Megemlékezés a II. világháború kitörésének évfordulójáról

A Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete a hagyományokhoz híven az idén is megtartotta a II. világháború kitörésének évfordulójára emlékező hagyományos kegyeleti eseményét az alsóvárosi temető ravatalozója mellett felállított kopjafánál, ahol ezúttal Moys Csaba korábbi alpolgármester, a szervező egyesület egyéni Pro Urbe-díjas alelnöke mondott beszédet.

A szeptember 1-jén tartott esemény bevezetőjeként Moys Csaba külön köszöntötte Cservenák Pétert, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének elnökét, Kovács Örs Leventét, a Váci Reménység Egyesület elnökét és a kopjafát alkotó Juhász Andrást, aki az idei kegyeleti eseményre készülve is gondosan megszépítette a mementót.

– Állítólag 1939. szeptember 1-jén tört ki a II. világháború. Én ehhez a dátumhoz nem ragaszkodom. Mert ennek a második, harcoktól véres világégésnek az árnyékát már eleve előrevetítette az első világháborút lezáró, számunkra különösen fájó, végtelenül igazságtalan békediktátum – kezdte beszédét Moys Csaba, megemlítve meggyőződését arra vonatkozóan, hogy a világháborúk kirobbanását valójában ismeretlen, rejtőzködő háttérhatalmi erők kezdeményezték.

A szónok ezután kiemelte, hogy a II. világháború után a győztes hatalmak odavetették hazánkat és a többi közép-európai országot a bolsevik-kommunista Szovjetuniónak, noha jól tudtak Sztálin diktatúrájának kegyetlenségéről.

Cservenák Péter és Moys Csaba – Fotó: VácOnline

Moys Csaba a mára vonatkozó figyelmeztető jelnek mondta, hogy kettős mérce van az önkényuralmi rendszerek vonatkozásában, mert amíg a fasizmussal szemben – teljes joggal – totális az elutasítás, addig a bolsevizmust-kommunizmust mindmáig sokan mentegetik, olyannyira, hogy itt-ott újra Lenin- és Marx-szobrokat állítanak, és ezt bizonyos körök, hatalmak nem hogy nem utasítják el, de még üdvözlik is, s ennek a hurrázásnak idehaza is vannak csatlós képviselői.

– Ezeket a párhuzamokat, jelenségeket említve csak azt akarom érzékeltetni, hogy Európa végveszélyben van, már-már sátáni erők uralják, amelyeknek csak egy a szent, a pénzhatalom, a totális véleménydiktatúra, a nemzetek igába hajtása – zárta szavait a szónok.

Ribáry Zoltán