MI LESZ A VÁSÁRTÉR SORSA?

Lapunk már beszámolt 2020. november 27-én arról, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság leszavazott egy Ferjancsics-Kiss által erősen szorgalmazott javaslatot, nevezetesen az Alsóvárosban, a volt Vágóhíd területének a Helyi Építési szabályzatban (HÉSZ) való átminősítését. A Bizottság azért szavazta akkor le a javaslatot, mert e területen egy olyan gigaberuházás történne, mely 3000 új lakó beköltözését jelentené abba a körzetbe, ahol az infrastruktúra, a parkolási lehetőségek, a közlekedés áteresztő képessége már most sem megfelelő, csúcsidőben csak hosszas várakozás után lehet átjutni.

A bizottsági határozat kimondja, hogy nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a befektető által készített Magyar utca – Rádi út – Vásár utca – Damjanich utca által határolt területre vonatkozó telepítési tanulmányt és beépítési tervet fogadja be, még módosításokkal együtt sem. A határozat szerint nem módosul ez a terület, Lk-19 övezeti besorolású marad.

A 2020. november 26-án, polgármesteri különleges jogrend és rendkívüli előterjesztés alapján meghozott polgármesteri határozat viszont kimondja, hogy hozzájárul a Vác Piac Kft-vel (többségében önkormányzati tulajdonú cég) kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a Vác belterület, 4257 hrsz-ú, Vásártér terület vonatkozásában 2020. december 31. napjával, és az ingatlant a Gazdasági Hivatal kezelésébe adja. Továbbá kimondja a határozat, hogy a használat célja az értékesítési lehetőség biztosítása kistermelők, őstermelők számára, mint önkormányzati közfeladat ellátása.

Forrás: nyilvánosan elérhető bizottsági jegyzőkönyv

A Vác Piac Kft-nek 2021 végéig volt érvényes szerződése ugyanerre a feladatra.

Amennyiben a jelenlegi városvezetésnek továbbra is az a célja, hogy ide lakópark épüljön, akkor ez az óriási terület a sokszorosát fogja érni hamarosan és a környező ingatlanok is felértékelődnek.

Lapunk kiemelt figyelemmel követi ennek a nagyon értékes, zöld területnek a további sorsát.