A BOTRÁNYOSAN VEZETETT SZERDAI TESTÜLETI ÜLÉS UTÁN CSEREKLYE KÁROLY KIADOTT SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Csereklye Károly képviselő úr 2020. október 21-én juttatta el szerkesztőségünkbe az aznapi képviselő-testületi ülés után kiadott sajtóanyagát, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk. A Matkovich Ilona által botrányosan és antidemokratikusan vezetett testületi ülés részleteiről is hamarosan beszámolunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Szívvel választási mozgalom az Önök számára váratlan sajtótájékoztatót tartott az elmúlt héten (2020. október 14-én) egy kisváci, igen méretes kerékpárúti kátyú szomszédságában, utalva az elmúlt egy év önkormányzati tevékenységének sikereire.

Ha volna vér a pucájukban, lekicsinylő reakciójuk helyett tényszerű állításokat fogalmaztak volna meg, teret engedve a sokszínű városi véleményeknek.

(A hivatalos állásfoglalás és a „hivatalos”.)

A megszokottan, név nélkül reagáló, úgynevezett városháza reakciójában felvetette, hogy netán nem ismerjük az ő éves értékelésüket, s figyelmünkbe ajánlotta a konkrétumokban igen szegényes, de annál nagyvonalúbb éves beszámolójukat, amelyre most a választói figyelem felkeltése érdekében tömören reagálunk, különös tekintettel az elhallgatott problémákra.

Azt írják, hogy építünk, felújítunk. Igen így van, a féléves beszámolójuk szerint 10 és 17 %-os eredményességgel, s erősen jellemző az idegen tollakkal való ékeskedés.

Szemmel látható  annak a sikere, hogy az önkormányzatnak miképpen alakult az együttműködése a kivitelezővel

Tiszta közéletet ígértek. Akkor miért nincs hosszú hónapok óta válasz Csereklye Károly képviselőnk által a polgármesternek átadott beadványokra, melyekben bűncselekmény gyanús ügyekre hívta fel a figyelmét?

Állítják, hogy tesznek a rendért, amit ez egyre romló közbiztonság naponta cáfol. Megoldásként Matkovich Ilona polgármester asszony a politikai ellenfeleit, a vele egyet nem értőket gyanúsította meg az elkövetéssel, minden bizonyíték nélkül, aljas módon, s azóta sem kért bocsánatot az alaptalan vádakért.

Szépen hangzik a figyelünk a környezetünkre szlogen, mely többnyire megmarad a szavak szintjén. Kosz, szemét városszerte, valamint az alattomosan terjengő alsóvárosi bűz utalhat arra, hogy fejétől bűzlik az önkormányzat is.

Tiszta, zöld város, szép óhaj, de ez nem a látvány- és egyszeri akciók révén jön létre, hanem a rendszerszerű működés, és a problémák okainak felszámolása révén valósulhat meg. A polgárok számára a legnyomasztóbb, megkerülhetetlen probléma, hogy a megnehezített lomtalanítási lehetőség mellett, sehol sincs a beígért hulladékudvar!

Egy évvel ezelőtti fotó, a „hírhedt” Kosdi úti körforgalom, amelynél azóta sincs zebra

Biztonságosabb közlekedés, bővülő parkolás. Ezt azért nem volt célszerű hangoztatni, mert igen hamis az állítás. Csak a parkolási büntetések igen nagy számára utalnánk, és ide idézzük a hosszú ideje megoldatlan, igen veszélyes Kosdi úti zebrák hiányát.

A város polgárai számára vérmérséklet szerint közröhej ill. bosszúság tárgya ez az új „parkoló”

Gazdag kulturális élet. A vírusos időszakban a nyitott tömegrendezvények elmaradása fontos védelmi szempont, amit súlyosbít a Dunakanyar Színház körül keltett felfordulás, minőségvesztéssel járó politikai ellenállás.

A Heti hetes „sztárjával” nyitott a színház évada, miközben a színházból a politikamentesség jegyében kitiltatott a Polgári estek rendezvénysorozata

Tájékoztatás-párbeszéd
A polgármester asszony heti termelési beszámolóját sokan porhintésnek tartják, a lázas látszatmunka propagandájának. El kell végre döntenie, hogy a Facebook-fanjainak a polgármestere, vagy a városé. Ha Önöknek a szájzár megközelítés, a kérdések válasz nélkül hagyása és a választók jelentős részével való szóba nem állás – utalnék az ilyen jellegű demonstrációkra – párbeszédet jelent, akkor nincsenek tisztában a demokratikus működés alapjaival sem.

Párbeszédet követelő tüntetők a városházán

A beszámolójuk elején olyan fontos kitételek vannak, amelyek az eddig felsoroltak alapján hiteltelenné váltak:

Írják, hogy élhető, békés és emberközpontú városért dolgoznak. Az új testület létrejötte óta az állandó konfliktusgerjesztés jellemző önökre, igen álságos a békés jelző.

Az ígéreteikről is mélyen hallgatnak, de a papír, mely nem pirul el és mindent kibír, őrzi az ígérethalmazt. Ne építsenek a választói amnéziára, hanem sokkal inkább a szorgos, szakszerű munkára. Mi ezt tesszük.

Csereklye Károly
Váci Szívvel