SIKERESEN VETTE AZ ÁSZ VIZSGÁLATOT A SZÍNHÁZ

A városvezetés a váci színház előző vezetése elleni támadásra használ fel mindent, így az ÁSZ most lezárult vizsgálatát is. Bár a jelentés csak kisebb hiányosságokat talált, melyekhez hasonló szinte minden vizsgálatnál felszínre kerül, a baloldal minden erejével igyekszik felnagyítani az észrevételeket. Ezzel saját kudarcos színházvezetésüket próbálják menteni.

Nyilvános az Állami Számvevőszék Váci Dunakanyar Színházzal kapcsolatos jelentése. Vác Város Önkormányzata meglehetősen félrevezető módon tájékoztatta közösségi média oldalán a követőit. Azt a látszatot kelti, mintha súlyos kockázattal járó szabálytalanságok kerültek volna napfényre. A jelentésből összeollózott, szövegkörnyezetéből kiemelt részletek rosszindulatú módon kerültek szerkesztésre és közlésre. Tegyünk rendet, lássunk világosan! Sajnos mivel az elvárható objektív tájékoztatás nem valósult meg az önkormányzat részéről, nézzük, mit is tartalmaz a jelentés pontosan!

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ellenőrzése során mindössze adminisztrációs hiányosságokat tüntetett fel jelentésében.

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. leltározási kötelezettségének eleget tett a vizsgált időszakban, a 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdése alapján. A Társaság az említett gazdasági évekre vonatkozóan, egyszerűsített éves beszámolási kötelezettség formájában helyezte letétbe a gazdálkodást tükröző beszámolóját. Ennek következtében a közölt adatok is egy egyszerű struktúra formájában kerültek bemutatásra.

A leltározás a tárgyi eszközök vonatkozásában mind mennyiségben, mind értékben a leltározási szabályzatban meghatározott időközönként megvalósításra kerültek. A jelentés megállapítja, hogy a Társaság által összeállított 2015-2018. évi leltárak a tárgyi eszközöket értékben tartalmazták, mennyiségben nem. A mennyiségi ellenőrzést további listák támaszthatják alá, melyek közzététele az egyszerűsített éves beszámolónak nem képezik részét. Az eszközök és források állományát a kiegészítő mellékletben részletezték, melyet a Társaság főkönyve teljes egészében alátámaszt és tovább részletez.

Tehát az adatok rendelkezésre álltak, megfelelnek a valóságnak, a szabályszerűség hiánya csak a dokumentáció módjára vonatkozik.

Egyéb iránt a Váci Dunakanyar Színház átadás-átvétele alkalmával felvett eszközökről és forrásokról készített nyilvántartás mennyiség és érték figyelembevételével az átadott állomány hiánytalan meglétéről tanúskodik, észrevétel nem történt ennek vonatkozásában a tulajdonos Vác Város Önkormányzata részéről.

A Társaság 2017. évi beszámoló készítési kötelezettségének eleget tett, nyilvánosságra hozta és közzétette az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat, valamint az intézmény saját honlapján is megtalálható a http://www.vacidunakanyarszinhaz.hu/feltoltkepek/VDSZ_beszamolo_2017.pdf menüpont alatt. A jelentés megállapítja, hogy a 2017. évi beszámolóját nem küldte meg az államháztartásért felelős miniszter részére.

Tehát a 2017. évi beszámoló közzétételre került, több helyen, nyilvánosan hozzáférhetővé bárki számára, ugyanakkor a fenti okból kifolyólag az adminisztrációja szabályszerűsége nem volt teljes.

Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének csupán kettő javaslatot fogalmazott meg.

Világosan látható tehát, hogy az önkormányzati kommunikáció súlyos törvénytelenség hamis látszatát keltő beállításával ellentétben csekély súlyú, adminisztratív természetű szabálytalanság történt csupán a vizsgált időszakban, sem anyagi, sem más jellegű kárt a színház számára nem okoztak.

A fentieket figyelembe véve látható, hogy mennyire félrevezető és kiegyensúlyozatlan az önkormányzat kommunikációja a jelentés tekintetében (is). Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a jóhiszemű olvasók fenntartással kezeljék a városháza közléseit és az ezeket átvevő sajtószervek közleményeit, melyek A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Sajtó törvény) szerinti hiteles, pontos, kiegyensúlyozott, tárgyilagos tájékoztatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget.