Interreg projekt: Komárom–Vác – a jövő pedagógusai

Közösen nyert pályázatot a komáromi Selye János Egyetem és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Az Interreg Szlovákia-Magyarország, Partnerséget építünk! program keretein belül támogatott projekt (SKHU/WETA/1901/4.1/037) a jövendő pedagógusok gyakorlati tapasztalatait hivatott bővíteni.

A komáromi egyetem és a váci főiskola képviselőinek július 22-i találkozóján a Komárom–Vác – a jövő pedagógusai című projekt feladatait egyeztették.

Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD. – nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes (SJE), Megyeriné dr. Runyó Anna – tanszékvezető (AVKF), Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes – interkulturális rektorhelyettes (AVKF), Dr. Zóka Katalin PhD. – tanulmányi rektorhelyettes (AVKF), Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. – fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes (SJE), Kucsera Imre – gazdasági igazgató (AVKF). – Fotó: SJE

A program célja a határon átnyúló kapcsolatok erősítése a térség oktatási intézményei között. A két felsőoktatási intézmény el kívánja érni, hogy hallgatóival megismertesse azokat a jó gyakorlatokat és tudásanyagokat, melyek a határ két oldalán erősítik a tanárképzésben megszerezhető tapasztalatot. A projekt részeként a zoológia, az antropológia, a történelem, a pedagógia, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, a kisebbségi kultúra megőrzése, a roma közösség életének megismerése, a hagyományőrzés és a természettudományok terén vesznek részt gyakorlati képzésben kölcsönösen az intézmények hallgatói.

A program kezdete egy, a Selye János Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közti hosszú távú hallgatói és oktatói együttműködési programnak. A két egyetem célja a programmal, hogy a tanárképző karokon tanuló jövendő pedagógusok kritikus szemmel szemléljék környezetüket, ami motiválja majd őket tanárként a jelenlegi helyzet javítására. A határ mindkét oldalán tanítók és tanulók számára kívánja az együttműködést a pályázaton elnyert összeget felhasználva bővíteni, a képzési módszereket sokszínűvé tenni a két egyetem.