Olvasói levél – dr. Kármán István kiegészítése Bonifert Donát váci sajtóban betöltött szerepéről

Július 14-én emlékeztünk meg a 13 esztendeje életének hatvanötödik évében elhunyt Bonifert Donátról, aki a rendszerváltás után megalakult első képviselő-testület alpolgármestere volt, és nem csak hazai közgazdászként a maga szakterületén, hanem a váci sajtóban is komoly nyomot hagyott maga után.

Dr. Kármán István, a Váci Híd egykori főszerkesztője megkereste szerkesztőségünket és az alábbi sajtótörténeti kiegészítést tette hozzá dr. Bonifert Donát pályaívéhez:

A Váci Híd megalapítása, tervezése 1998 végén kezdődött és 1999 márciusában jelent meg először. A lap azzal a küldetéssel indult, hogy a város különböző ideológiai-politikai felfogású polgárai, eltérő szellemi pólusai között hidat építsen és segítse az együttes jövőképalkotást. Futurisztikus elképzelés volt.

A lap készítői mertek nagyot álmodni, hittek abban, hogy lehetséges az elfogulatlan valóságlátás, a közös gondolkodás, a közös városépítés, a váci önismeret elmélyítése.

Bonifert Donát – az ön által írtakkal, sugalmazottakkal ellentétben – nem tartozott a Váci Hidat létrehozó „alapemberek” közé, még kevésbé azok közé, akik „megálmodták”. Önmagával viaskodva, saját politikai táborával dacolva mégis elfogadta a felkérést az alakuló szerkesztőbizottságba, mert egyetértett a lap céljaival és hitt, vagy hinni akart, a város szellemi életének gazdagodását eredményező együttműködésben. Várakozásaiban sajnos csalatkoznia kellett, mert az első lapszám után jobboldali politikai környezete arra késztette, hogy visszalépjen. Méltatlan, már-már kegyeletsértő a tények ismerete nélkül olyan dolgot állítani róla, ami nem igaz, és ami nem mellesleg dehonesztáló a Váci Híd alkotógárdájára nézve.

A Váci Híd fennállása alatt éppen az értelmetlen – s napjainkra még inkább kiterjedt és elmérgesedett – kultúrharc nevű nemzet- és önsorsrontás ellen,

a közös alkotás elősegítése érdekében kínált platformot a különféle indíttatású-szemléletű váci polgároknak. Bonifert Donát beleállt ebbe a hídverésbe – míg tehette.

Vajon miként vélekedne a mai valóságról, a mások által létrehozott értékek elkonfiskálásáról?

Gyarmati György elemző „A rendszerváltás váci sajtójának panorámája” című írása a váci sajtótermékekről a Váci Hídban – váci lapok fejlécei

Adalékul Bonifert Donát sajtótevékenységének áttekintéséhez figyelmébe ajánlom a Váci Híd 2005/1. számát, amelyben Gyarmati György elemző írása olvasható a váci sajtóról, „A rendszerváltás váci sajtójának panorámája” címmel. A Váci Híd teljes anyaga a váci levéltár mellett az Arcanum Digitális Tudománytárban is elérhető.

Donát a váci rendszerváltás emblematikus alakja. Politikai pályafutásának megítélése nem a mi tisztünk. Egy azonban biztos, rövid együttműködésünk során

Donátban jobbító szándékú kemény vitapartnert, felkészült, elismerésre méltó embert, elhivatott lokálpatriótát ismertünk meg. Tisztelettel emlékezünk rá.