Száz éve egy sikertelen nemzetgyilkossági kísérlet történt – Trianon 100. évfordulóján ökumenikus ima volt Verőcén

Ökumenikus imára hívta Verőce és a környék lakóit az I. világháborús emlékműhöz Verőce polgármestere, Grauszmann György a nemzeti összetartozás napján, június 4-én, felszólaltak: Fejérdy Áron Verőce katolikus közösségének plébániai kormányzója, Böttger Antal, a verőcei református közösség lelkipásztora, Tőtős János, a verőcei baptista gyülekezet lelkipásztora, Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője. E tragikus napra való megemlékezés felemelő pillanatairól számol be e képriportunk.

Fejérdy Áron atya, a Verőce katolikus közösségének plébániai kormányzója a Himnusz közös eléneklése után az apostolok cselekedeteiből a Szentlélek eljövetelének eseményét idézte meg.

360°-os panorámakép az ünneplőkről – Fotó: VácOnline

„Pünkösd csodája, az összetartozás csodája. A nemzeti összetartozás napján nem is lehetne szebb, ideillőbb idézet. A Diabolosz, a Sátán fő műve ezzel szemben a rombolás, a széthúzás, a szétdarabolás. Tönkretegye a harmóniát, szétszakítsa a szeretetben élőket. Isten azonban az élet ura, a szeretet egységének ajándékozója. Isten legfőbb terve az emberrel az, hogy mindenkit egységben összefogjon.

Isten úgy tesz minket egységbe, hogy közben tiszteletben tartja a különbözőségeinket.

Ferenc pápa is arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus nem változtatta meg, nem uniformizálta az apostolokat, meghagyta sokféleségüket.

Fejérdy Áron Verőce katolikus közösségének plébániai kormányzója – Fotó: VácOnline

A Diabolosz száz éve szétdobált minket, Isten azonban minden törést, minden szétesettséget magára vett és meggyógyított a kereszten. Ezért a mostani emlékezés nem önsajnálat, nem bosszús kesergés, hanem imádság és könyörgés az Istenhez, hogy nemzetünk széttört mozaik darabjait forrassza igazi, mélyebb egységbe, hogy betölthessük ragyogó helyünket nemzetként itt a Földön és Isten örök tervében.

Ferenc pápa pünkösdi homíliájában három fő akadályát említi a mi új életünknek: a nárcizmust, az önsajnálatot és a pesszimizmust.

A Szentlélek az, aki ebből a három betegségből ki tud bennünket gyógyítani. Pünkösd csodáját akkor tapasztalhatjuk meg, ha ki tudjuk nyújtani a kezünket egymás felé, a határon túli testvéreink felé s a velünk élő más nemzetek felé is” –  zárta imádságát Fejérdy Áron atya.

Böttger Antal, a verőcei református közösség lelkipásztora – Fotó: VácOnline

Böttger Antal, a verőcei református közösség lelkipásztora Máté evangéliumából idézett: „cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.” 2009. május 9-e egy különleges nap volt, mert aznap Debrecenben először ültek össze az anyaországi és a leszakadt nemzetrészek református egyházi vezetői. Ezen a napon egyesült a Trianonban szétszakított református egyház.

Hálával kell visszatekintenünk az elmúlt száz évre, hogy nem vesztünk el, reménységgel kell tekintenünk előre, hogy nem fogunk elveszni a következőkben sem.

Ne legyünk bizonytalanok, Isten ide helyezett minket, hogy éljünk ebben az anyaországban és Isten bölcsessége meglátszódjék cselekedeteinken és életünkön – zárta gondolatait teljes optimizmussal a lelkész.

Falu Tamás Magyar visszhang és Dutka Ákos A Kárpátok dala című versei is elhangzottak – Fotó: VácOnline

Grauszmann György Verőce község polgármestere köszöntötte a vendégeket és felkérte Rétvári Bencét, a régió országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg gondolatait az egybegyűltekkel.

Verőce polgármestere, Grauszmann György (b) nemzeti összetartozás napján, június 4-én, Böttger Antal, a verőcei református közösség lelkipásztora, Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, Tőtős János, a verőcei baptista gyülekezet lelkipásztora. – Fotó: VácOnline

„Száz évvel ezelőtt egy nemzetgyilkossági kísérlet történt, a tárgyalásokra a magyar küldöttséget meg se hívták, s egy életképtelennek tűnő Magyarországot hoztak létre. Az első világháborúban kétszer annyi magyar katona halt meg, mint a második világháborúban. Az első világháború úgy ért véget, hogy Nagy Magyarország területén nem tartózkodtak idegen csapatok.

Csak sajnos a háború utáni magyar kormányok a hazatérő 1.200.000 katonát leszerelték, és így szabad utat nyitottak a szomszéd államokból betörő 200.000 katonának. Eltelt két év a háború befejezése és a diktátum megszövegezése között.

A trianoni diktátum nem hogy kizárta a további háború lehetőségét, hanem megalapozta a második világháborút. Nem hogy nem hozott békét, hanem újabb, még pusztítóbb háború magvát hintette el és két gyilkos eszmének, a kommunizmusnak és a nácizmusnak is teret nyitott. Sokkal rosszabb állapotokat teremtett, mint ami a béke előtt volt.

Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője – Fotó: VácOnline

Mondjuk ki: egy nemzetgyilkossági kísérlet történt, a magyarságot végleg el akarták törölni a Kárpát-medencéből. Elszámolták magukat.

Magyarország nem roppant bele ebbe a csonkításba, az élni akarásáról tett tanúbizonyságot.

A tudomány, a sport területén olyan eredményeink születtek az elmúlt száz évben, amely erről az élni akarásról szól. Mi vagyunk továbbra is a Kárpát-medence legnépesebb nemzete. (…)

Fotó: VácOnline

2010. június 4-e óta ez a nap nemcsak a tragikus, trianoni békediktátum évfordulója, hanem a nemzeti összetartozás napja. A határon túli magyarjaink öt generáción keresztül idegen fennhatóság alatt vállalták, hogy megtanítják a gyereküket magyarul, hogy magyar misére járnak, pedig tudták, hogy ebből csak hátrányuk származik. Ezért nekünk, akik az anyaországban születtünk, kötelességünk kiállni értük minden fórumon .

Fotó: VácOnline

Az elmúlt egy évszázadra visszatekintve elmondhatjuk büszkén, hogy

most a legerősebb Trianon óta Magyarország, most tud a legnagyobb eredményességgel fellépni és kiállni a határon túl és a diaszpórában élő magyarokért.

Széchenyivel együtt mondhatjuk, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz, véget ért a száz év magány – zárta beszédét Rétvári Bence.

Tőtős János, a verőcei baptista gyülekezet lelkipásztora

Végül imádságra hívta a jelenlévőket Tőtős János, a verőcei baptista gyülekezet lelkipásztora.

Azzal a biztos tapasztalással mehetünk tovább az utunkon, hogy az Isten velünk van, nem hagyott magunkra.

Fotó: VácOnline