EGY INGATLANBEFEKTETÉS MEGOSZTHATJA AZ ÖSSZEFOGÁST? – HELYREIGAZÍTÁSSAL

Első alkalommal fordult elő 2019 óta, hogy a bizottsági ülésen nem szavaztak meg egy előterjesztést. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 111/2020.(IX.14.) sz. határozata alapján 3 igen, 6 tartózkodó szavazattal nem fogadta el a főépítész által előterjesztett javaslatot a bizottság. Olyan még nem fordult elő az októberi választások óta, hogy képviselők és bizottsági tagok, olyanok is, mint Makrai Zsolt (külsős bizottsági tag) és Mezei Attila (felügyelőbizottsági tag) szembementek volna egy Ferjancsics-Kiss által is szorgalmazott HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítással.

A bizottság egy igazán szakmai, ám nagyon kényes ügyet tárgyalt ezen a bizottsági ülésen.

Az Alsóvárosban, a volt Vágóhíd területének beépítési szabályozásáról van szó. A bizottsági tárgyaláson mintha 6 tagnak is egyszerre leesett volna a tantusz, hogy az erre a területre vonatkozó HÉSZ-módosítás az ingatlanfejlesztők „bulija” lehet, így egyáltalán nem biztos, hogy az a város valós érdekeit szolgálja.

E területen ugyanis egy olyan gigaberuházás történne, mely 3000 új lakó beköltözését jelentené abba a körzetbe,

ahol az infrastruktúra, a parkolási lehetőségek, a közlekedés áteresztőképessége már most sem megfelelő, csúcsidőben hosszú várakozási idővel lehet csak ki és bejutni. Közben letarolnák a meglévő garázsokat, az itt lévő lakásokat, az egész régió élhetősége kerülne végveszélybe. Ráadásul a város egyik fontos zöld területe szűnne meg. Számos jelenlegi képviselő is a régióban lakik, így nekik is szembesülni kell nap mint nap a közlekedés nehézségeivel.

A határozat kimondja, hogy a bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a befektető által készített Magyar utca – Rádi út – Vásár utca – Damjanich utca által határolt területre vonatkozó telepítési tanulmányt és beépítési tervet fogadja be, még módosításokkal együtt sem. A határozat szerint nem módosul ez a terület, Lk-19 övezeti besorolású marad.

Forrás: nyilvánosan elérhető bizottsági jegyzőkönyv

Miért fontos az, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesüljön erről a látszólag nagyon szakmai ügyről?

  • A HÉSZ módosítása sok esetben az elkövetkezendő száz évre meghatározza egy terület sorsát.
  • Amennyiben csak az ingatlan befektetők érdekei érvényesülnek, akkor óhatatlan, hogy sokak jogai, a régió élhetősége háttérbe szorul.
  • Ameddig se a közlekedés, se az egyéb infrastrukturális igények nem megoldottak, addig egy ilyen nagy beruházás ne kapjon zöld utat. Az előző ciklusban Ferjancsics óriási vihart kavart a Rózsa utcai beépítésnél, most ennél sokkal nagyobb dologról van szó! Megkérdezték-e az itt lakókat?
  • Kíváncsian várja a közvélemény, hogy a polgármester szabad utat enged-e a HÉSZ módosításának annak ellenére, hogy a bizottság nem javasolja és több képviselő is komoly aggályát jelezte. Mit szól Molnár Nándor, a bizottság elnöke, ha lesöprik a bizottsága véleményét?

***

HELYREIGAZÍTÁS

A vaconline.hu oldalon ebben az „Egy ingatlanbefektetés megoszthatja az összefogást?” című, 2020. november 27-én megjelent eredeti cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Mezei Attila és Makrai Zsolt képviselő lenne, valamint hogy az Összefogás színeiben indultak volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy Mezei Attila és Makrai Zsolt jelenleg nem képviselők, Mezei Attila sohasem volt az,  Makrai Zsolt ugyan volt már képviselő, amikor Együtt – Vácért Szövetség, Vácért Lokálpatrióta Egyesület független jelöltjeként ért el sikert, így tehát nem is indultak az Összefogás színeiben, hanem csak az Összefogás delegálta őket, az biztosított bizottsági és felügyelőbizottsági tagságot számukra.

Az érintettek elnézését kérjük, a fenti eredeti anyagban is javítottuk a sajtóhibát.

Egyúttal köszönjük, hogy e közleménnyel is megerősítették, pontosították olvasóink számára az Összefogástól való távolságtartásuk tényét.