Szociális érzékenység megint csak a szavak szintjén

Az új városvezetés működése már a kezdetektől botrányoktól hangos: visszaadott milliárdos állami támogatás, szájzár-rendelet, megemelt polgármesteri, alpolgármesteri bérek, adóbevezetések jellemzik Matkovich-Ferjancsics páros városvezetői tevékenységét, de a szociális érzéketlenség legkülönbözőbb formáit is megismerhették a város polgárai, a kilakoltatások folytatása, a szociálisan rászorulók étkezési költségének indokolatlan megemelése mellé most csatlakozott a bölcsődei térítési díjak megemelése és az idősotthonba való bejutás megnehezítése.

Bölcsődék térítési díjának változása

A különleges jogrend bevezetésének ideje alatt született egy, a bölcsődéseket érintő új szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy amelyik gyermek hozzátartozója állandó váci lakcímmel bír, annál marad az 565 Ft/napi térítési díj + az étkezés ára, viszont aki, bár életvitelszerűen él Vácon,

de csak tartózkodási lakcímmel rendelkezik, annak a városvezetés 2.740 forintra emelte ezt az összeget.

Értelemszerűen ehhez még hozzáadódik az étkezési térítési díj is.

Az önkormányzat támogatását tehát nem kapják meg azok a családok, akik nem rendelkeznek állandó, bejelentett lakcímmel, tehát albérletben, életvitelszerűen Vácon laknak.

A 2016-os és a 2020-as rendeletek közötti különbség

Amennyiben abból indulunk ki, hogy valaki albérlőként él Vácon, s gyermeke egy váci bölcsődét akar igénybe venni, ha ráadásul esetleg nagycsaládos, szinte esélye sem marad arra, hogy elhelyezze gyermekét. Mivel a főbérlők nem szívesen járulnak hozzá, hogy bérlőjüket hozzásegítsék állandó lakosként való bejelentkezéshez, ezért gyakorlatilag e családok egyféle szociális mattot kaptak a város új döntése következtében. Ez a döntés a leginkább rászorulókat sújthatja.  Ez az intézkedés valószínű a Vácon munkát vállaló, ide albérlőként bejelentkezőket sújtja. Számukat nem tudjuk, így az sem ismeretes, hogy ez mekkora megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak.

A 2016-os és a 2020-as rendeletekben meghatározott térítési díjak

Közben korlátozták azoknak a létszámát is, akik bizonyos típusú szociális támogatásért folyamodnak a hivatalhoz. Itt is az a rendelkezés lépett életbe, hogy csak bizonyos esetben részesülhet váci tartózkodási címmel rendelkező igénybe vevő, a szociális jellegű támogatásokból.

 

Idősotthonba kerülés megnehezítése

Megsarcolják azokat a családokat is, ahol idős, beteg hozzátartozó van. Régen úgy volt, hogy egy féléves állandó váci tartózkodási címmel be lehetett kerülni idősotthonba, ezt úgy változtatták meg, hogy hároméves váci itt tartózkodási címmel kell rendelkeznie a betegnek ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen bekerülni egy idősotthonba. Régen méltányossági alapon három hónapos váci állandó lakcímmel rendelkező is kapott helyet, most ezt két évre változtatták. Nagyon leszűkíti azoknak a körét, akik bekerülhetnek idősotthonba.

A 2020-as rendelet szigorítása