A KARITATÍV SZERETETET ELISMERÉSE – SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJA DÍJAK TALÁLTAK GAZDÁRA A DUNA-PARTON

Kicsit másként, de idén is átadásra kerültek a Szent Erzsébet Rózsája Díjak. Mivel a közös ünneplésre sajnos nem lehetett sort keríteni, a díjazottak november 19-én más–más időpontban vehették át az oklevelet és Floch Istvánné cukrászmester remekművét a marcipánrózsát.

A Díjat 11 évvel ezelőtt alapította a Cházár András EGYMI.

Szent Erzsébet Rózsája Díj-ban az a váci óvodás-iskolás és felnőtt részesülhet, aki önzetlen és empatikus cselekedeteivel kiérdemli óvodai-iskolai-munkahelyi és/vagy a fogyatékkal élők közösségének elismerését.

Szent Erzsébet Rózsája Díjat minden évben, Erzsébet napkor (november 19.) ünnepélyes keretek között, egy váci óvodás, négy váci iskolás és a Cházár András EGYMI eszmeiségéért a gyakorlatban sokat tevő felnőtt kaphatja meg ünnepélyes keretek között. Az ünnepség a Duna-parton álló Szt. Erzsébet szobornál kerül megrendezésre. Ekkor dől el sorsolással az is, hogy a következő esztendőben mely intézmények jelölhetnek a díjra, kivéve a felnőtteket, mert őket a Cházár András EGYMI közössége jelölheti. Több jelölt esetén, az 5 tagú Szervezőbizottság, titkos szavazással dönt az elismerésben részesülő személyéről.

Az intézmény hitvallása szerint, a legfontosabb érték, az embertársainkhoz való őszinte, szeretetteljes és karitatív odafordulás.

2020-ban Szent Erzsébet Rózsája Díjban részesült:

  • Kiss Dalma Alsóvárosi Óvoda óvodás,
  • Misik Emese a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. a osztályos tanulója,
  • Csiák Bence a Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény 6. osztályos tanulója,
  • Nagy Adrienn a váci Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének tagja,
  • Dudás Botond a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium tanulója,
  • Baharevné Nádudvari Katalin a Cházár András EGYMI nyugalmazott gyógypedagógusa,
  • Fónagy István a Cházár András EGYMI és minden rászoruló karitatív támogatója.
A nap folyamán a Cházár András EGYMI Székhelyintézményének diákjai osztályonként sétáltak le és gyújtottak mécsest Seregi György Árpád-házi Szt. Erzsébet szobránál. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

***

MÉLTATÁSOK:

Civil kapcsolatok területe

Mikesy György, Ványi Lászlóné és Fónagy István – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

14 éves korától az egészségügyben dolgozott, így nem véletlen, hogy a sződligeti halmozottan sérültek módszertani intézményében is főápolóként tevékenykedett. Itt a mozgásban, látásban, hallásban halmozottan sérült emberek napi életvitelét segítette jobbá, emberibbé tenni 6 éven keresztül. A főápoló munkáját 1993-ban váltás követte és a turizmus és vendéglátás területére téved. Karitatív hozzáállásának köszönhetően 25 éve a fogyatékossággal és szegénységgel küzdő emberek egyik fő támogatója és aktivistája a segítség nyújtásban.

Többek között az alábbi tevékenységekkel érdemelte ki a jelöltté válást:
2001 óta a váci esélyegyenlőségi napi rendezvények álló fogadásainak állandó szponzora és szervezője. A fogyatékossággal élő emberek üdülésének szervezője.

A hajléktalanok támogatója és befogadója a téli hideg beálltával.

Az 1000 gyermek 1000 gombóc fagylalt akció támogatója, szervezője.

A 300 szelet sütemény 300 gyermek program ötlet gazdája és évek óta lebonyolítója.

2020 tavaszán – a Covid 19 járvány 62 napos időszakában – önkéntes segítő és a rászoruló családok számára az élelmiszer gyűjtés megszervezője.

Hosszú évek óta a Cházár András EGYMI egyik támogatója.

Mikesy György volt igazgató ajánlása alapján, 2020-ban méltán érdemelte ki Fónagy István, hogy megkapja a Szent Erzsébet Rózsája Díjat. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

 

A Cházár András EGYMI Székhelyintézmény

1963-ban végezett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 5 szakos gyógypedagógusként.
Pályáját Vácott a siketek Almamáterében kezdte. Szakmai pályafutása során a beszédtanítás avatott szakembereként tevékenykedett. Osztályai többnyire a disfáziás osztályok voltak. 1994-ben elvállalta a kórházban a beszédépítő szakemberi fejlesztést is. Feladata – a valamilyen trauma által afáziássá vált betegekkel való terápiás tevékenység volt.

Első munkahelyéről 1996-ban vonult nyugdíjba, munkájának eredményeit Kiváló munkáért miniszteri dicsérettel, Szolgálati emlékéremmel, Cházár emlékplakettel ismerték el. Idén a Cházár András EGYMI Székhelyintézmény nevelőtestületének javaslata alapján Angyal Díjban részesült.

A díjat Baharevné Nádudvari Katalin nyugalmazott gyógypedagógus kapta. A lehetőséget megragadva, az intézmény közösségének nevében Ványi Lászlóné köszönetet mondott Baharev Ali úrnak, aki hosszú évek óta önkéntes munkával gondozza a sétány rózsáit. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

 

 

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének idei díjazottja Nagy Adrienn. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

A jelölt az intézményben cseperedett kislányból felnőtté. 15 éve tagja napközinknek. Segítőkész, mindig, mindenkihez van egy kedves szava. Rendkívüli érzékenységével azonnal átérzi társai lelkiállapotát, vigasztalóan, kedvesen fordul mindenki felé. Háziasszonyi teendőit rendkívül komolyan veszi, a konyhai feladatok ellátása során munkája nélkülözhetetlen.

