AZ EGYHÁZZAL HAJTATNÁ VÉGRE SAJÁT VÁLASZTÁSI ÍGÉRETÉT MATKOVICH

Az Összefogás frontembere, Matkovich Ilona – bár megígérte a kampányban, hogy helyrehozza a Március 15. teret elcsúfító pengefalat, de közben rájött, hogy többek között ezt sem tudja megvalósítani, ezért inkább megfenyegette az egyházat, hogy az azonnal csináltassa meg, van rá 45 napja, máskülönben 1 millió forinttal megbírságolja a Betegápoló Irgalmas Rendet.

A szivárványkoalíció a Szavad honlapján még a hatalomra kerülésük előtti propaganda anyagának ÉLHETŐBB VÁROS című pontjában így nyilatkozott a jövőről:

„A Március 15. téren az Irgalmasrendi kórház melletti terület (pengefal) rendbetétele, a teljes főtér megújítása, élővé tétele.”

A pengefal – Fotó: GoogleMap

Ezt a mondatot nehéz lenne másként értelmezni, mint úgy, hogy ezt NEM másokkal fogja „rendbe tetetni”! Ezzel szemben november 17-én kijött egy olyan városházi végzés, amelyben Matkovich Ilona a saját „védelmi jogkörben eljárva” utasítja a Betegápoló Irgalmas Rendet „a pengefalak Március 15. tér és Hajnik Pál utca felőli részén egyaránt a szakszerű állagmegóvási, felújítási munkáinak elvégzésére – településképi bejelentési eljárás keretében” – jelentsen ez a bikkfanyelv bármit is.

A 9/173-5/2020 iktatószámú végzés

Ezidáig is kimeríthetetlen témája volt a Szavad egykori éceszgéberének e pengefal. 2014-től mindig remek ürügyül szolgált az ingatlan állapota arra, hogy a városvédelmi aggodalomba burkolt egyházellenes indulatainak folyamatosan, ájtatosan hangon teret adjon. (Részletek LENT a mellékletünkben.)

Belátás egy lehetséges remek ingatlanbefektetési területre – Fotó: VácOnline

A városháza honlapján Matkovich Ilona a szájzár rendelet és a vállalkozói adóemelés megalkotása között így töprengett:

„A barokk főterünk negatív értelemben vett „látványosságáról” folytatott tárgyalásokat a nemrég megválasztott új váci városvezetés a tulajdonos képviselőjével. Ezen a várost képviselő Matkovich Ilona egyértelműsítette: minél gyorsabban és a lehető legmegnyugtatóbb módon rendezni szükséges a tarthatatlan helyzetet. Ennek érdekében a város minden rendelkezésére álló lehetőséggel élni kíván. (…) A tárgyalások végén a felek megállapodtak abban, hogy (…) újabb egyeztetések történnek majd a terület jövőjével kapcsolatban.” – 2019. november 21.

Az eredményeket látva az egyházi féllel való „tárgyalások” és a „megállapodások” egy ismert német vicc szerint folyhattak le: „aki velem egyetért, az leteheti az egyik kezét”.

A szöveget átkrikszkrakszoló paragrafusok tömege mögé elbújtatott lényeg első olvasásra csak alig-alig világlik ki a végzésből, ami végül is nem más, mint a hosszú évek frusztrációja után Matkovich végre egy fenyegető ultimátumot adhatott az egyháznak. Erre utal a fogalmazvány kivételesen agresszív, ellentmondást nem tűrő hanghordozása is: „köteles jóhiszeműen eljárni és az eljárás többi résztvevőjével együttműködni” vagy „magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal, a végrehajtás indokolatlan késleltetésére”.

A végzés természetesen semmit nem tartalmaz abból, hogy a választási ígérete szerint, immár városvezetőként egyáltalán megoldani akarta volna valaha is a problémát,

vagy minimum tárgyalásos úton az egyházi oldallal egyezségre jutva közösen eltüntetni ezt a valódi csúfságot.

A 9/173-5/2020 iktatószámú végzés indoklásával még akár egyet is lehetne érteni, ha nem hiányozna az az apróság belőle, hogy ennek a falnak a rendbetételét Matkovich Ilona ígérte meg a városnak

Persze egyszerűbbnek tűnhetett, csak így, egy tollvonással, hatóságilag, erőből a másik félre terhelni a feladatot.

Az egykori ingatlanosnak azért volt egy, a tavalyi győzelem mámorában született aggodalomra és későbbi odafigyelésre okot adó mondata:

„(…) a beépítetlen területen a tulajdonos a város bevonásával igyekszik minél hamarabb olyan fejlesztéseket elindítani, amely nem csupán a riasztó állapotokat szüntetné meg, hanem a patinás térhez illő épületekkel és új funkciókkal szolgálná a váciakat és a környéken élőket.”

Élet a pengefal mögött – Fotó: Szavad

 

***

 

A Szavad honlapján ezek a pengefallal kapcsolatos írások jelentek meg a „tollából”:

2014. szeptember 17.
„Ha nem akarjuk, hogy barokk főterünket, amelyre méltán vagyunk büszkék, újabb „pengefal ékítse”, azonnali beavatkozásra van szükség!”

2016. április 25.
„A testületi ülésen megkérdeztem, vajon bírsággal nem lehet-e rávenni a tulajdonost arra, hogy a lassan tíz éve omladozó épülettel valamit kezdjen.”

2016. május 24.
„Arra a képviselői kérdésemre, hogy hány alkalommal szabott ki az önkormányzat büntetést a 10 éve a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában lévő pengefallal körbehatárolt, elhagyatott terület miatt, nem kaptam egyértelmű választ.”

Március 15. tér és Hajnik Pál utca sarka – Fotó: VácOnline

2017. január 22.
„Tavaly májusban kérdeztem utoljára a területről, akkor írásos választ kaptam arról, miért NEM lehet elérni a tulajdonos Máltai Szeretetszolgálatnál, hogy kezdjenek végre valamit a területükkel. De engem az érdekel, mit lehet tenni érte. Ezért úgy döntöttem, képviselői előterjesztést teszek az üggyel kapcsolatban, nevezetesen, miért nincs előírva beépítési kötelezettség az ilyen városképileg kiemelt műemlék jellegű területeken lévő ingatlanokra. Amennyiben nincs, hoznunk kell ilyen rendeletet, egyébként még évtizedekig csúfítja a pengefal gyönyörű főterünk képét.”

2017. május 23.
„A Máltai Szeretetszolgálat vezetője két hónapja nem válaszol a városvezetőnek a pengefal néven elhíresült Irgalmasrendi kórház területének beépítésével kapcsolatos levelére.”