Nem térkép e táj – a vasutasok Országzászlójának méltatlan sorsa

Egy kedves olvasónk hívta fel az ismert Duna-parti Országzászló mellett egy másikra a figyelmet, amelyet a város már szinte teljesen elfeledett. A természeti és a politikai erők sem kímélték az emlékművet és a körülötte kialakított parkot. Néhány régi fotó  tanúskodik arról, hogy eleink egykor méltó környezetet teremtettek ennek az Országzászlónak.  

Visszaállítása azonban még várat magára. A város történetének eme lényeges, impozáns emlékműve nem szabad, hogy feledésbe merüljön.

A talpazat még megvan, a zászlórúd csonkán, gaztól benőtten fellelhető.

A váciak „Gödörként” ismerik ma e helyet, a VácOnline galériája mutatja meg az Országzászló jelen állapotát:

A jelenkor feladata, hogy ezt a méltatlan állapotot megszüntesse és az Országzászló régi fényében hirdethesse az 1000 éves magyar haza dicsőségét!

Írta:
Mens sana in corpore sano

2020. június 4.

***

„A Magyar Vasutasok Országos Szövetsége Vácott a MÁV állomás területén Országzászlót emelt, melyet mint zárt területi alkotást avattak fel. Az ünnepségen közel 4000 főnyi közönség jelent meg, ott voltak a MÁV vezetőségének és igazgatóságának képviselői is. Dr. Herrhof Mátyás prépost kanonok ünnepi miséje után a fellobogózott utcákon át ünnepi menetben vitték a lobogót az állomáson lévő Országzászlóhoz, ahol Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő és dr. Javirrniczky Jenő tartottak avatóbeszédet. Papp Béla református, Sommer Gyula evangélikus esperes beszédei után dr. Gyökössy Endre, a Petőfi Társaság tagja hazafias verset szavalt, majd az új Országzászlót Ölveczky Ferenc MÁV osztálymérnök vette át.”

Forrás: Magyar Országos Tudósító
Budapest, 1940. szeptember 24.

Kiemelt kép: A váci vasútállomás Országzászlója, 1940. október