Sokoldalúságára jellemző, hogy nagyon szépen sző, egyedi stílusban színez, fest. Munkája, környezete, megjelenése mindig igényes, tiszta, rendezett, ezzel is példát mutat. Társait sokszor szórakoztatja az általa kitalált táncokkal. Csodálatos koreográfiákat képes alkotni bármilyen zeneszámra. Az intézmény műsorainak mindig üde színfoltja a produkciója.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének idei díjazottja Nagy Adrienn. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

 

 

Alsóvárosi Óvoda Vác

2020-ban Kiss Dalma óvodás kapta a Szt. Erzsébet Rózsája Díjat. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

A Váci Alsóvárosi Óvoda Pillangó csoportjába jár, immár 4 éve. A családban 3 gyermek közül ő a második. Már kiscsoportban megtapasztalható volt az életkorához képest kimagasló tájékozottsága, gazdag szókincse és empatikus vonása. A befogadási időszakban is jellemző volt rá a szociális érzékenység, ami azóta is kimagaslóan megmutatkozik viselkedésében. Szükség szerint vigasztal, utat mutat. A társak felé nyitott, véleményüket elfogadja, a konfliktusokat kerüli. Minden megnyilvánulása pozitív, szeretetteljes. Szívesen segít az óvodai élet minden területén. Kérés nélkül is észreveszi, kinek hol tud segíteni.

Szabálykövetésével, szorgalmával példát mutat.

Az óvodás Aranyos Ervin: Szeretetről című versével készült az alkalomra, amit gyönyörűen el is szavalt.

2020-ban Kiss Dalma óvodás kapta a Szt. Erzsébet Rózsája Díjat. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

 

Aranyosi Ervin: SZERETET

Van egy érzés a világon,
– úgy hívják, hogy SZERETET.
Ami nélkül boldogulni,
szépen élni nem lehet.
Nem számít a mennyisége,
– pénzben nem is mérhető,
s bárhol élnél a világban,
mindenhol elérhető…

 

Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény

Aki fegyelmezett, csendes, példás magatartású. Társaival kezdetektől barátkozó, együttműködő, segítőkész. A felnőttekkel is mindig udvarias, tisztelettudó. Jó képességű, szorgalmas, megfelelően motivált, önállóan, kitartóan, kellő érdeklődéssel végezi el feladatait.

Alsóban kicsit zárkózott természete lassan oldódott és felső tagozatosként osztálytársai körében népszerű gyermekké vált, akire felnéznek a többiek, tanácsait követik. Mivel szorgalmas, igyekvő diák az osztály “tanulási tanácsadójának” is nevezhető. Segíti a gyenge képességűeket, elmagyarázza nekik a feladatokat, matematikai feladványokat. A betegség miatt hiányzóknak elküldi a házi feladatokat ezzel is segítve őket, hogy ne maradjanak le a tanulásban.

Közösségének megbecsülése eredményeként az osztályát ő képviseli a Diák-önkormányzatban. A diákönkormányzat tevékenységét ötleteivel és lelkes munkájával segíti. Társait is ösztönzi a közösségi tevékenységben való részvételre. Nagyon nagy állatbarát és állatvédő, nagyon szereti az állatokat, főleg a cicák gondozását végzi nagy örömmel.

A díjazott Csiák Bence a beszédjavító tagozat, 6. osztályos diákja lett. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

 

Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

A jelölt már alsós korában szilárd erkölcsi értékrenddel rendelkezett, amelynek egyik fontos eleme a másik segítése, a közösség támogatása, építése. Közösségének egyik meghatározó és értékes tagja. Minden területen lehet rá számítani. Segítséget ad a hiányzóknak a házi feladatokban, figyel arra, ha valaki rosszul érzi magát, de általában mindenki felé támogatóként fordul. Szívesen részt vesz bármilyen közösségi programban, önként vállal feladatokat, ötleteivel hozzájárul a programok színvonalas megvalósításához. Szerény, a háttérbe húzódó, tapintatos viselkedésével a vitás helyzetekben képes őszintén és tárgyilagosan kezelni a problémát, hogy a valóságnak megfelelő megoldás megszülethessen. Mindig kiáll a gyengébb, elesettebb társai mellett.

Az első lépés, amikor felismerjük, hogy a másik ember bajban van, de a következő lépés fontosabb: kezünket nyújtjuk felé. Ez az, ami Misik Emesét kiemeli kortársai közül: felvállalja ezt a segítőkészséget előttünk is!

Ezért az Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Misik Emese 8.a osztályos tanulót jelölte a Szt. Erzsébet Rózsája Díjra, aki a későbbiekben veszi majd át a díjat.

 

A Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

Aki a 10. G osztályba jár, gépgyártás-technológiai technikusnak tanul. Botond, a társaival és az iskolai dolgozóival szemben nagyon illedelmes és előzékeny. Segíti az újonnan érkező tanulók beilleszkedését egy-egy csoportba. Mindenben lehet rá számítani, így például az iskolai műsorok főszereplőjeként, de szívesen lép fel az iskola karácsonyi koncertjein és emellett a DÖK lelkes tagja.

Az idei díjazott a Boronkayból Dudás Botond. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

A szervezők nevében Ványi Lászlóné megköszönte Floch Istvánné nagylelkű adományát, és minden korábbi vendég megértését kérte a díjátadó rendkívüli formában történő megrendezéséért!

A Seregi György alkotta Szent Erzsébet szobor előtt tisztelgő iskolások. – Fotó: Bótz Péter/Cházár András EGYMI

Kiemelt kép: Seregi György: Árpád-házi Szent Erzsébet – Gável András/Vasárnap.hu