A sorok között újra elbújtatva egy, a családok életét megnehezítő rendelkezés – ezt megint miért?

Döbbenten tapasztalják a váci kisgyermekes szülők, hogy a koronavírus okozta vészhelyzetben a váci önkormányzat azzal nehezíti a családok helyzetét, hogy munkáltatói igazolást is kér a gyermek bölcsődei, óvodai elhelyezésének feltételeként, holott ez a Magyar Közlönyben nem szerepel.

 

Az óvodai ügyelettel kapcsolatban a Közlönyben a következő szerepel:

(…)
2) Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára
kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.
Az ügyelet
iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen
elektronikus levélben vagy telefonos értesítés
útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem
szenved fertőző betegségben.

 

A váci városháza oldalán pedig a következőt olvashattuk:

(…)
Az ügyelet igénybevételének feltételei:
Az óvodai ügyelet igényléséhez kérjük az alábbi dokumentumok hiánytalan
megküldését elektronikus formában!
– a szülők által aláírt nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelősségük
tudatában kijelentik, hogy a gyermek, sem szülője vagy törvényes
képviselője nem járt külföldön és nem beteg
– a gyermekkel egy háztartásban élő gondviselő(k) munkáltatói igazolása.
Csatolt dokumentum

A két dokumentum összevetéséből világosan látszik, hogy városunk önkormányzata újra felülírta a törvényt, hiszen munkáltatói igazolás benyújtását követeli meg az óvodás gyermekek szüleitől, pedig az a Közlönyben nem is szerepel.

A kövérrel kiemelt szövegrészt már levették a városház honlapjáról, de a kötelezően csatolandó dokumentumok között még mindig szerepel a munkáltatói igazolás,

s ezt az intézmények meg is követelik, ha a szülő a gyermeket el akarja  vinni.

Egymondatos kitétel, ami önkényesen beavatkozik sok család életébe.

Miért nehezíti a családok életét a város vezetése?

Hány szülő nem tudja bölcsődébe, óvodába vinni a gyermekét, mert a munkáltatói igazolás beszerzése nehézséget jelent? Ha valaki csak homeoffice igazolást kap, akkor fogadja-e az óvoda a gyermeket?

A mindennapi gyakorlatról várjuk olvasóink visszajelzését.

***

Kiemelt képünkön (Pixabay) látható módon, mint az Örkény Egypercesek elején az író maga javasolja, úgy kell tennünk, hogy a groteszket megérthessük: „Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Íme, a világ fejtetőre állt.”

Így mintha már érteni vélnénk a szülők felesleges sanyargatását!