NEM TÉRKÉP E TÁJ – 260 ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT A SZÉKESEGYHÁZ ÉPÍTÉSE

Csaknem ezer éves városunkban szinte minden hónapra, minden hétre, sőt minden napra jut valamilyen évforduló az épített örökségünk kapcsán vagy épp (város)történelmi jelentőségű eseményekre emlékezvén.

Például az idei év kapcsán mindenképp meg kell említeni, hogy 260 esztendővel ezelőtt kezdődött a Nagyboldogasszony-székesegyház (közkeletűbb nevén a dóm) építése.

Vác-Alsóvárosi egyházközség plébániatemploma, Magyarország egyik legnagyobb katedrálisa Vác város főterén. 1761 és 1777 között épült klasszicista és késő barokk stílusban. – Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

A Váci egyházmegye széktemploma, a Vác alsó- és felsővárosi egyházközség plébániatemploma, Magyarország egyik legnagyobb katedrálisa 1761 és 1777 között épült klasszicista és késő barokk stílusban. Tervezője Isidore Canevale.

Eszterházy Károly és Migazzi Kristóf püspökök szobrai – Fotó: Wikipedia és Magosi Márk

A székesegyház tervezéséről Eszterházy Károly püspök döntött. Vác ekkor kétpólusú város volt, egymástól palánkkal elválasztott területen magyarok és németek laktak. Eszterházy a két városrész határán álló palánkot elbontatta, és itt alakította ki a Konstantin teret, a dóm későbbi helyét, mely ez időben jóval beépítetlenebb volt, mint manapság.

Az osztrák Franz Anton Pilgramnak adott megbízást a tervezésre, mely tervben díszes, késő barokk, kéttornyú templom állt, ami a római Szent Péter-bazilikához hasonlóan oszlopos kőkolonnáddal csatlakozott volna a téren álló egyházi intézményekhez, a papneveldéhez és a püspöki palotához, amelyek szintén ebben az időben épültek.

Nagyboldogasszony-székesegyház és Migazzi Kristóf püspök szobra – Fotó: Ribáry Zoltán

Később Eszterházyt Egerbe hívták püspöknek, az új váci püspök pedig Migazzi Kristóf lett, akinek kevésbé tetszettek Pilgram tervei. Az építkezés azonban már megkezdődött az alapok lerakásával, ezért a püspök az olasz–francia–osztrák építészt, Isidore Canevalét kérte fel, hogy az 1761-ben lerakott alapokra tervezzen egy, az eredetinél jóval olcsóbb székesegyházat.

Nagyboldogasszony-székesegyház egyik reliefje – Fotó: Magosi Márk

Canevale a korabeli francia „forradalmi építészetnek” megfelelően képzelte el az épületet. A művezető Oswald Gáspár piarista szerzetes volt, aki a kecskeméti nagytemplom tervezője is egyben. Az építkezés a jó anyagi háttér miatt gond nélkül és gyorsan folyt, így 1772-ben  felszentelték. A belső berendezések 1777-ben készültek el.

A város ünnepélyes egyházi főterén, a Konsantin téren áll a monumentális székesegyház, mely épülettömbjével már messziről felhívja magára a figyelmet. Kelet-nyugat tengelyben épült, kéttornyos főhomlokzata nyugat felé, a Duna irányába néz, amely a városképben elfoglalt igen kedvező pozíciójához jelentősen hozzájárul.

A székesegyház homlokzatán a szentek szoborcsoportja – Fotó: Magosi Márk

Maga az épület a forradalmi építészet talán egyetlen magyarországi példája, mely követőket nem talált. Főleg klasszicista jegyek figyelhetők meg rajta, de a főhomlokzati oszlopcsoport, az ezek fölött lévő szobrok valamint a laterna még a barokk szellemiségét tükrözi.

A székesegyház méreteit tekintve kiemelkedő:

  • külső hossza 72 méter,
  • szélessége 34 méter,
  • a kupola 55 méter magas.
  • A süveg nélküli, kőbábos korláttal záródó tornyok 38 méter magasak.

A homlokzat előtt található, az oszlopokat közrefogó tornyok háromszintesek, melyek közül az elsőn a lépcsőház, a másodikon a harangok, a harmadikon pedig a tűzzománc, három és fél méteres számlapú, fekete alapon aranyozott, római számokkal ellátott, ütős toronyóra foglal helyet. A toronyórát a Rancz Lajos tulajdonában álló Rancz Első Magyar Toronyóragyár Kft. készítette.

A főhomlokzat díszes: hat eltérő ritmusú oszloppár által tartott főpárkányon a székesegyház titulusai olvashatóak.

Fotó: Ribáry Zoltán/VácOnline

A D.O.M. felirat a latin „Deo Optimo Maximo” („a legfőbb istennek szentelve”) rövidítése, melyet a látogatók gyakran a templom püspöki székhely voltára utaló dóm szóként értelmeznek. A feliratsor felett Bechert József váci szobrászmester által alkotott apostolszobrok láthatóak.

Maulbertsch barokk kupolafreskója – Fotó: Wikipedia

A dóm belseje meglepően világos a katolikus templombelsőkhöz viszonyítva, több helyen is felfedezhetjük a forradalmi építészet jegyeit. A tér a kórustól a szentély felé haladva fokozatosan kitágul, majd a szentélynél összeszűkül. Méreteit tekintve 60 méter széles, 28 méter széles, közel 50 méter magas.

A székesegyház oszlopai – Fotó: Magosi Márk

Ribáry Zoltán