Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat a városházán

Ha nem is feltétlenül valósul meg jelenleg a városunkban, de tekintsünk mégis úgy az önkormányzati demokráciánkra, hogy a konzervatív Vác szavazóinak is lehet szava, így biztatjuk Önöket, hogy éljenek a felterjesztés lehetőségével jeles polgáraink kitüntetése érdekében.

Vác Város rendelete alapján ugyanis városi kitüntetések felterjesztésére van lehetősége

a képviselőknek, a Vác város polgárainak, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, a város szakmai, érdekvédelmi, egyházi és politikai szervezeteinek és civil szervezet döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával – adja hírül dr. Zsidel Szilvia Vác város jegyzője a vac.hu-n , a város hivatalos oldalán.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére adományozható:

  • VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
  • PRO URBE EGYÉNI;
  • PRO URBE KÖZÖSSÉGI
    kitüntetés.

Íme a hosszú névsor azokról, akik eddig elnyerték e címeket.

Az átadás várhatóan 2020. augusztus 20-án,

a Szent István-napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik, amennyiben addig a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnik.

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Matkovich Ilona polgármesternek címezve 2020. június 15-ig postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu drótposta címre szíveskedjen eljuttatni.

***

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet ide vonatkozó része:

VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. §-ának értelmében:
„4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.
5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a Képviselő-testület tagja, továbbá Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

PRO URBE

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. §-ának értelmében:
„6. § (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.
(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.
(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Kiemelt kép: Szent István király szobra – Fotó: Magosi Márk