valaki nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán, valamint az ingatlana telekhatárától az úttestig terjedő közterületen telepített fás szárú növény (a fák kivételével) magassága az útkereszteződésektől, illetve a gyalogátkelőhelyektől számított 7 méteren belül ne haladja meg a 80 centiméteres magasságot.

A városvezetés arra hivatkozott, hogy mindezt a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében hozták, csak azt felejtették el, hogy ez a közlekedési hatóság intézkedési körébe tartozik, nem az önkormányzatéba. Olyannyira, hogy a rendeletalkotással Matkovichék túl is léptek az önkormányzat hatáskörén. A Kúria határozatából kiderül: az önkormányzat a helyi közügyek körében egy-egy, tipikusan önkormányzati léptékű feladat vagy közszolgáltatás ellátása esetében alkothat rendeletet, de a biztonságos közlekedés nem ilyen – hiszen az országosan, minden településen egyformán biztosítandó.

Nem most fordul elő először, hogy Matkovichék egyesre vizsgáznak jog- és törvényismeretből, holott igencsak fontos lenne, hogy értsék, mire van felhatalmazásuk és mire nincsen, főként, hogy a törvényes működés volt az egyik leghangsúlyosabb szlogenük a másfél évvel ezelőtti kampány során. Adódik a kérdés: a magyar jogszabályokkal nincsenek ennyire tisztában, vagy ennyire sokat gondolnak magukról, hogy pöffeszkedve rátenyerelhetnek bármire, ami nekik éppen megtetszik – nem figyelve arra sem, hogy az esetleg a váciakra ró plusz terheket?

És hát nem ez az első látványos törvénysértés a váci városházán:

Ilyen sok, és ilyen súlyos törvénysértés már önmagában is jelentősen megkérdőjelezi a jelenlegi baloldali városvezetés alkalmasságát.