A MATKOVICH CSALÁD CÉGE IS A RÉGÉSZETI JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉVEL ÉPÍTKEZIK – TÖBBSZÁZEZRES BÍRSÁG VÁC RÉGÉSZETI KINCSEINEK MEGSEMMISÍTÉSE MIATT

Előszeretettel szereti lapunkat lejáratással vádolni a városháza baráti sajtója, de tipikusan az ehhez hasonló ügyek azok, amiket aztán nagy hallgatás szokott övezni. A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Örökségvédelmi Osztálya (a Hatóság) 420.000 Ft-ra büntette meg a Geo-Art Team Kft.-t, mint építtetőt. A pénzbüntetést azért rótták ki, mert a védelem alatt álló régészeti lelőhelyen az engedélytől eltérő módon, régészeti felügyelet nélküli földmunkát végeztek, ami régészeti emlékek részleges megsemmisüléséhez vezetett. (Minimum három nagyméretű török kori régészeti objektum pusztult el részlegesen; a földkiemelés többi részéről további információ nem maradt.) A cégjegyzésre jogosult (a Nemzeti Cégtár szerint): Pajor Levente Tibor (an: Matkovich Ilona Zsuzsanna) ügyvezető.

Mint már „A hatóság örökségvédelmi szempontból elmarasztalta a városházi átalakításokat” című írásunkban beszámoltunk arról, hogy Mokánszky Zoltán, a Fidesz városi képviselője a sajtótájékoztatón ismertette azt az örökségvédelmi hatóságtól kézhez kapott levelet, amiben a hatóság törvénysértést állapított meg, s elmarasztalta a város vezetését a 300 éves műemléképületen elvégzett, a szakmaiságot nélkülöző átalakítások miatt.

A dokumentált városházi építkezés

Lapunk utánajárt annak is, hogy Matkovich Ilona nagy valószínűséggel hadilábon állhatott már a megválasztása előtt is az örökségvédelemmel, hiszen az egykori, lelkes, liberális újságírónő azon sajnálkozik a Népszabadság 2005. augusztus 27-i számában megjelent cikkében, hogy az Örökségvédelmi Hivatal mennyire megnehezíti a váci befektetők sorsát. Ez a korai írás nem bizonyult biztatónak abból a szempontból, hogy az újságíróból a város vezetőjévé lett szerző szemlélete az örökségeink védelmével kapcsolatban bármiben is változott volna az elmúlt évek során.

Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

A cikkben megszólaltatott L. István ingatlanbefektetőről így írt a lapban: „Nem mondható, hogy még egy kapavágás sem történt, L. István mégis ideges: az engedélykérelem beadása óta hónapok teltek el, és eddig csaknem négyszázezer forintot fizetett ki csak az ásatásért.”

„L. István telektulajdonossal a minap közölte a régész, hogy a próbafeltárás során a telek egyik sarkában cölöpös építkezésre utaló nyomokat találtak, ezért további területfeltárást tart szükségesnek. A telektulajdonos nem rejtette véka alá a nemzeti örökség védelméről alkotott véleményét, aztán újból megrendelte a munkagépet.”

„A nemzet kincsét feltárni közös érdek – hirdeti a hivatal. A múltfeltárás nem a tulajdonos, hanem az állam feladata – vélik az építtetők” – eddig az idézet a nem túl lelkes L. Istvántól.

Az olvasókra bízzuk az „objektív” nyilatkozó személyére vonatkozó találgatásokat, legyenek azok, akár Matkovich Ilona családja felé vezető szálak is…

 

De lássuk a mostani örökségvédelmi rombolás Hatóság által feltárt részleteit:

A 2600 Vác, Tabán u. 21., 2957 hrsz. alatti ingatlanon tervezett lakóépület egyszerű bejelentéssel megvalósuló építése során részleges lelőhely-megsemmisítés történt, ezért örökségvédelmi bírságot szabott ki a Hatóság örökségvédelmi hatáskörében eljárva, a Geo-Art Team Kft. építtetőt 420.000 Ft örökségvédelmi bírsággal sújtotta. E határozat ellen fellebbezésnek helye nem volt, a döntés a közléssel véglegessé vált. A döntés ellen csak közigazgatási pert lehetett indítani. (Erről nem tudunk.)

Épül a Hangyavár Tabáni Villák projektje – Fotó: VácOnline

A 2600 Vác, Tabán u. 21., 2957 hrsz. alatti ingatlanon tervezett (1. sz. épület – „Tabán ház”), a lakóépület építésének egyszerű bejelentése után az illetékes hatóság megállapította, hogy a beruházás „Vác – Német város” nevű középkori és kora újkori régészeti lelőhelyen valósulna meg.

A 2018-as próbafeltárás során ismertté vált a régészeti lelőhely ezen részének rétegrendje, aminek alapján megállapítható, hogy 2,5-3,00 m mélységig követhető a régészeti rétegsor, amelynek felső 60 cm nagyságú része már bolygatott. Ennek figyelembevételével régészeti megfigyelést írt elő a Hatóság. Ezt a beruházó nem teljesítette, 25 négyzetméter alapterületen elvégeztette a földkiemelést mindenféle régészeti megfigyelés nélkül.

A Hangyavár Tabáni Villák projektje

Ennek következtében dokumentálhatóan legalább három nagyméretű, kora újkori régészeti objektum pusztult el részlegesen; a földkiemelés többi részéről további információ nem maradt, mivel a kitermelt földet még a régész munkatárs kiérkezése előtt elszállították.

A régészeti megfigyelést ellátó intézmény időben történő értesítésének elmulasztásával, a földmunkák szakfelügyelet nélküli végzésével, valamint az elpusztult lelőhelyrészen szükséges régészeti bontómunka elmaradásával

nemcsak hazánk és Vác városának történeti és eszmei szempontból jelentős régészeti lelőhelye részletének veszélyeztetése, hanem részleges megsemmisülésének tényállása is megállapítható volt,

aminek során igazolhatóan legalább három régészeti objektum pusztult el részlegesen – zárul a büntetést kiszabó Hatóság indoklása.

Épül a Hangyavár Tabáni Villák projektje – Fotó: VácOnline

A fentiek alapján megállapította a Hatóság az előírt régészeti megfigyelés elmaradásából következő részleges lelőhely-rongálást, amit a Pajor Levente vezette Geo-Art Team Kft. követett el, feltehetően tudatosan és következetesen.

Matkovich család még hányféleképpen tudja bizonyítani a magyar és – különösképpen fájóan – a váci régészeti és történelmi értékek iránti érzéketlenségét?

A most már polgármesteri gondos odafigyelést (erősebben fogalmazva polgármesteri védelmet élvező) városi ingatlandúlások meddig tűrhetőek még el a lokálpatrióta, civil lakosság felháborodása nélkül?

A Hatóság megtette, amit a törvények lehetővé tesznek, de a mi városunkban tényleg mindent megtehet-e e túlhatalomhoz jutott família?

Tabáni Villák, 2600 Vác, Tabán utca 21. (4 ház, házanként 2-2 lakás, összesen 8 lakás) Vác exkluzív részén helyezkednek el, a váci főtér és a Duna közé eső történelmi belváros egy csendes, hangulatos, macskaköves utcájában. A házak a Március 15. tér szomszédságában és a Duna-parti sétányának legszebb részéhez közel fekszenek. Tervezett átadás: 2020 második féléve.